1
ing
2
knappingsborg
3
dg
4
mirum
hg

Välkommen att bli en del av framtidens Handelsstad!

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av Ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Viktig info !!

Import via e-handelsplattformar till nackdel för både konsumenten och e-handeln

Allt fler i Sverige handlar från e-handelsplattformar som Wish, Amazon och Alibaba. Produkter som hamnar i händerna på konsumenter, utan någon som helst möjlighet till kontroll eller tillsyn av svenska myndigheter. Härigenom är köparen privatimportör och bär själv ansvar för att produkten är säker, ett faktum som få känner till, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Trots att tillväxten inom e-handeln är fortsatt stark finns det utmaningar med orättvisa regelverk som drabbar såväl konsumenter som handelsföretag i Sverige.

E-handelsplattformar behöver ta ansvar

EU-kommissionär Margrethe Vestager leder det viktiga arbetet med den nya digitaliseringsstrategin för Europa. För att värna konsumentens säkerhet, och undvika att mindre e-handelsföretag konkurreras ut av gigantiska e-handelsplattformar som Wish, Amazon och Alibaba, måste strategin säkerställa att e-handelsplattformar tar ett aktivt ansvar för produkterna som de förmedlar.

Handeln är idag internationell och svenska konsumenter kan med några knapptryck handla från i princip hela världen. Tyskland, Storbritannien, Kina och USA ligger i topp när den svenska konsumenten e-handlar från utlandet. Vi ser också hur en snabbt växande del av köpen sker från e-handelsplattformar som med sitt enorma utbud har reformerat detaljhandeln för konsumenten. Varje dag flödar cirka 30 000 privatimporterade paket från e-handelsplattformar in till Postnords terminal på Arlanda. 30 000 paket som via en egen gräddfil hamnar i händerna på svenska konsumenter utan att myndigheterna har några effektiva möjligheter att bedriva kontroll och tillsyn av varorna.

Ansvaret för produktsäkerheten hamnar på köparen

Plattformarnas snabba tillväxt har även gjort att aktörer som Wish, Amazon och Alibaba tillhör de mäktigaste spelarna inom detaljhandeln. Är du stor och stark måste du också vara snäll och schyst. Idag snedvrids konkurrensen till plattformarnas fördel på bekostnad av svenska handelsföretag. Företagens viktiga arbete med att säkerställa att varorna som de säljer följer regler för produktsäkerhet, kemikalieinnehåll, producentansvar och konsumenträtt kostar givetvis pengar, en kostnad som plattformsaktören inte behöver ta.

Få svenska konsumenter känner idag till att de agerar privatimportör – och därigenom bär ansvar för att produkten är säker – när de handlar från länder utanför EU via en e-handelsplattform. En rapport från Handelsrådet visar att det finns ett stort hål i det europeiska regelverk som ska garantera säkerheten för konsumenter. Det är i praktiken omöjligt för svenska myndigheter att bedriva en effektiv kontroll av tillverkare utanför EU, vilket gör att en snabbt växande handel från e-handelsplattformar i princip är oreglerad. Konsumenten riskerar att köpa en vara som inte fungerar eller är direkt farlig.

Elprodukter kan vara direkt farliga att använda

Elsäkerhetsverket har exempelvis undersökt tio USB-laddare som alla köpts in från Wish. Resultatet var nedslående, samtliga tio laddare visade sig ha sådana brister att de var direkt farliga att använda. Kunder som köper laddarna står utan skydd om något skulle hända. Dessutom har Kemikalieinspektionens tillsyn visat att varor som köpts från e-handlare utanför Europa innehåller förbjudna ämnen i högre utsträckning än bland europeiska företag.

Kan vi då vara säkra på att varor som handlas från svenska handelsföretag alltid är bättre, frågar sig säkert vissa. En viktig skillnad är att svenska myndigheter har möjlighet att bedriva kontroll och tillsyn av varorna. Skulle konsumenten drabbas bär också det svenska företaget i fråga ansvar. Däremot har myndigheterna inom EU inga praktiska möjligheter att effektivt stoppa farliga varor som direktimporteras från länder utanför EU. Detta kryphål måste täppas till.

Därför är det angeläget att EU:s nya digitaliseringsstrategi moderniserar lagstiftningen och säkerställer att e-handelsplattformar tar ett aktivt ansvar för produkterna som förmedlas via deras sajter. Det skulle stärka konsumentsäkerheten och ge svenska handelsföretagen möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Inställt årsmöte !!

Under rådande omständigheter  kommer årsmötet i Norrköping Handel att ställas in tills vidare.

Vi återkommer när vi vet mer om framtiden.

Styrelsen Norrköping Handel

Emil Colldin

ordförande

Kraftfulla åtgärder krävs

Karin Johansson, vd Svensk Handel

70.000 handelsjobb riskerar att försvinna – kraftfulla åtgärder krävs

Kunder som stannar hemma och kraftigt minskad försäljning skapar stor oro i handeln. Drygt vartannat handelsföretag kan tvingas till personalneddragningar och totalt riskerar 70.000 jobb att gå förlorade. ”Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Coronautbrottets följdverkningar slår med full kraft mot handeln. I butikshandeln riskerar 40.000 arbetstillfällen att försvinna.

Bland partihandlarna, som bland annat förser detaljhandeln och industrin med varor, är situationen också pressad. I förlängningen hotas också möjligheterna att leverera till offentlig sektor. I partihandeln medför den minskade försäljningen att 30.000 jobb är hotade. Det innebär att totalt 70.000 jobb i den svenska handeln är i farozonen.

– Handeln får betala ett mycket högt pris för bekämpningen av coronaviruset. För varje dag som ökenvandringen pågår kommer företag att slås ut. För att rädda företag och jobb behövs kraftfulla åtgärder som snabbt sänker företagens kostnader, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Kraftfulla åtgärder krävs

Svensk Handel anser att kraftfulla åtgärder måste nu snabbt sättas in för att möta företagens likviditets- och kostnadskris. I annat fall kommer den samhällsekonomiska kostnaden att bli än större i form av bland annat arbetslöshet, konkurser, tomställda lokaler, försvagade fastighetsbolag och en försämrad varuförsörjning.

Statlig lånegaranti och överbryggningslån måste till för att säkra att Riksbankens 500 miljarder också når handelns små företag. Möjligheten till retroaktiv återbetalning till skattekontot måste träda ikraft så snart som möjligt.

– Regeringens krispaket har rätt inriktning, men merparten av åtgärderna når inte fram till handelns företag. Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader, säger Karin Johansson.

”Fastighetsägare måste ta sin del av bördan”

Näst efter personalkostnader är hyreskostnaden den största utgiften för handlarna.

– Landets fastighetsägare måste ta sin del av bördan i den kris vi går igenom. Det handlar i första fasen om en period av hyresfrihet och därefter minskade hyreskostnader. Läget är akut och det finns ingen tid att förlora, säger Karin Johansson.

Svensk Handel anser också att reformen om korttidspermittering måste utvidgas till att omfatta hela arbetstiden för de anställda.

