1
ing
2
knappingsborg
3
dg
4
mirum
hg

Välkommen att bli en del av framtidens Handelsstad!

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av Ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

29 MAJ SPIRALEN KÖPCENTRUM

28 MAJ HELENE ÅDAHL

27 maj Friskis & Svettis

26 maj Lundbergs Fastigheter

22 maj Söderbergs Bil

21 maj Svensk Handel

20 maj Jens Magnusson

19 maj Knäppingsborg

15 maj Galleria Domino

14 maj Robert Togan

13 maj Thomas Hallgren

12 maj Pontus Lindblom

8 maj Mirum Galleria

7 maj Magnus Dahlin

6 maj Ann-Sofie Bergort

5 maj Lina Hedenström

1 maj Ingelsta Shopping

30 april Rickard Johnson

29 april Christine Karmfalk

28 april Karl Eklöf

NORRKÖPING HANDEL MÖTER

I programserien ”Norrköping Handel” möter vi några av stadens entreprenörer som i Covid-19 krisen ger energi, tips och framtidstro trots stora omvärldsproblem i allmänhet och handelsfrågor i synnerhet.

Butiker ska få rätt att porta

Efterlängtat tillträdesförbud ser ut att bli verklighet
Nyheter • 

Efterlängtat tillträdesförbud ser ut att bli verklighet

Butiker ska få rätt att porta de som notoriskt stjäl eller trakasserar anställda. Regeringen går vidare med förslaget om att införa ett tillträdesförbud. Svensk Handel som har drivit frågan länge välkomnar beskedet.

 

Kommer skapa fler jobb

Svensk Handel välkomnar sänkt arbetsgivaravgift för unga – kommer skapa fler jobb i handeln

Arbetsgivaravgiften för unga, mellan 19 och 23 år, sänks tillfälligt fram till år 2023. Svensk Handel välkomnar satsningen som kommer att göra att handeln – som är den största arbetsgivaren för unga – kommer att kunna erbjuda ännu fler unga chansen till ett jobb.

Svensk Handel anser att sysselsättningseffekterna av den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga har underskattats. Ny forskning från Handelns Forskningsinstitut visade till exempel att reformen skapade 18 100 jobb.

– Handeln är en viktig dörröppnare in på arbetsmarknaden för landets unga. När kostnaderna att anställa sänks kommer handeln att ha möjlighet att ge fler unga chansen till ett jobb, vilket inte minst är viktigt när vi ska återstarta efter coronakrisen, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Höga svenska arbetskraftskostnader

Var fjärde person som idag har ett jobb att gå till fick sitt första jobb i handeln. Utöver att underlätta för unga att få jobb, anser Svensk Handel att sänkta arbetsgivaravgifter är viktigt för att ge svenska handlare förutsättningar att klara den internationella konkurrensen.

Arbetskraftskostnaderna i den svenska handeln ligger 23 procent högre än i Tyskland och 37 procent högre än i Euro-länderna. Samtidigt är den svenska handeln internationellt konkurrensutsatt och prispressen är stenhård.

– Arbetskraftskostnaderna i den svenska handeln behöver sänkas rent generellt. Det höga kostnadsläget riskerar att bli en ryggsäck som blir för tung att bära. Detta hotar företagandet och riskerar att driva jobb ur landet, säger Mats Hedenström.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften är på 37 procent, vilket motsvarar den allmänna löneavgiften. Totalt beräknas kostnaden för staten bli nio miljarder kronor. Reformen gäller för unga 19–23 år och är tillfällig fram till år 2023.

Presskontakt

Betalningar med blipp vanligare

Betalningar med blipp vanligare när kunderna vill minska smittorisken

Blipp utgör en majoritet av alla kortbetalningar, enligt betalföretaget Nets. De kontaktlösa betalningarna ökar särskilt i coronatider, då det innebär att konsumenten inte behöver slå in sin pinkod och undviker därmed onödig smittorisk.

Nästan 75 procent av kontaktlösa betalningar sker idag utan att man slår sin pinkod, en siffra som förväntas öka än mer då beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar där pinkod inte behövs höjdes den 17 april från 200 till 400 kronor.

– Att blippa är smidigt och enkelt, vilket underlättar en snabb utcheckning – något som både handlare och konsumenter uppskattar. Det blir intressant att följa utvecklingen nu när beloppsgränsen höjts, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel.

Läs mer: Beloppsgränsen för att ”blippa” ditt köp höjs till 400 kronor

Allt fler väljer att betala med kort och tittar man på kontantuttagen har dessa minskat med 10 procent det senaste året, enligt Bankomats undersökning.

Dramatiska tapp för sko och modehandeln i mars

Dramatiska försäljningstapp i modehandeln

Försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade i mars med 38,8 procent jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen hade det ännu tuffare och föll med hela 47,1 procent. Det visar Stilindex från Svensk Handel Stil.

Butiker och e-handel 1-11 mars 12-31 mars Mars 2020
Kläder -18,0 % -49,4 % -38,8 %
Skor -18,1 % -57,0 % -47,1 %

På grund av coronavirusets effekter och dess stora påverkan på försäljningsutvecklingen är Stilindex för mars månad kompletterad med uppdelade siffror för perioderna 1-11 mars, samt 12-31 mars.

Den 11 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för samhällssmitta i Sverige var mycket hög och regeringen beslutade om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer, vilket fick stor påverkan på människors beteende.

Kommentarer från Svensk Handel

– Modehandelns försäljningstapp var dramatiskt under mars månad, framförallt under månadens andra halva där försäljningen, enligt Stilindex, föll med upp emot 50-60 procent. Det speglar dessvärre det mycket allvarliga läge som råder i stora delar av sällanköpsvaruhandeln just nu, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

– Butikernas e-handel har gått något bättre men kompenserar inte på långa vägar för det totala försäljningsbortfallet. Coronakrisen skapar en stor oro i samhället som gör att folk både håller sig hemma, men också håller i sina pengar, säger Johan Davidson.

– Behovet av kraftfulla åtgärder för att tillfälligt lätta på företagens kostnadsbörda kan inte nog betonas, ytterst handlar det om att rädda företag och jobb. Det krävs en högre subventionsgrad vid korttidspermitteringar för att undvika omfattande uppsägningar, och inte minst ett genombrott i hyresfrågan där regeringens stödpaket inte når fram till modehandlare och andra utsatta företag inom handeln, säger Johan Davidson.

Regeringen utökar möjligheten till korttidspermittering

 

Regeringen utökar möjligheten till korttidspermittering

Det blir möjligt att träffa överenskommelser om korttidspermitteringar på 80 procent. Förändringen gäller i tre månader med start första maj.

Regeringen meddelade på tisdagseftermiddagen att de utökar systemet med korttidspermittering, från dagens 60 procent till 80 procent. Med en korttidspermitteringsgrad på 80 procent arbetar den anställde 20 procent och får behålla 88 procent av lönen.

Den senaste tiden har flera röster höjts om att systemet med korttidspermittering behöver utökas. Svensk Handel, som har drivit på för korttidspermittering på heltid, välkomnar regeringens besked men tycker att det är olyckligt att företagens faktiska kostnad per arbetad timme ökar med förslaget.

När korttidspermitteringsgraden utökas till 80 procent står företagen för 28 procent av lönekostnaden för en arbetsinsats på 20 procent, att jämföra med en kostnad på 47,5 procent för en arbetsinsats på 40 procent.

På Svensk Handels arbetsgivarguide kommer mer detaljerad information att läggas ut inom kort.

Dramatiska försäljningstapp

 • Nyheter
 • Debattartiklar
 • Pressmeddelanden
 • Event
Dramatiska försäljningstapp i modehandeln
Pressmeddelanden •

Dramatiska försäljningstapp i modehandeln

Försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade i mars med 38,8 procent jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen hade det ännu tuffare och föll med hela 47,1 procent. Det visar Stilindex från Svensk Handel Stil.

Svensk Handel Juridik Utökar den kostnadsfria rådgivningen

Corona: Svensk Handel Juridik utökar den kostnadsfria rådgivningen

Många företag har just nu en ansträngd situation på grund av läget kring corona. Svensk Handel Juridik har därför utökat den kostnadsfria rådgivningen till Svensk Handels medlemmar i coronarelaterade frågor.

Just nu erbjuder vi dig som är medlem en utökad kostnadsfri rådgivning i Svensk Handel Juridiks jour för ärenden som har en direkt koppling till coronautbrottet.

Läs nyheten i sin helhet: Covid 19: Vi utökar den kostnadsfria rådgivningen >

Svensk Handels dotterföretag Svensk Handel Juridik erbjuder dig som är medlem juridisk specialistrådgivning inom områden som kommersiell hyresrätt, köp- och konsumenträtt och avtalsrätt. Om du behöver stöd i arbetsrättsliga frågor kontaktar du som vanligt vår arbetsrättsliga jour.

Tusentals handlare kan tvingas stänga igen

Coronavirusets effekter har lagt en tung våt filt över försäljningen i stora delar av handeln. Om nuvarande situation fortsätter kan tre av tio sällanköpshandlare tvingas stänga ned verksamheten inom två månader. Vissa redan inom en månad.

Svensk Handels senaste undersökning bland medlemsföretagen visar att företagens likviditetskris tilltar, var tredje handlare inom sällanköpsvaruhandeln anger att de i hög utsträckning har problem med sin likviditet.

Tre av tio företag inom sällanköpsvaruhandeln anger att de klarar max två månader under rådande omständigheter innan de tvingas lägga ned. Inom partihandeln, där vart tredje företag har tappat mer än 40 procent av försäljningen, är motsvarande siffra två av tio företag.

– För varje dag som coronakrisens förlamande effekt på handeln pågår fördjupas företagens likviditetsproblem. Läget är allvarligt och risken är uppenbar att vi står inför en utslagning av handelsföretag som saknar motstycke i modern tid, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Stora försäljningstapp
I undersökningen anger varannan butik i sällanköpsvaruhandeln att de har tappat minst 40 procent av sin försäljning. I många fall är situationen än mer alarmerande, var tionde butik har tvingats se försäljningen rasa med minst 80 procent.