– Jag upplever att Sverige för närvarande ligger efter andra länder beträffande krisåtgärder som substantiellt sänker företagens kostnader, eller ger kontanta stöd. I kombination med att de likviditetsfrämjande åtgärderna ännu inte fått någon effekt gör detta att läget är mycket allvarligt, säger Karin Johansson.

Därför anser Svensk Handel att fler förslag snabbt måste komma upp på den politiska dagordningen och skyndsamt genomföras. Det kan handla om nedsatta, eller efterskänkta arbetsgivaravgifter. Det kan också handla om temporära kontantstöd som är kopplade till storleken på företagens minskade omsättning.

Nya krav på fastighetsägarna

Svensk Handels krav på fastighetsägarna

Coronavirusets utbrott har gjort att kundtillströmningen till många av landets butiker och köpcentrum har minskat drastiskt. Försäljningen i många butiker har tvärnitat med dramatiskt minskade, eller till och med helt uteblivna intäkter som följd. Svensk Handel för en kontinuerlig dialog med Fastighetsägarna för att hitta lösningar på hur landets handlare kan stöttas i denna exceptionella situation.

Likviditeten bland många sällanköpshandlare är akut hotad. För att verksamheten i sällanköpsvaruhandeln ska kunna upprätthållas krävs följande åtgärder av fastighetsägarna:

 • Hyresfritt under den mest akuta perioden följt av en upptrappning av hyran alternativt ren omsättningshyra, det vill säga ingen minimihyra ska utfalla, tills situationen har stabiliserats. Omsättningshyran ska grundas på den faktiska försäljningen.
 • Flexibla och valfria öppettider, för hyresgästen, mot bakgrund av minskade kundflöden och personalsituation.
 • Vitesklausulen avseende öppettider ska inte tillämpas.
 • Eventuella ökade kostnader för hyresvärden i köpcentrum och gallerior i samband med coronaviruset får inte slås ut på gemensamhetskostnaderna.
 • Marknadsföringsbidraget i köpcentrum och gallerior bör avskaffas.
 • Månatlig debitering i efterskott förordas.
 • Eventuella kostnadsreduceringar eller lättnader som utges av staten till hyresvärdar avseende kostnader som betalas av hyresgäster, ska få fullt genomslag på hyresgästnivå.

De ovan angivna åtgärderna ska ses som temporära och kräver inga nya avtal. Ytterligare åtgärder kan dock komma att krävas i enskilda fall.

Läs mer: Minskade hyreskostnader nödvändigt för att rädda butikshandeln

Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar. Vi vädjar till landets fastighetsägare att göra vad de kan för att stötta handlarna i den utsatta situation som råder. Vi har ett gemensamt intresse av att butikerna klarar sig igenom stålbadet som coronaviruset innebär.

Stockholm, 19 mars 2020

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Liten ökning för kläder!

Liten ökning för kläder medan skor halkar efter

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,0 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 12,2 procent under månaden.

Butiker och e-handel Januari 2020 Ackumulerat 2020
Kläder  2,0 %  2,0 %
Skor -12,2 % -12,2 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Klädhandelns ökning beror till stor del på företagens e-handelstillväxt. De fysiska butikernas försäljningsökning landar på mindre än en halv procent, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Även om januari är en reamånad med låga marginaler är klädbranschen inte bortskämd med ökningar, fortsätter han.

– Det ser desto dystrare ut för skohandeln, som tappade hela 12,2 procent i januari. Om man bortser från aktörernas e-handel landar siffran istället på mer än minus 14 procent. Dock var jämförelsemånaden svår då skohandeln ökade med drygt 10 procent i januari föregående år, konstaterar Mikael Sandström.

Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag – en viktig dag för den svaga försäljningsmånaden februari

Fyra av tio svenskar uppmärksammar Alla hjärtans dag på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste sättet att fira Valentines dag på är att gå på restaurang. Andra köper en present eller ordnar finmiddagen hemmavid. Den genomsnittliga Alla hjärtans dag-firaren lägger runt 500 kronor. För handeln innebär det försäljning för cirka 750 miljoner kronor.

I dagligvaruhandeln ger försäljningen av chokladpraliner fördubblade siffror och rosorna innebär en ökning på 55 procent inom kategorin växter. 46 procent, det vill säga nästan varannan dagligvaruhandlare anser att Alla hjärtans dag är viktig för försäljningen, visar Svensk Handels undersökning från 2019.

Försäljningen av blommor, choklad och smycken går starkt i samband med Alla hjärtans dag.

– Försäljningen av blommor, choklad och smycken går starkt i samband med Alla hjärtans dag. Handeln laddar upp med varor och blommor som kan bidra till att visa omtanke till de vi tycker om, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Drygt fyra av tio, 44 procent, av de som uppmärksammar Alla hjärtans dag planerar att köpa en present till sin partner. Tre av tio, 33 procent, tänker laga en extra fin middag. Och två av tio, 19 procent, planerar ett restaurangbesök.

Fler yngre uppmärksammar Valentines day

De yngre målgrupperna uppmärksammar Alla hjärtans dag i större utsträckning än de äldre. Sex av tio bland 18-25 åringarna planerar inför dagen, jämfört med endast cirka tre av tio bland de som är över 50 år.

Men, trots att Alla hjärtans dag ger handeln ett visst uppsving är försäljningen under veckan cirka fem procent lägre än under en genomsnittlig vecka under året.

– Även om Alla hjärtans dag ger vissa delbranscher en rejäl försäljningsskjuts – inte minst blomsterhandeln – är dagen inte av avgörande betydelse för handeln som helhet. Alla hjärtans dag ändrar inte på det faktum att februari är årets svagaste försäljningsmånad för detaljhandeln, säger Johan Davidson.

Män och kvinnor firar olika

Alla hjärtans dag återspeglar för övrigt en viss uppdelning i könsrollerna. Fler män än kvinnor köper present till sin partner och fler kvinnor än män står för middagen hemma. Två av tio kvinnor, det vill säga 22 procent av kvinnorna, planerar att köpa en present till någon annan än sin partner, bland männen är motsvarande siffra en av tio – 9 procent.

Plastpåseskatten-detta gäller

Nu kommer plastpåseskatten – detta gäller

Riksdagen har beslutat att beskatta plastbärkassar med 3 kronor och de genomskinliga så kallade fruktpåsarna med 30 öre. Svensk Handel ifrågasätter varför ingen hänsyn tagits till de miljösatsningar som redan gjorts i frågan och förklarar stegen i nya skattens införande.

Skatten är inte differentierad, det vill säga den gör ingen skillnad på vanligt plast och förnyelsebar eller återvunnet plast, vilket Svensk Handel kritiserat. Handelsföretagens arbete med att ta fram mer miljövänliga påsar ignoreras härmed. Handeln har dessutom, genom egna initiativ, lyckats minska på användningen av plastpåsar. Svensk Handel anser även att skattens miljöeffekter är för diffusa.

I medierapporteringen kring beslutet att införa skatt på plastbärkassar respektive små påsar (upp till 7 liter) så har olika datum för lagstiftningens ikraftträdande cirkulerat. Det beror på att lagstiftningen kommer att införas stegvis. Följande gäller:

Skatten på påsar införs i två steg – 1 mars och 1 maj

1 mars: Lagstiftningen träder delvis i kraft. Du som handlare har i denna fas möjligheten att registrera dig som lagerhållare Att vara lagerhållare är en speciallösning som betyder att du kan hålla ett obeskattat lager plastpåsar och skatten tillämpas först vid det tillfälle då plastpåsarna tas i bruk. Till exempel hamnar ute i butiken.