Trots att flera politiska åtgärder har satts in i syfte att hjälpa företagen riskerar fortsatt 65 000 jobb att försvinna i detalj- och partihandeln, dessutom kan cirka 150 000 anställda tvingas gå ned i arbetstid.

Sex av tio företag inom sällanköpsvaruhandeln anger att de använder sig av systemet för kortidspermittering, eller planerar att göra det.

– Kortidspermittering en är viktig åtgärd för att rädda jobben i handeln. Reformen behöver dock utökas till att gälla hela arbetstiden, säger Karin Johansson.

Utöver personalen är hyrorna är en stor kostnadspost för butikerna.

– Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen. Ytterst är det en fråga om att rädda tiotusentals jobb, säger Karin Johansson.

Handelns gemensamma rutiner med anledning av covid-19

Handels gemensamma rutiner med anledning av covid-19

Handeln utgör ett nav i vårt samhälle och det är av betydelse att vi som bransch tar det samhällsansvar vi kan genom att agera på ett organiserat sätt för att minska riskerna för smittspridning av covid-19. Vi tar uppgiften att bromsa smittspridningen på stort allvar och presenterar därför följande vägledning.

Handelns roll är viktig i samhället. Inte minst då vi förser befolkningen med livsmedel och läkemedel, men också för att vi erbjuder alla andra varor som förbättrar livskvalitén för individer. Vi är en bransch som skapar många arbetstillfällen och som finns representerad i hela Sverige. Just nu befinner vi oss i en tid av ovisshet och det är därför viktigt att vi som bransch tar det samhällsansvar vi kan genom att agera på ett organiserat sätt för att minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Redan idag har handeln tydliga rutiner i de olika verksamheterna och tar ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen och presenterar härmed ett antal riktlinjer. Eftersom situationen ständigt förändras kommer de gemensamma riktlinjerna för handeln att uppdateras allteftersom nya direktiv kommer från regeringen och aktuella myndigheter. Handlare bör därför regelbundet läsa informationen på Svensk Handels webbplats för att se om något har ändrats.

Gemensamma riktlinjer för att undvika trängsel och köbildning i butiker

Mot bakgrund av de allmänna råd som presenterats av Folkhälsomyndigheten rekommenderas såväl butiker som förbutiker vidta följande åtgärder för att minska smittspridningen:

 • Sätt upp informationsskyltar om att konsumenter har ett ansvar att hålla avstånd exempelvis vid kassor, förbutik och delikatessdisk.
 • Markera avstånd på golvet i butiken så att konsumenten enkelt håller rekommenderat avstånd. Det ska vara minst 1,5 meter mellan markeringarna. Markeringen ska sättas upp vid kassor men även där det behövs i andra delar av lokalen för att undvika trängsel och köbildning. Vanliga platser där det kan förekomma trängsel är vid självscanning, delikatessdisk, kundtjänst och vid utlämning av paket.
 • Agera när det utvecklas risk för köbildning i kassan genom att öppna ytterligare kassor eller hänvisa till självscanning om det finns i lokalen.
 • Möblera så att det inte uppkommer trängsel.
 • Fundera över om det går att slussa kunderna och besökarna i butiken på andra sätt som minskar trängsel. Detta kan exempelvis göras genom pilar och markeringar i golvet, ”genvägar” i butiken, tydligare skyltning om var varor finns.

Särskild vägledning för att efterleva avståndskrav mellan kunder i butik

Som en åtgärd i att minska smittspridningen rekommenderas butiker att upplysa konsumenter och kunder om att hålla avstånd på 1,5 meter till andra personer när de befinner sig i butiken.

Detta genomförs enklast genom:

 • Skyltar vid ingången och på andra strategiska platser som informerar kunderna om att hålla avstånd och,
 • Information i butikens ljudsystem där konsumenter uppmanas att hålla avstånd.

Vidare bör också butiken informera kunder att tillträde till lokalen kan begränsas i de fall det uppstår trängsel. Om det inte går att hålla 1,5 meters avstånd mellan personerna i lokalen är det för många personer i butiken samtidigt. Eftersom verksamheternas lokaler varierar i utformning och storlek måste denna bedömning göras i varje enskilt fall. Skyltning vid platser där trängsel riskeras är särskilt viktigt.

Fem aktiva åtgärder som bör ingå i verksamhetens rutin

 1. Personalen uppmärksammar kunder och konsumenter om ansvaret att hålla avstånd.
 2. När avståndet mellan konsumenterna är mindre än 1,5 m tar behörig person beslut om att begränsa tillträdet till butiken.
 3. Utse samt dokumentera vem i butiken som har behörighet att bedöma när det bli för trångt och när tillträdet till butiken måste begränsas.
 4. Vid behov finns det ett förberett kösystem utanför butiken för att kunna efterleva reglerna om avstånd på 1,5 m i butiken. Även i detta kösystem bör avståndet mellan personerna som står i kön vara 1,5 m.
 5. Flytta på inredningen och möblera om i butiken så att fler personer kan vistas i lokalen utan att behöva trängas.

Butik med restaurangverksamhet

Precis som i butikslokalen ska även restaurangverksamheten se till att det inte förekommer trängsel eller långa köer i lokalerna eller i anslutning till dessa lokaler. Efter att Folkhälsomyndigheten föreskrivit att besökare endast får äta och dricka sittandets vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, behövs dessa möjligheter tillgodoses. Detta kan enkelt göras genom att ställa upp tillfälliga bord i lokalen. Tänk på avståndet till nästa bord så att gästerna inte sitter för nära varandra.

Särskilda regler för personalutrymmen

Som arbetsgivare har man även ett ansvar för personalen skydd och deras arbetsmiljö. Det är mot bakgrund av detta viktigt att vidta de åtgärder som även minskar sprittspridningen för personalen. Om det är möjligt rekommenderas personalen att arbeta hemifrån. I de fall detta inte är möjligt, så ska arbetsgivaren se till så att arbetet fungerar utan att personalen behöver trängas. Det är därför bra att se över gemensamma utrymmen så som personalrum och matsal och möblera på ett sätt så att avstånd respekteras.

Det är också klokt att se över schemaläggning så att personalen inte samlas fler än nödvändigt på frukostar, luncher och fikor. Försök sprida ut så att anställda kan ta del av personalutrymmena vid olika tider.

Om arbetsgivaren exempelvis erbjuder måltider på arbetstid kan det även vara klokt att se över hur maten serveras exempelvis om man kan undvika självplock och bufféer då detta i högre grad riskerar köbildning och trängsel.

Gällande städrutiner bör dessa även uppgraderas när det kommer till personalutrymmen.

Om möjligt bör även personalen duscha och använda omklädningsrum i mindre utsträckning än vanligt. I de fall det går bör ombyten och duschar ske i hemmiljön.

Vägledning om hur butiken kan hjälpa konsumenter att leva upp till folkhälsomyndighetens råd

 • Informera genom skyltning i butik om god handhygien enligt Folkhälsomyndighetens råd.
 • Informera genom skyltning att hålla avstånd till andra konsumenter, kunder och personal i butiksmiljön.
 • Placera ut, om lämpligt, handdesinfektion till konsumenterna i butiken. Detta kan förslagsvis finnas vid entrén och på platser i butiken där det förekommer lösviktsförsäljning, exempelvis frukt- och grönavdelningar, och bake-off.

Övriga åtgärder och rekommendationer som kan förbättra rutiner gällande rengöring och personlig hygien

För att ytterligare minska smittspridningen kan butiker förbättra sina rutiner gällande rengöring och personlig hygien hos de anställda. Förslag på åtgärder som kan genomföras:

 • Se över befintliga städrutiner, och se om dessa bör genomföras med ökad frekvens under öppettiderna.
 • Vid behov, kan desinfektionsmedel användas som en extra försiktighetsåtgärd.
 • Det kan behövas extra noggrann rengöring av ytor som många kunder kommer i kontakt med.
 • Regelbunden rengöring av kortterminaler.
 • Om det finns en kundtoalett i butikslokalen bör den rengöras med ökad frekvens. Detta gäller även för personaltoaletter.
 • Förslagsvis rengörs även andra personalutrymmen, som fikarum, omklädningsrum och matsalar med ökad frekvens.
 • Annan digital utrustning, så som handdator och telefoner, som används regelbundet ska också rengöras mer frekvent. Förslagsvis vid varje överlämningstillfälle.

Rutiner vid varumottagning

 • Vid överlämning av frakt och följesedlar ska alla inblandade tänka på att hålla avstånd.
 • För att minska smittspridning så kan handskar användas under arbetsmomentet, som byts ut när andra arbetsuppgifter påbörjas.
 • När truckar och andra arbetsredskap har använts av extern personal eller lastbilschaufförer så rengör dessa noggrant.

Särskilda rutiner för de anställda som hanterar livsmedel

Medarbetare som hanterar öppna livsmedel ska tvätta händer inför arbetet påbörjas och så ofta det behövs enligt befintliga rutiner. Så ofta det behövs ska under rådande situation tolkas som mycket ofta.

Befintliga regler säger att medarbetare ska byta handskar ofta om de arbetar med öppna livsmedel. För att ytterligare skärpa hanteringen rekommenderas medarbetare att:

 1. byta engångshandskar efter varje tillfälle då öppna livsmedel hanteras
 2. efter handtvätt
 3. vid hantering av en ny sorts råvara
 4. vid en ny arbetssyssla.

Beloppsgränsen för att blippa i kassan höjs

Beloppsgränsen för att ”blippa” ditt köp höjs till 400 kronor

Snart höjs beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar från 200 till 400 kronor. Förändringen är extra välkommen i coronatider då kunder slipper att ha direktkontakt med kortterminalen.

– Att blippa ditt köp är snabbt, smidigt och uppskattas av många kunder. Svensk Handel välkomnar förändringen, säger Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel.

I dag görs cirka 85 procent av köpen i handeln med kort, och en snabbt växande andel av dessa sker genom en så kallad kontaktlös betalning.

Vad händer om du tappar bort ditt kort?

En fråga som Svensk Handel ofta får rör säkerheten kring kontaktlösa betalningar. Vad händer om du tappar bort ditt kort? Som en säkerhetsåtgärd finns det en begränsning för hur stort ditt köp kan vara, samt hur många gånger du kan blippa ett kort innan kod måste anges.