1 maj: Resterande lagstiftning träder i kraft, vilket inkluderar kravet att ta ut en skatt på kassar/påsar som sätts på marknaden efter detta datum. De kassar respektive påsar som finns på den svenska marknaden innan 1 maj 2020 är härmed inte föremål för beskattning.

Stöld, bedrägerier är vardag för många butiksägare

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Stöld, bedrägeri och hotfulla situationer är vardag för många butiksägare. Nästan varannan butik har varit utsatt för brott den senaste månaden. Det är framförallt utsattheten för butiksstölder som ökat.

Svensk Handels Trygghetsbarometer för fjärde kvartalet 2019 visar att nästan fyra av tio handlare (38 %) drabbats av en butiksstöld den senaste veckan. Motsvarande siffra för det tredje kvartalet var 27 procent.

– Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Även i de fall som handlaren anmäler en stöld med god bevisning läggs oftast ärendet ned redan innan bläcket hunnit torka. Mängdbrotten som sker i butik är en inkörsport till grövre brottslighet och måste tas på större allvar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Nästan var tionde butik (9 %) anger dessutom att de drabbats för hot eller våld i samband med en stöld den senaste månaden, och drygt var femte butik (21 %) har varit utsatt för hot eller våld vid andra tillfällen än vid en stöldsituation.

Säkerhetsindex ökar med fyra procentenheter
Ökningen av andelen butiksstölder gör att Trygghetsbarometerns sammanfattande Säkerhetsindex (avser fråga 1-4 i tabellen) för fjärde kvartalet 2019 ökar med fyra procentenheter till 43 procent.

Räknas även utsattheten för bedrägerier med (fråga 5) har nästan varannan handlare (47 %) varit utsatta för brott den senaste månaden.

– Brotten som drabbar handeln ligger på oacceptabelt höga nivåer och hotar på vissa håll rent av butikers överlevnad. Justitieministerns besked om att regeringen vill införa ett tillträdesförbud är angeläget och ett av flera viktiga steg som måste tas för att stävja kriminaliteten, säger Per Geijer.

Undersökningen i sin helhet finns bifogad.

Julhandelsförsäljning modehandeln

Modehandlarnas e-handelsförsäljning ökade rejält

Hittills i årets julhandel har försäljningen av kläder och skor – i fysiska butiker och deras e-handel – minskat något jämfört med samma period förra året.

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning gällande hur försäljningen hos traditionella butiksaktörer inom kläder och skor, både fysiska butiker och e-handel, har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 18 december 2019).

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 0,7 procent och att försäljningen av skor har minskat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande priser.

Butiker och e-handel Utveckling 1-18 december 2019 Prognos december 2019 Prognos helåret 2019*
Kläder – 0,7 % 1,0 % – 1,4 %
Skor – 1,7 % – 2,5 %  – 3,5 %

* Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2019. 

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Så fick vi svar på varför e-handelsförsäljningen var så svag i november; den exploderade i december. Eftersom Black Friday låg så sent i år skedde en del av försäljningen i början av december, säger Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil. Om man bara tittar på den fysiska handeln skulle försäljningen ligga på minus 4-5 procent för kläder och minus 7-8 procent för skor.

– Det är vanskligt att sia om försäljningen de närmaste dagarna och i mellandagarna i de fysiska butikerna. Dagarna före jul ligger dock perfekt för försäljningen med en klämdag den 23 december och ett lagom antal öppna dagar i mellandagarna där många tagit långledigt. E-handeln är heller inget alternativ nu eftersom leveranserna inte hinner fram till julafton och historiskt sett är mellandagarna bra för de fysiska butikerna, menar Sandström.

– Sammantaget tror jag att den fysiska handeln revanscherar sig och att den totala decemberförsäljningen landar på 0-2 procent för kläder och minus 2-3 procent för skor, säger Mikael Sandström.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 070-794 87 18
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2019.12.20

Årets modejulklapp

Tolv år med årets modejulklapp

Varje år utser Svensk Handel Stil och Swedish Fashion Council (fd Moderådet) årets modejulklapp. Till skillnad från Årets Julklapp, som ska spegla tiden vi lever i, är årets modejulklapp en vara som väntas bli en storsäljare kring jul, och som samtidigt speglar tidens mode och trender.

Årets modejulklapp har korats sedan 2008. Här har ni samtliga vinnare.

2019 – Loungewear
De nya mysplaggen funkar både hemma och blir ett ställningstagande på stan

2018 – Sneakern
Gärna klumpig och ”chunky”, är hetare än någonsin

2017 – Fuskpälsen
Värmer och är snäll mot både djur och människa

2016 – Bomberjackan
Tuff klassiker som inspirerar till mängder av varianter på den midjekorta jackan

2015 – Ponchon
Ett suveränt plagg både på jobb och fritid, värmer nu frusna nordbor året om.

2014 – Hatten
Återtog förlorad mark bland både män och kvinnor som tröttnat på keps och mössa.

2013 – Lättviktsjackan
Fylld med dun eller superlätt isolermaterial, formligen exploderade i modet. Och de finns kvar.

2012 – Galoscher
I glada färger började synas i gatubilden. Ett bra sätt att skydda sina skor och samtidigt vara moderätt.

2011 – Tröjan
Blev julens storsäljare. V-ringat och ovanligt mycket stickat i modebilden.

2010 – ”Den nya” herrskjortan
Satte fart på försäljningen, med avvikande färg, gärna i mönster, på insidan av krage, manschett och knappslå.

2009 – Halsduken
Värmde och fick ett uppsving i modet, inte minst på herrsidan.

2008 – Pyjamasen
Gjorde come-back, nu i delad form – killar sov i byxorna, tjejen i skjortan.

Maria Sandow

Modehandeln ner i november

Modehandeln tappade i november

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i november jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 0,5 procent under månaden.

Butiker och e-handel
November 2019
Ackumulerat 2019
 Kläder – 3,2 % – 1,7 %
Skor – 0,5 % – 3,6 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Förra året tappade modehandeln försäljning i november och så även i år. Det är framförallt skohandeln som haft det kämpigt i år, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Även om tappet på 0,5 procent för skohandeln kan tyckas litet så måste det ställas i ljuset av förra årets november som visade minus 12,9 procent.

– Det verkar som om det är Black Friday-fenomenet med Black Weekend och Black Week som gått sämre i år för aktörerna som främst har fysiska butiker. Samtidigt ska man dock notera att söndagen i Black Weekend inföll i december i år.

– Klädföretagens e-handel visade ovanligt nog ett större minus än den fysiska handeln i november. För skor gäller det omvända då näthandeln förbättrade siffrorna något.

– Hur decemberförsäljningen kommer att arta sig är naturligtvis svårt att sia om men en fördel är att julafton ligger på en tisdag i år, vilket gör att måndagen blir en klämdag med stor försäljning i den fysiska handeln, säger Mikael Sandström.

Vem skall betala notan

Replik: ”Handeln ska inte betala notan för hanteringen av kontanter”

Det kan aldrig vara handlarens uppgift att bära kostnaden för att hantera kontanter, skriver Svensk Handels Bengt Nilervall i ett svar till Kontantupprorets Björn Eriksson.

Svensk Handel anser, likt Björn Eriksson, att det är rimligt att bankerna tar ett större ansvar för att säkra tillgången på kontanter. Däremot kan det aldrig vara upp till enskilda företag i handeln att upprätthålla kontanthanteringen i landet. Om ansvariga politiker anser att möjligheten att betala med kontanter är en nödvändig samhällsservice måste de också vara beredda att ta ansvar – såväl operativt som finansiellt.

I tider där kollektivtrafik, P-automater och restauranger i snabb takt blir helt kontantfria fortsätter en klar majoritet av landets butiker att acceptera våra sedlar och mynt. En undersökning bland Svensk Handels medlemmar visar att, i princip samtliga matbutiker, och 82 procent av butikerna inom sällanköpshandeln tar emot kontanter. Handlarna är ytterst lyhörda och kommer att hantera kontanter så länge som kunderna vill betala med dem.

När antalet sedlar och mynt blir allt färre ökar också kostnaden för handlaren att hantera kontanter

Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns en annan sida av myntet. Minskningen av kontanter i butikerna är en viktig orsak till att rånen som drabbar handeln och dess personal har blivit färre, något som bidrar till att skapa en tryggare vardag för de som arbetar i handeln. Detta har fått fackförbundet Handels att driva på för att handeln ska bli helt kontantfri.

I många butiker står kontanter för en försvinnande liten del av transaktionerna. Kortköpen dominerar och snart kommer Swish att vara tillgängligt i den fysiska butikshandeln. När antalet sedlar och mynt blir allt färre ökar också kostnaden för handlaren att hantera kontanter. Beställa växelkassa, hantera mynt, räkna dagskassan och se till att en värdetransport tar hand om kontanterna vid dagens slut tar tid och blir allt dyrare för varje år.

När kontanterna minskar kan det rentav vara en förlustaffär för många handlare att hantera kontanter. Det finns många, som med goda skäl, anser att det är nödvändig samhällsservice att kunna handla med sedlar och mynt i hela Sveriges avlånga land. Men om det ska vara möjligt måste ansvariga politiker säkra kontanthanteringens finansiering. Det kan aldrig vara handlarens uppgift att bära den kostnaden.

Bengt Nilervall, Svensk Handel

Källa: Market – 2019.12.10

Second hand och återvinning

Stort svinn av kläder på second hand-marknaden

Second hand och återvinning av kläder fortsätter att vara populärt och idag är det med stolthet som vi bär pre-owned. Men det finns ett smolk i bägaren, mängder av textil stjäls från insamlingsbehållare och det finns även illegalt utställda behållare för insamling av kläder. Därför behöver ett producentansvar införas i Sverige.

Begagnade kläder och textil är en resurs som bör tas till vara, det tycker nog de flesta. Därför är det bra att ett producentansvar ska införas i Sverige.

Second hand-marknaden har tagit fart ordentligt, det är inte längre skämmigt att bära ”pre-owned”. Samtidigt som kedjor och varumärken testar uthyrning, insamling och försäljning av second-hand visar Svensk Handels hållbarhetsundersökning att allt fler konsumenter lämnar kläder vidare, säljer eller lägger i butikernas insamlingsbehållare – och allt mindre går i soporna. Det är också bra.

Stort svinn av kläder på illegal marknad

Men det finns ett smolk i bägaren, nämligen den illegala och inte sällan kriminella hantering av begagnad textil som också förekommer. Det rör sig om stora mängder, där konsumenter tror att de gör rätt, men där materialet hamnar helt fel.

Det stjäls mängder av textil från insamlingsbehållare och påsar som lämnas utanför second hand-butikernas dörr. Det förekommer också så kallad ”fulinsamling” i illegalt utställda behållare med okänd avsändare och i säckar som delas ut i bostadsområden. Det som inte bedöms värt något dumpas i brännbart eller i värsta fall i skogen, en del kanske säljs i Sverige, men mest sannolikt är att det mesta smugglas ut på samma sätt som elektronik och bilar, för att säljas på andra marknader.

Mängder kläder exporteras

Enligt en rapport från Mistra Future Fashion 2018 är det ca 10 procent av det som seriösa organisationer samlar in som står för över 50 procent av värdet! Det kallas ”cream”, gräddan, och går att sälja i Sverige eller i second hand-butiker i Västeuropa. Ytterligare 50-60 procent utgörs av kläder som exporteras till andra marknader och de står för 40 procent av värdet. Resten kan eventuellt användas till re-design, trasas till lump, bli isolering eller återvinnas till ny textil. En liten del är så förorenat att det måste brännas.

Bilden är ungefär densamma hos ideella organisationer i Sverige och sorteringsanläggningar i Europa. Det ska påpekas att värdet i materialet kan ändras när hela EU ska samla in textil år 2025, men om det införs ett producentansvar dessförinnan är det så här det ser ut.

Ett producentansvar ger bättre kontroll

För att hantera avfall, till exempel transportera insamlad begagnad textil, krävs tillstånd vilket också de seriösa aktörerna har som hanterar större mängder, både ideella organisationer och de företag som några av modeföretagen samarbetar med. De kan berätta precis vad som händer med den insamlade textilen, och därmed kan vi också få koll på flöden och mäta mot mål. Men på grund av den stora illegala insamlingen så fångar den här statistiken bara en del.

Ett producentansvar, rätt utformat, kan skapa ordning och kontroll över flödena. Både ideella organisationer och kommersiella second-hand-aktörer kan tillsammans arbeta effektivt för att lösa de återstående knäckfrågorna. Men då måste vi ha lagliga medel att sätta stopp för oseriösa aktörer!

Maria Sandow, chef för branschkansliet Svensk Handel Stil och näringspolitisk expert inom hållbarhet på Svensk Handel.

Källa: Habit – 2019.11.25

Värdelösa bevakningstjänster !

Försäljningen av onödiga id-skydd ökar kraftigt

På senare tid har Svensk Handels säkerhetscenter fått in en hel del anmälningar rörande företag som säljer vilseledande och ibland helt värdelösa bevakningstjänster eller så kallade id-skydd. Försäljarna använder dessutom tvivelaktiga försäljningsmetoder som skrämselteknik, press och falska sms.

Säljstrategin hos denna typ av företag utgår från att ringa upp konsumenter och företag och skrämma dessa till att köpa aktuella tjänster. Ofta i kombination med att falska sms om lån som tagits i personens namn för att spä på känslan av otrygghet. Det finns också exempel där man ombetts bekräfta ett intresse för tjänsten via ett sms, som härefter använts som en beställningsbekräftelse av tjänsten.

Tjänsterna skyddar inte mot id-kapning

Det är viktigt att betona att ingen av dessa tjänster skyddar dig från att bli id-kapad, utan kan eventuellt vara till hjälp om du skulle drabbas. Men även i dessa lägen bör du tänka till ett extra varv innan du tecknar ett avtal eftersom mycket av det som erbjuds kan finnas med som integrerade delar av andra tjänster som du redan har, eller lätt kan åstadkomma gratis.