Förändringen träder i kraft 17 april och Svensk Handel uppmanar handlare att kontakta sin kortinlösare och kortterminalsleverantör för mer info och eventuell uppdatering.

Föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndigheten publicerade på onsdagen nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige. Av råden framgår att ”butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt”.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Allas ansvar att förhindra vidare smitta av covid-19

Nya riktlinjer har kommit från Folkhälsomyndigheten gällande allas ansvar att förhindra vidare smitta av covid-19. Den föreskrift som presenterades den 1 april 2020 tar stöd i smittskyddsförordningen. Enligt Smittskyddslagen har var och en ansvar att medverka till att smittspridningen av smittsamma sjukdomar förhindras och att den enskilde vidtar de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Föreskriften träder i kraft 1 april 2020 och gäller fram till den 31 december 2020. Folkhälsomyndigheten har dock tagit höjd för att förändringar angående om hur länge föreskriften kommer gälla kan bli aktuella.

Inledningsvis konstateras att alla verksamheter i Sverige, oavsett om det är en offentlig verksamhet så som statlig myndighet eller kommunal verksamhet, regioner eller föreningar, så ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevas och respekteras. Dessa rekommendationer berör således också handeln.

Särskilda åtgärder som berör handeln

Folkhälsomyndigheten presenterar vissa åtgärder som bör vidtas för att minska smittspridningen. För att minska smittspridningen inom handel bör verksamheterna:

 1. Sätta upp information till besökare, personal och kunder.
 2. Markera avstånd på golvet vid köer.
 3. Möblera på ett sätt som undviker trängsel.
 4. Begränsa så att inte flera personer kan samlas i trånga utrymmen.

Andra åtgärder som kan vidtas är att erbjuda handsprit till kunder och personal. Om det finns ett behov för detta avgörs beroende på vilken typ av verksamhet det är.

I de allmänna råden, uppmanas personer över 70 år och personer från andra riskgrupper att undvika handla i butiker som apotek och livsmedelsbutiker, eller vistas på andra platser där människor samlas. Detta kommer givetvis få inverkan på handeln. Det kan med andra ord vara klokt att se över hur detta kan lösas genom exempelvis e-handel och hemleveranser.

Kunden har också ett ansvar

Vidare fastslås det att det i föreskriften att affärer, köpcentrum, varuhus, butiker och likande verksamheter ska begränsa antalet kunder som vistas i butiken och ta fram alternativa lösningar till kassaköer alternativt visa med hjälp av markeringar hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Reglerna medför inga sanktioner för den enskilde som bryter mot rekommendationen, däremot är det en skyldighet att ta ansvar för att smittan inte sprids. Detta ansvar gäller även för den enskilde kunden och besökaren som har ett eget ansvar att hålla avstånd till andra kunder i exempelvis butiker, köpcentrum och varuhus.

Svensk Handel har en löpande dialog med FHM och kommer uppdatera informationen löpande om mer detaljerad information presenteras.

Viktig info !!

Import via e-handelsplattformar till nackdel för både konsumenten och e-handeln

Allt fler i Sverige handlar från e-handelsplattformar som Wish, Amazon och Alibaba. Produkter som hamnar i händerna på konsumenter, utan någon som helst möjlighet till kontroll eller tillsyn av svenska myndigheter. Härigenom är köparen privatimportör och bär själv ansvar för att produkten är säker, ett faktum som få känner till, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Trots att tillväxten inom e-handeln är fortsatt stark finns det utmaningar med orättvisa regelverk som drabbar såväl konsumenter som handelsföretag i Sverige.

E-handelsplattformar behöver ta ansvar

EU-kommissionär Margrethe Vestager leder det viktiga arbetet med den nya digitaliseringsstrategin för Europa. För att värna konsumentens säkerhet, och undvika att mindre e-handelsföretag konkurreras ut av gigantiska e-handelsplattformar som Wish, Amazon och Alibaba, måste strategin säkerställa att e-handelsplattformar tar ett aktivt ansvar för produkterna som de förmedlar.

Handeln är idag internationell och svenska konsumenter kan med några knapptryck handla från i princip hela världen. Tyskland, Storbritannien, Kina och USA ligger i topp när den svenska konsumenten e-handlar från utlandet. Vi ser också hur en snabbt växande del av köpen sker från e-handelsplattformar som med sitt enorma utbud har reformerat detaljhandeln för konsumenten. Varje dag flödar cirka 30 000 privatimporterade paket från e-handelsplattformar in till Postnords terminal på Arlanda. 30 000 paket som via en egen gräddfil hamnar i händerna på svenska konsumenter utan att myndigheterna har några effektiva möjligheter att bedriva kontroll och tillsyn av varorna.

Ansvaret för produktsäkerheten hamnar på köparen

Plattformarnas snabba tillväxt har även gjort att aktörer som Wish, Amazon och Alibaba tillhör de mäktigaste spelarna inom detaljhandeln. Är du stor och stark måste du också vara snäll och schyst. Idag snedvrids konkurrensen till plattformarnas fördel på bekostnad av svenska handelsföretag. Företagens viktiga arbete med att säkerställa att varorna som de säljer följer regler för produktsäkerhet, kemikalieinnehåll, producentansvar och konsumenträtt kostar givetvis pengar, en kostnad som plattformsaktören inte behöver ta.

Få svenska konsumenter känner idag till att de agerar privatimportör – och därigenom bär ansvar för att produkten är säker – när de handlar från länder utanför EU via en e-handelsplattform. En rapport från Handelsrådet visar att det finns ett stort hål i det europeiska regelverk som ska garantera säkerheten för konsumenter. Det är i praktiken omöjligt för svenska myndigheter att bedriva en effektiv kontroll av tillverkare utanför EU, vilket gör att en snabbt växande handel från e-handelsplattformar i princip är oreglerad. Konsumenten riskerar att köpa en vara som inte fungerar eller är direkt farlig.

Elprodukter kan vara direkt farliga att använda

Elsäkerhetsverket har exempelvis undersökt tio USB-laddare som alla köpts in från Wish. Resultatet var nedslående, samtliga tio laddare visade sig ha sådana brister att de var direkt farliga att använda. Kunder som köper laddarna står utan skydd om något skulle hända. Dessutom har Kemikalieinspektionens tillsyn visat att varor som köpts från e-handlare utanför Europa innehåller förbjudna ämnen i högre utsträckning än bland europeiska företag.

Kan vi då vara säkra på att varor som handlas från svenska handelsföretag alltid är bättre, frågar sig säkert vissa. En viktig skillnad är att svenska myndigheter har möjlighet att bedriva kontroll och tillsyn av varorna. Skulle konsumenten drabbas bär också det svenska företaget i fråga ansvar. Däremot har myndigheterna inom EU inga praktiska möjligheter att effektivt stoppa farliga varor som direktimporteras från länder utanför EU. Detta kryphål måste täppas till.

Därför är det angeläget att EU:s nya digitaliseringsstrategi moderniserar lagstiftningen och säkerställer att e-handelsplattformar tar ett aktivt ansvar för produkterna som förmedlas via deras sajter. Det skulle stärka konsumentsäkerheten och ge svenska handelsföretagen möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Inställt årsmöte !!

Under rådande omständigheter  kommer årsmötet i Norrköping Handel att ställas in tills vidare.

Vi återkommer när vi vet mer om framtiden.

Styrelsen Norrköping Handel

Emil Colldin

ordförande

Kraftfulla åtgärder krävs

Karin Johansson, vd Svensk Handel

70.000 handelsjobb riskerar att försvinna – kraftfulla åtgärder krävs

Kunder som stannar hemma och kraftigt minskad försäljning skapar stor oro i handeln. Drygt vartannat handelsföretag kan tvingas till personalneddragningar och totalt riskerar 70.000 jobb att gå förlorade. ”Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Coronautbrottets följdverkningar slår med full kraft mot handeln. I butikshandeln riskerar 40.000 arbetstillfällen att försvinna.

Bland partihandlarna, som bland annat förser detaljhandeln och industrin med varor, är situationen också pressad. I förlängningen hotas också möjligheterna att leverera till offentlig sektor. I partihandeln medför den minskade försäljningen att 30.000 jobb är hotade. Det innebär att totalt 70.000 jobb i den svenska handeln är i farozonen.

– Handeln får betala ett mycket högt pris för bekämpningen av coronaviruset. För varje dag som ökenvandringen pågår kommer företag att slås ut. För att rädda företag och jobb behövs kraftfulla åtgärder som snabbt sänker företagens kostnader, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Kraftfulla åtgärder krävs

Svensk Handel anser att kraftfulla åtgärder måste nu snabbt sättas in för att möta företagens likviditets- och kostnadskris. I annat fall kommer den samhällsekonomiska kostnaden att bli än större i form av bland annat arbetslöshet, konkurser, tomställda lokaler, försvagade fastighetsbolag och en försämrad varuförsörjning.

Statlig lånegaranti och överbryggningslån måste till för att säkra att Riksbankens 500 miljarder också når handelns små företag. Möjligheten till retroaktiv återbetalning till skattekontot måste träda ikraft så snart som möjligt.

– Regeringens krispaket har rätt inriktning, men merparten av åtgärderna når inte fram till handelns företag. Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader, säger Karin Johansson.

”Fastighetsägare måste ta sin del av bördan”

Näst efter personalkostnader är hyreskostnaden den största utgiften för handlarna.

– Landets fastighetsägare måste ta sin del av bördan i den kris vi går igenom. Det handlar i första fasen om en period av hyresfrihet och därefter minskade hyreskostnader. Läget är akut och det finns ingen tid att förlora, säger Karin Johansson.

Svensk Handel anser också att reformen om korttidspermittering måste utvidgas till att omfatta hela arbetstiden för de anställda.

– Jag upplever att Sverige för närvarande ligger efter andra länder beträffande krisåtgärder som substantiellt sänker företagens kostnader, eller ger kontanta stöd. I kombination med att de likviditetsfrämjande åtgärderna ännu inte fått någon effekt gör detta att läget är mycket allvarligt, säger Karin Johansson.