Dumt att betala för något som är gratis

Om du har en hemförsäkring kan du kolla upp vilket skydd du har i den. Om du inte redan har en digital brevlåda (Kivra) kan det vara en idé att skaffa en sådan, då ingår nämligen notiser om kreditupplysningar och bolagsförändringar som sker i ditt eller i ditt företags namn.

Det är enkelt att spärra sig hos kreditupplysningsföretagen eftersom de stora aktörerna UC, Creditsafe, Bisnode, Syna och Decidas samarbetar. Du behöver bara spärra dig hos ett av dessa kreditupplysningsföretag för att spärren ska gälla hos alla. Du kan också se till att det endast går att göra elektroniska adressändringar hos Skatteverket.

Så här hanterar du påstridiga säljare

Det är lätt att dras med i riktningar som inte alls var tänkta i stressande säljsamtal. Det är bra att vara medveten om att det är en del av säljtaktiken för den typ av säljare som vi hänvisar till i detta sammanhang. Om du förbereder dig för den här typen av säljsamtal är det lättare att hantera dem:

 • Stressa aldrig igenom ett samtal med en telefonförsäljare utan ta dig tid och ställ frågor.
 • Be att få alla papper hemskickade till dig så du har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro.
 • Varningsflagg om en säljare uppger att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon.
 • Det är du som bestämmer – du väljer – inte säljaren. Om det går för fort är det bättre att trycka ner bromsen, än tvärtom.

Har du förbundit dig till ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se.
I appen kan du läsa mer om hur du bestrider en faktura. Klicka på Checklistor och därefter Bluffakturor.

Har du drabbats? Anmäl via appen!

Nina Jelver

Black Friday

Årets shoppingdag Black Friday – nu börjar nedräkningen

Den 29 november är det dags för Black Friday – dagen för rea och shopping. Och dagen som kommit att bli startskottet för årets julhandel. För dig som är handlare gäller det att ha koll på de regler och riktlinjer som gäller vid realisation och marknadsföring.

Marknadsföringslagen ger tydlig information om vad som krävs av dig som handlare för att få använda ordet rea. Du får inte hänvisa till andra priser än de som rått i din butik en tid tillbaka och du behvöer vara mycket tydlig med vad som gäller för dina kunder avseende både prissättning och reavaror.

Krav på prissättning

 • De priser som anges ska gälla och det är inte tillåtet att höfta till vare sig varans ordinarie eller rekommanderade pris. Reklam anses vara vilseledande om det fördelaktiga priset jämförs med ett pris som är gammalt eller påhittat.
 • Du får inte locka med låga priser om priserna inte är låga. Det finns inte någon bestämd procentsats för hur stor en prissänkning måste vara. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall, exempelvis med beaktande av bransch eller produkt. Prissänkningen ska normalt sett räknas utifrån det pris som samma näringsidkare i samma affär har tillämpat för produkten omedelbart innan.
 • Priserna får heller inte höjas strax före en rea eftersom detta är ägnat att vilseleda konsumenten om prissänkningens storlek. Tänk på att många konsumenter använder sig av prisjämförelsesajter för att se prishistoriken och vad andra butiker tar för samma produkt.
 • Det finns inte något krav på att butiken skriver ut vad produkten har kostat tidigare men om det sker, är det viktigt att det pris som anges är det pris som butiken själv har tillämpat för den aktuella produkten. Det duger inte att hänvisa till vad andra butiker tar för priser för samma varor.
 • Då uttryck som rea, extrapris eller liknande används, som ger intryck av att priset är nedsatt i jämförelse med ordinarie pris, får jämförelser med ett rekommenderat pris inte tillämpas. Vid denna typ av uttryck ska det vara frågan om en nyligen gjord prisnedsättning i förhållande till ett ordinarie pris.

Om reavaror

 • Butiken ska ha haft reavarorna i sitt utbud under en längre tid och priserna ska vara rejält nedsatta.
 • Reavarorna ska finns i ett antal som du bedömer motsvarar efterfrågan. Det kan vara vilseledande att marknadsföra stora prissänkningar som i verkligheten enbart gäller en liten del av de produkter som omfattas av en rea. Om man vill marknadsföra prissänkningar som är större än genomsnittet bör det anges vilka produkter de stora prissänkningarna gäller och hur mycket det finns av dem till salu.
Jolanda Girzl
Publicerad: 2019.11.11 Senast uppdaterad: 2019.11.11

Skriv en kommentar

Klimatinitiativet

Klimatinitiativet STICA öppnar för fler medlemmar

STICA står för Swedish Textile Initiative for Climate Action och är ett miljöinitiativ där svenska modeaktörer tillsammans agerar för att skapa förutsättningar för att minska klimatpåverkan som är relaterad till textilier.

STICA lanserades i februari av H&M, Kappahl och Peak Performance i samarbete med Sustainable Fashion Academy. Syftet är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan och detta även i produktionsledet som är den svåraste biten.

Ett miljöinitiativ av svenska modeaktörer

Ett 20-tal företag anslöt sig direkt och nu medverkar över 40 företag i initiativet, däribland Acne, Cellbes, Didriksons, Eton, Filippa K, Fjällräven, Lindex, Lundhags, MQ, Nelly, Nudie, Stadium och Volvo. Intresset har visat sig vara stort, arbetet går snabbt framåt och företagen har redan kommit en bit på väg.

Anpassade handlingsplaner skapas utifrån respektive medlems specifika behov och alla samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar. Visionen är att Sveriges mode- och textilindustri ska vara klimatpositiv i god tid före år 2050.

Nu kan du också hänga på STICA-initiativet

Fler företag har anmält sitt intresse för att vara med i STICA och därför öppnas nu ett snabbspår in i samarbetet. Nya deltagare kan härmed hinna i ikapp och ansluta sig till arbetet 2020.

Här kan du läsa mer om Swedish Textile Initiative for Climate Action – STICA >

Anmäl dig till Fast Track On-Boarding Program innan den 13 december. Scrolla till Fast Track On-Boarding Program for Potential New Members for 2020, där hittar du anmälningsblankett (PDF) och kontaktinformation.

Maria Sandow

Skatten på plastpåsar

Slutreplik från Svensk Handel om skatten på plastpåsar

Att plastpåsar inte hör hemma i naturen är alla överens om. Det handlar om att lägga energin på sådant som de facto ger ordentliga miljöeffekter. Dyrare påsar är inte rätt väg att gå, låt oss samarbeta istället, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel i sin slutreplik på Aftonbladet.

SLUTREPLIK. När regeringen straffbeskattar plastpåsar ignorerar de handelsföretagens engagemang i frågan. Svensk Handel är helt överens med Per Bolund om att plastpåsar inte hör hemma i vår natur och i haven. Samtidigt är det inte heller svenska plastpåsar som i första hand skräpar ned.