Därför anser Svensk Handel att fler förslag snabbt måste komma upp på den politiska dagordningen och skyndsamt genomföras. Det kan handla om nedsatta, eller efterskänkta arbetsgivaravgifter. Det kan också handla om temporära kontantstöd som är kopplade till storleken på företagens minskade omsättning.

Nya krav på fastighetsägarna

Svensk Handels krav på fastighetsägarna

Coronavirusets utbrott har gjort att kundtillströmningen till många av landets butiker och köpcentrum har minskat drastiskt. Försäljningen i många butiker har tvärnitat med dramatiskt minskade, eller till och med helt uteblivna intäkter som följd. Svensk Handel för en kontinuerlig dialog med Fastighetsägarna för att hitta lösningar på hur landets handlare kan stöttas i denna exceptionella situation.

Likviditeten bland många sällanköpshandlare är akut hotad. För att verksamheten i sällanköpsvaruhandeln ska kunna upprätthållas krävs följande åtgärder av fastighetsägarna:

 • Hyresfritt under den mest akuta perioden följt av en upptrappning av hyran alternativt ren omsättningshyra, det vill säga ingen minimihyra ska utfalla, tills situationen har stabiliserats. Omsättningshyran ska grundas på den faktiska försäljningen.
 • Flexibla och valfria öppettider, för hyresgästen, mot bakgrund av minskade kundflöden och personalsituation.
 • Vitesklausulen avseende öppettider ska inte tillämpas.
 • Eventuella ökade kostnader för hyresvärden i köpcentrum och gallerior i samband med coronaviruset får inte slås ut på gemensamhetskostnaderna.
 • Marknadsföringsbidraget i köpcentrum och gallerior bör avskaffas.
 • Månatlig debitering i efterskott förordas.
 • Eventuella kostnadsreduceringar eller lättnader som utges av staten till hyresvärdar avseende kostnader som betalas av hyresgäster, ska få fullt genomslag på hyresgästnivå.

De ovan angivna åtgärderna ska ses som temporära och kräver inga nya avtal. Ytterligare åtgärder kan dock komma att krävas i enskilda fall.

Läs mer: Minskade hyreskostnader nödvändigt för att rädda butikshandeln

Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar. Vi vädjar till landets fastighetsägare att göra vad de kan för att stötta handlarna i den utsatta situation som råder. Vi har ett gemensamt intresse av att butikerna klarar sig igenom stålbadet som coronaviruset innebär.

Stockholm, 19 mars 2020

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Liten ökning för kläder!

Liten ökning för kläder medan skor halkar efter

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,0 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 12,2 procent under månaden.

Butiker och e-handel Januari 2020 Ackumulerat 2020
Kläder  2,0 %  2,0 %
Skor -12,2 % -12,2 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Klädhandelns ökning beror till stor del på företagens e-handelstillväxt. De fysiska butikernas försäljningsökning landar på mindre än en halv procent, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Även om januari är en reamånad med låga marginaler är klädbranschen inte bortskämd med ökningar, fortsätter han.

– Det ser desto dystrare ut för skohandeln, som tappade hela 12,2 procent i januari. Om man bortser från aktörernas e-handel landar siffran istället på mer än minus 14 procent. Dock var jämförelsemånaden svår då skohandeln ökade med drygt 10 procent i januari föregående år, konstaterar Mikael Sandström.

Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag – en viktig dag för den svaga försäljningsmånaden februari

Fyra av tio svenskar uppmärksammar Alla hjärtans dag på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste sättet att fira Valentines dag på är att gå på restaurang. Andra köper en present eller ordnar finmiddagen hemmavid. Den genomsnittliga Alla hjärtans dag-firaren lägger runt 500 kronor. För handeln innebär det försäljning för cirka 750 miljoner kronor.

I dagligvaruhandeln ger försäljningen av chokladpraliner fördubblade siffror och rosorna innebär en ökning på 55 procent inom kategorin växter. 46 procent, det vill säga nästan varannan dagligvaruhandlare anser att Alla hjärtans dag är viktig för försäljningen, visar Svensk Handels undersökning från 2019.

Försäljningen av blommor, choklad och smycken går starkt i samband med Alla hjärtans dag.

– Försäljningen av blommor, choklad och smycken går starkt i samband med Alla hjärtans dag. Handeln laddar upp med varor och blommor som kan bidra till att visa omtanke till de vi tycker om, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Drygt fyra av tio, 44 procent, av de som uppmärksammar Alla hjärtans dag planerar att köpa en present till sin partner. Tre av tio, 33 procent, tänker laga en extra fin middag. Och två av tio, 19 procent, planerar ett restaurangbesök.

Fler yngre uppmärksammar Valentines day

De yngre målgrupperna uppmärksammar Alla hjärtans dag i större utsträckning än de äldre. Sex av tio bland 18-25 åringarna planerar inför dagen, jämfört med endast cirka tre av tio bland de som är över 50 år.

Men, trots att Alla hjärtans dag ger handeln ett visst uppsving är försäljningen under veckan cirka fem procent lägre än under en genomsnittlig vecka under året.