Vi är på god väg att klara EU:s mål

Handelns företag bedriver sedan flera år ett aktivt arbete för att minska den onödiga användningen av plastpåsar. Vi kan konstatera att arbetet har gett resultat och att vi är på rätt väg. delar av handeln har börjat ta betalt för påsen, handlare tar genom initiativ som One bag habit, steg för att minska användningen av plastpåsar och handeln har dessutom gått före i arbetet med att fasa ut den fossila plasten i våra påsar.

Vi är på god väg att klara EU:s mål om minskad användning av plastpåsar till år 2020. Förra året halverades dessutom mängden plastkassar kring svenska stränder, enligt en rapport från Håll Sverige rent. detta verkar dock ha gått regeringen helt förbi. I stället för att sträcka ut en hand och arbeta tillsammans med handeln införs nu en skatt med minst sagt diffusa miljöeffekter. Det är djupt olyckligt.

Plastpåseskatt – ett slag i luften

Att under grön flagg införa symboliska skatter för att fylla statskassan är oseriöst. I förlängningen riskeras förtroendet för politikens förmåga att lösa de verkliga miljöproblem som vi har. Sverige behöver en kraftfull miljö- och klimatpolitik som levererar konkreta resultat. Plastpåseskatten är tyvärr inte ett exempel på detta utan kan närmast liknas vid ett slag i luften.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk handel

Källa: Aftonbladet – 2019.11.31

Läs mer: Skatten på påsar är bara symbolpolitik

Publicerad: 2019.10.31 Senas

Halloween firas den 31 oktober varje år

Varannan svensk uppmärksammar Halloween

Halloween har kommit för att stanna. Allra populärast är högtiden bland de unga där 8 av 10 planerar att uppmärksamma Halloween. Framförallt ökar försäljningen av godis, ljus, pumpor och maskeradkläder. Det gör att drygt var tredje butik satsar på en kampanj i samband med Halloween.

Svensk Handels undersökning inför Halloween visar att varannan svensk kommer att uppmärksamma Halloween. Den genomsnittliga svenska Halloweenfiraren lägger nära 300 kronor på högtiden. Sammanlagt beräknas svenskarna handla Halloweenprodukter för strax över en miljard kronor.

– Halloweenfirandet har blivit en tradition i allt fler svenska hem. För många butiker är Halloween ett bra tillfälle att göra kampanjer som kan locka fler kunder till butiken, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Halloween uppmärksammas i störst utsträckning av dagligvaruhandeln, det vill säga butiker som säljer mat, där drygt 4 av 10 handlare (41 %) planerar att genomföra en Halloweenkampanj. Bland sällanköpsbutikerna, det vill säga all försäljning utom mat, och bland e-handlarna planerar drygt 3 av 10 att genomföra någon form av Halloweenkampanj.

– För mer nischade butiker som exempelvis säljer maskeradkläder kan Halloween rent av vara årets viktigaste försäljningsperiod, säger Johan Davidson.

Två av tre amerikaner firar Halloween
Även om många svenskar uppmärksammar Halloween ligger vi fortfarande en bra bit efter USA. Där planerar två av tre att fira Halloween och i genomsnitt lägger de 850 kronor på Halloweenrelaterade produkter.

Förra årets Halloweenvecka ökade omsättningen i den svenska dagligvaruhandeln med 3,5 procent jämfört med 2017. Samtidigt sticker inte Halloweenveckan ut som en särskilt viktig försäljningsmånad för dagligvaruhandeln som helhet.

– Halloween har under de senaste åren infallit på vardagar i början av veckan. Sannolikt passar många på att köpa Halloweenvaror helgen innan högtiden infaller. Under höstlovsveckan åker dessutom en del familjer utomlands vilket påverkar försäljningen i dagligvaruhandeln negativt, säger Johan Davidson.

Halloween firas den 31 oktober varje år.

Positiva tongångar i handeln !

Butikerna ser ljusare på framtiden

Framtidstron bland de fysiska butikerna ökar. Störst är optimismen bland dagligvaruhandlarna. Utsikterna för landets e-handlare går åt motsatt håll och minskar från höga nivåer.

Framtidsindikatorn som sammanfattar de fysiska butikernas framtidstro när det gäller försäljning, antal anställda och framtida lönsamhet ökar med 2,0 enheter till 102,9 i oktober månads Handelsbarometer.

Den fysiska butikshandeln delas in i dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Starka siffror från dagligvaruhandeln (109,7) gör att Framtidsindikatorn ligger över den så kallade neutrala nivån på 100. Även om optimismen denna månad även ökar bland sällanköpshandlarna ligger de fortsatt under den neutrala nivån.

– För första gången är framtidstron bland dagligvaruhandlarna större än hos de renodlade e-handlarna. Med Black Friday och julhandeln i sikte är det glädjande att även sällanköpshandlarna ser något ljusare på framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Framtidstron bland e-handlarna sjunker
Trots att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda faller är de kvar på höga nivåer. Däremot sjunker lönsamhetsutsikterna till betydligt lägre nivåer.

– E-handlarnas lönsamhetsutmaning är en varningsklocka. Handeln är idag internationellt konkurrensutsatt och priserna sätts globalt, det gör det tufft för många e-handlare att få god lönsamhet trots att tillväxten på nätet är fortsatt stark, säger Karin Johansson.

Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handlarna landar på 107,4, en minskning med 9,1 enheter jämfört med septembermätningen.

Releaterat

 

Ökning för shoppingturismen

Shoppingturismen fortsätter att växa

Turisternas betydelse för den svenska detaljhandeln fortsätter att växa. Förra året omsatte shoppingturismen 100 miljarder kronor. Det är en ökning med fem miljarder jämfört med 2017. Totalt utgör shoppingturismen 13 procent av detaljhandelns totala omsättning. Det visar Svensk Handels rapport ”Shoppingturism i Sverige 2019”.

Rapporten visar att de utländska turisterna kommer att fortsätta bli allt viktigare för den svenska detaljhandeln.

– I takt med att besökarna blir fler ökar också turismens betydelse för handeln. Vi vet att besökarna lägger en stor del av sin reskassa i handeln och det skapar nya affärsmöjligheter för våra butiker. Via e-handeln öppnas också en fin möjlighet att behålla de utländska turisterna som kunder även när de lämnat landet, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Störst andel kortköp från Norge

Årets rapport innehåller även siffror över de utländska turisternas kortköp från betaltjänstleverantören Nets. Största andelen av kortköp kommer från Norge (25 procent), USA (13 procent) och Storbritannien (10 procent).

Även om de kinesiska besökarna endast står för två procent av kortköpen har de det klart högsta köpbeloppet per kund. I genomsnitt ligger varje köp från den kinesiska besökaren på 1056 kronor.

– Turismen bidrar starkt till Sverige i stort och är viktig för många handlare. Att göra särskilda aktiviteter mot vissa stora turistgrupper inför och under sommarmånaderna kan vara fördelaktigt för handlare, säger Patrick Höijer, Sverigechef på Nets.

Totalt omsatte turismen 337 miljarder kronor under 2018 och genererade 172 400 arbetstillfällen i Sverige. Enbart inom handeln skapade shoppingturismen 35 500 arbetstillfällen.Ökning

Septembersiffror för modehandeln

Fortsatt kräftgång för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 2,9 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 6,9 procent under månaden.

Butiker och e-handel September 2019 Ackumulerat 2019
Kläder – 2,9 % – 1,5 %
Skor – 6,9 % – 4,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Trots en svag jämförelsemånad backade modehandeln i september. Framförallt har skobranschen det motigt och har så haft en längre tid med ett tapp på 4,5 % sedan årets början, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Om vi räknar bort företagens e-handelssiffror blir försäljningen i de fysiska butikerna ännu sämre där det indikerar en nedgång på 5-6 % för kläder och uppemot 9-10 % för skor. Det är särskilt hyrorna som tynger. Om fastighetsägarna vill hålla stadskärnor och köpcentrum levande måste de ta till sig av detta.

– September och oktober är viktiga månader för modehandeln och det krävs en mycket bra försäljning i oktober för att kompensera den här månadens nedgång, säger Mikael Sandström.

Releaterat

 

Brexit??

Hit vänder du dig om du behöver hjälp med brexit

Vi går nu in i oktober, vilket är innebär att vid nästa månadsskifte förväntas Storbritannien lämna EU. Det är hög tid för företag att förbereda sig inför utträdet.

Detta görs bäst genom att noga gå igenom vilka förändringar som drabbar den egna verksamheten på grund av brexit. Det är inte lätt att som företag förstå hur, när och vad som drabbas i verksamheten. Kommerskollegium har därför sammanställt en lista med relevanta myndigheter så du som företag snabbt kan komma i kontakt med rätt myndighet med dina konkreta frågor. Har du frågor går det givetvis även bra att kontakta näringspolitiska avdelningen på Svensk Handel som bevakar frågan och händelseförloppet.

Även tullverket har tagit fram information om vad du som företagare bör tänka på med anledning av en eventuell brexit utan avtal. Redan idag finns det flera saker du som företag kan göra trots att det ännu inte är klart huruvida Storbritannien lämnar unionen eller inte. Bland annat kan du redan idag ansöka om ett så kallat Eori-nummer. Alla brittiska Eori-nummer kommer nämligen per automatik upphöra att gälla från utträdesdatumet.

Vilken myndighet kan svara på vad om brexit? Läs mer på Kommerskollegium.se>>

Sofia Stigmar

Tänk säkert !!

Tänk säkert – så skyddar du ditt företag

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker. Oktober är informationssäkerhetsmånaden och Svensk Handel deltar i årets kampanj Tänk säkert.

Vad har du för värdefull information?

Börja med att fundera på vilken information du har som är värdefull och om det finns några risker med hur du hanterar den. Personnummer, lösenord, kortuppgifter, passnummer, fotografier, kvitton, avtal och affärsinformation är exempel på viktig information vare sig den är din, din familjs eller din kunds information.

Vad kan hända och vad kan du göra?

Idag är så kallade smarta enheter såsom robotdammsugare och smarta högtalare vanliga i hemmet. Dessa enheter kan innehålla säkerhetsbrister som kan utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord eller kortuppgifter eller för att få tillgång till extra datorkraft.

Genom att klicka på okända länkar kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att den till och med går sönder.

Uppdatera och skydda dator och smarta enheter med starka lösenord. Kolla upp webbsidor och appar innan du anger dina kortuppgifter. Och var försiktigt med vilka länkar du trycker på. Fundera också på hur du lagrar information och vilka uppgifter du behöver ha tillgång till när strömmen går.

Du kan även bli uppringd eller få e-post av någon du tror jobbar för en myndighet och som ber om värdefull information. Ge aldrig ut information till någon som kontaktar dig. Starka lösenord och andra tekniska åtgärder räcker inte om du inte har ett säkert beteende.

Läs mer här>>

Nedan hittar du en checklista för hur du skyddar ditt företag.

Slopad gräddfil för Kinapaket

Svensk Handel välkomnar slopad gräddfil för Kinapaket

Fraktstödet till kinesiska e-handlare ska minska. Beslutet fattades vid postunionens extrakongress i Genève under onsdagen. Svensk Handel som länge har kritiserat systemet för att snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska handelsföretag välkomnar beskedet.

Det är via FN:s Världspostförening (UPU) regelverk som kinesiska handlare fått frakten kraftigt subventionerad de senaste decennierna, något som missgynnat både e-handlare och postoperatörer i västvärlden. Gårdagens överenskommelse innebär att Sverige och andra länder till att börja med får kräva 70 % kostnadstäckning för de internationella paket som tas emot. Dessutom medges de enskilda länderna gradvis öka kostnadstäckningen.

– För svenska handlare är förändringen viktig. Det vore absurt att fortsätta att subventionera världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnation. Kina är med och leder utvecklingen inom e-handeln men har fått lika stort fraktstöd som länder som Kuba och Gabon, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

En undersökning som Copenhagen Economics gjort för Svensk Handels räkning visar att för e-handelspaket som väger upp till 2 kg har frakten från handlare till kund inom Sverige i genomsnitt varit 57 % dyrare än frakten från handlare i Kina till kund i Sverige.

För vissa lättare varor som exempelvis mobilladdare, vissa leksaker, usb-sticka eller fotopapper har skillnaderna varit ännu större. I vissa fall har skillnaden i fraktkostnad varit så stor att den rent av överstigit de svenska företagens marginaler för produkten.

– I tider där svenska handlare i allt högre utsträckning konkurrerar med företag från hela världen är det avgörande att spelreglerna är rättvisa. Ytterst är det en fråga om att behålla företag och jobb i den svenska detaljhandeln, säger Mats Hedenström.

Rapporten från Copenhagen Economics visade även fraktsubventionerna kostade Postnord hela 100 miljoner kronor under 2017, vilket motsvarade hela 19 procent av företagets vinst det året.

– Det är välkommet att den gräddfil som kinesiska e-handlare haft nu späds ut. Att det kan vara billigare att skicka ett e-handelspaket mellan Shanghai och Stockholm, än mellan Stockholm och Sundsvall visar hur snett systemet är riggat, säger Mats Hedenström.

Svensk Handel anser fortsatt att mer behöver göras för att skapa rättvis konkurrens. Bland annat när det kommer kinesiska e-handlares ansvar för produktsäkerhet och kemikalieinnehåll för de varor som de säljer på den svenska marknaden.

Framtidsförväntningarna stiger

Positivare stämning bland landets handlare

Framtidsförväntningarna i butiks- och e-handeln stiger i september. Bland e-handlarna ökar tron på både försäljning och anställningsvilja, men lönsamhetsutsikterna fortsätter att släpa efter.

E-handlarnas Framtidsindikator, som sammanfattar tron på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet, ökar med 10,2 enheter till 116,5 i september månads Handelsbarometer. Med höstterminen i sikte ökar tron på försäljning och antalet anställda, däremot tvekar e-handlarna kring lönsamheten.

– Tillväxten inom e-handeln är stark och butikerna känner optimism inför hösten. Att få lönsamhet på nätet är dock ett huvudbry för många butiker. Internationella aktörer, pressade priser och hårfina marginaler gör att konkurrensen är tuff, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Dagligvaruhandlarna optimistiska
Stärkt framtidstro bland dagligvaruhandlarna gör att butikshandeln för första gången i år kliver över den så kallade neutrala nivån på 100. Framtidsindikatorn för hela butikshandeln landar på 100,9, en ökning med 3,2 enheter jämfört med augustimätningen. Butikernas tro på framtida lönsamhet är något högre än hos e-handlarna.

– Dagligvaruhandeln går fortsatt starkare än sällanköpshandeln. En viktig förklaring är att sällanköpshandeln har digitaliserats i större utsträckning. Hemelektronik-, sport- och modehandeln är utsatta för en hård internationell konkurrens som inte nått dagligvaruhandeln än, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn för dagligvaruhandeln, det vill säga enbart för butiker som säljer mat, landar på 108,0 jämfört med 93,6 för sällanköpshandeln.

Svag start på höstförsäljningen

Svag start på höstförsäljningen

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,3 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 10,2 procent under månaden.

Butiker och e-handel Augusti 2019 Ackumulerat 2019
 Kläder -3,3 % -1,3 %
 Skor -10,2 % -4,1 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Modehandeln har det fortsatt motigt och visar en svag utveckling för kläder och en riktig dålig början på hösten för skor, konstaterar Svensk Handel Stils ordförande Mikael Sandström.

– Jag talar inte gärna om vädret som en alltid förklarande orsak, men värmeböljan med på sina ställen över 30 grader i slutet av månaden gav definitivt inte någon skjuts för försäljningen av höstvaror.

– Om vi blickar fram mot september tror jag dock vi kommer att se bättre utveckling. Jämförelsetalen för månaden är inte heller avskräckande med en försäljningsnedgång på 5-6 %, avslutar Mikael Sandström.

Releaterat

Reinfeldt blir ordförande

Reinfeldt blir ordförande för Centrum för AMP

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Försäkring och fyra fastighetsbolag bildat Centrum för AMP i augusti 2019. Fredrik Reinfeldt är vald till ordförande.

Centrum för AMP

Svensk Försäkring, Svensk Handel och fyra fastighetsbolag har gemensamt bildat Centrum för AMP. AMP står för Affärs- och MedborgarPlats. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Fredrik Reinfeldt är centrumets ordförande.

Affärs- och MedborgarPlats

Affärs- och MedborgarPlats-modellen för hur man kan skapa säkra och trygga platser har utvecklats av Trygghetskommissionen. A:et står för Affär, M för Medborgare och P för Plats. Med begreppet Affär framhålls vikten av att ha privata kommersiella aktörer närvarande på en plats för att få den levande och attraktiv. Det kan till exempel handla om butiker och restauranger. Med begreppet Medborgare markeras att det är viktigt att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas. Med Plats betonas själva platsens betydelse och nödvändigheten att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Det kan till exempel vara ett torg eller en gata.

Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.

Modellen har inspirerats av den så kallade BID-modellen (Business Improvement District som används framgångsrikt i till exempel New York) men är anpassad till svenska förhållanden.

Bakgrund

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring 2017. Kommissionens uppgift var att analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott såsom inbrott, stölder och skadegörelse, uppklarandegrad och lagföring och ge förslag på åtgärder. I kommissionens första rapport som publicerades i juni 2018 med titeln ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” föreslogs åtgärder för att motverka brottslighet och främja ökad trygghet på lokal nivå. Ett av de konkreta förslagen var att aktivera samhällsaktörer kring en plats att arbeta efter en Affärs- och MedborgarPlats-modell. Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas.

Fakta

Branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP. Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige. I centrumet ska en verkställande direktör anställas. Dessutom ska det finnas forskar-, jurist-, kommunikations- samt placemakingkompetens. Tankegångarna inom placemaking handlar om att utgå från ett antal principer som visat sig vara viktiga i arbetet med att skapa platser där människor vill uppehålla sig. På sikt ska centrumet även kunna bedriva konsultverksamhet om AMP-modellen. En Advisory Board kommer att inrättas som ska stödja centrumet med aktuell och nödvändig kunskap på området. Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.

Trygghet och säkerhet i samhället har varit aktuella teman under senare år

Näringslivsaktörer kraftsamlar för en trygg närmiljö

För att skapa trygga platser där människor vill bo och vistas behöver hela samhället aktiveras. Nu går flera näringslivsaktörer samman och skapar Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige.

Trygghet och säkerhet i samhället har varit aktuella teman under senare år. Mycket har handlat om samhällets förmåga att förebygga och förhindra brott. Internationell forskning och erfarenhet visar att ett sätt att göra det är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser för människor att bo och vistas i. Detta tar undan grogrunden för brottslighet. I exempelvis New York har ett långsiktigt arbete för att etablera trygga och attraktiva platser bidragit till en kraftig minskning av brottsligheten. En modell för att skapa säkra och trygga platser anpassad för svenska förhållanden har tagits fram av Trygghetskommissionen – den så kallade Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP). Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas. Därför inrättas ett Centrum för AMP.

– Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

Utgångspunkten för AMP-modellen är att de olika aktörer som finns i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en trygg närmiljö.
Centrum för AMP har i uppgift att samla den forskning och kunskap som finns nationellt och internationellt om dessa typer av långsiktiga samarbeten och utveckla metoder anpassade för svenska förhållanden. Centrumet ska också ge stöd och råd till lokala aktörer som vill bedriva AMP-arbete.

Affärs- och MedborgarPlats-modellenförutsätter en långsiktighet från alla aktörer och ett nära samarbete mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer. Med begreppet affär framhålls att det är nödvändigt att ha med kommersiella krafter i arbetet för att skapa en levande och attraktiv plats. Med begreppet medborgare betonas att det är fråga om att skapa en offentlig plats som är tillgänglig för alla. Med plats avses att själva utformningen av platsen är avgörande för att skapa en levande och attraktiv miljö där människor vill uppehålla sig. Det kan till exempel handla om ett torg eller en gata.

Det är försäkringsbranschen, handeln och fastighetsbranschen som står bakom och kommer att finansiera Centrum för AMP.

Ny Stilguide

Ny Stilguide visar väg till nästa års sommarmode

Den nya Stilguiden ger dig koll på de största trenderna inför nästa års vår- och sommarsäsong. Som medlem kan du logga in och ladda ner guiden kostnadsfritt.

I den nya Stilguiden får du de största trenderna inför vår och sommaren år 2020, serverade av Swedish Fashion Councils experter och exklusivt för dig som är medlem i Svensk Handel.

Vi hoppas att guiden kan ge dig nya tankar, inspiration, lite grubbel eller provokation, kanske ett skratt eller en bekräftelse på att de tankar du redan har är relevanta. Använd Stilguiden som verktygslåda, inspirationsmaterial eller affärsredskap. Vad kommer dina kunder att vilja se i butiken nästa vår och sommar?

I den här utgåvan hittar du också en intervju med Charlotte Nordén, vd för Cellbes – ett anrikt postorderföretag som står starkare än någonsin med e-handel och nya grepp som både stärker företagets image och kundkrets.

Beställ STIL-guiden

Medlemmar i Svensk Handel kan logga in och hämta rapporten kostnadsfritt. För övriga kostar Stil-guiden 495 kronor plus 6 procent moms. Om du som medlem önskar att få ett tryckt exemplar skickat till dig kan du höra av dig till info@svenskhandel.se.

 NY
Visa fler