– Även om Alla hjärtans dag ger vissa delbranscher en rejäl försäljningsskjuts – inte minst blomsterhandeln – är dagen inte av avgörande betydelse för handeln som helhet. Alla hjärtans dag ändrar inte på det faktum att februari är årets svagaste försäljningsmånad för detaljhandeln, säger Johan Davidson.

Män och kvinnor firar olika

Alla hjärtans dag återspeglar för övrigt en viss uppdelning i könsrollerna. Fler män än kvinnor köper present till sin partner och fler kvinnor än män står för middagen hemma. Två av tio kvinnor, det vill säga 22 procent av kvinnorna, planerar att köpa en present till någon annan än sin partner, bland männen är motsvarande siffra en av tio – 9 procent.

Plastpåseskatten-detta gäller

Nu kommer plastpåseskatten – detta gäller

Riksdagen har beslutat att beskatta plastbärkassar med 3 kronor och de genomskinliga så kallade fruktpåsarna med 30 öre. Svensk Handel ifrågasätter varför ingen hänsyn tagits till de miljösatsningar som redan gjorts i frågan och förklarar stegen i nya skattens införande.

Skatten är inte differentierad, det vill säga den gör ingen skillnad på vanligt plast och förnyelsebar eller återvunnet plast, vilket Svensk Handel kritiserat. Handelsföretagens arbete med att ta fram mer miljövänliga påsar ignoreras härmed. Handeln har dessutom, genom egna initiativ, lyckats minska på användningen av plastpåsar. Svensk Handel anser även att skattens miljöeffekter är för diffusa.

I medierapporteringen kring beslutet att införa skatt på plastbärkassar respektive små påsar (upp till 7 liter) så har olika datum för lagstiftningens ikraftträdande cirkulerat. Det beror på att lagstiftningen kommer att införas stegvis. Följande gäller:

Skatten på påsar införs i två steg – 1 mars och 1 maj

1 mars: Lagstiftningen träder delvis i kraft. Du som handlare har i denna fas möjligheten att registrera dig som lagerhållare Att vara lagerhållare är en speciallösning som betyder att du kan hålla ett obeskattat lager plastpåsar och skatten tillämpas först vid det tillfälle då plastpåsarna tas i bruk. Till exempel hamnar ute i butiken.

1 maj: Resterande lagstiftning träder i kraft, vilket inkluderar kravet att ta ut en skatt på kassar/påsar som sätts på marknaden efter detta datum. De kassar respektive påsar som finns på den svenska marknaden innan 1 maj 2020 är härmed inte föremål för beskattning.

Stöld, bedrägerier är vardag för många butiksägare

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Stöld, bedrägeri och hotfulla situationer är vardag för många butiksägare. Nästan varannan butik har varit utsatt för brott den senaste månaden. Det är framförallt utsattheten för butiksstölder som ökat.

Svensk Handels Trygghetsbarometer för fjärde kvartalet 2019 visar att nästan fyra av tio handlare (38 %) drabbats av en butiksstöld den senaste veckan. Motsvarande siffra för det tredje kvartalet var 27 procent.

– Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Även i de fall som handlaren anmäler en stöld med god bevisning läggs oftast ärendet ned redan innan bläcket hunnit torka. Mängdbrotten som sker i butik är en inkörsport till grövre brottslighet och måste tas på större allvar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Nästan var tionde butik (9 %) anger dessutom att de drabbats för hot eller våld i samband med en stöld den senaste månaden, och drygt var femte butik (21 %) har varit utsatt för hot eller våld vid andra tillfällen än vid en stöldsituation.

Säkerhetsindex ökar med fyra procentenheter
Ökningen av andelen butiksstölder gör att Trygghetsbarometerns sammanfattande Säkerhetsindex (avser fråga 1-4 i tabellen) för fjärde kvartalet 2019 ökar med fyra procentenheter till 43 procent.

Räknas även utsattheten för bedrägerier med (fråga 5) har nästan varannan handlare (47 %) varit utsatta för brott den senaste månaden.

– Brotten som drabbar handeln ligger på oacceptabelt höga nivåer och hotar på vissa håll rent av butikers överlevnad. Justitieministerns besked om att regeringen vill införa ett tillträdesförbud är angeläget och ett av flera viktiga steg som måste tas för att stävja kriminaliteten, säger Per Geijer.

Undersökningen i sin helhet finns bifogad.

Julhandelsförsäljning modehandeln

Modehandlarnas e-handelsförsäljning ökade rejält

Hittills i årets julhandel har försäljningen av kläder och skor – i fysiska butiker och deras e-handel – minskat något jämfört med samma period förra året.

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning gällande hur försäljningen hos traditionella butiksaktörer inom kläder och skor, både fysiska butiker och e-handel, har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 18 december 2019).

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 0,7 procent och att försäljningen av skor har minskat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande priser.

Butiker och e-handel Utveckling 1-18 december 2019 Prognos december 2019 Prognos helåret 2019*
Kläder – 0,7 % 1,0 % – 1,4 %
Skor – 1,7 % – 2,5 %  – 3,5 %

* Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2019. 

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Så fick vi svar på varför e-handelsförsäljningen var så svag i november; den exploderade i december. Eftersom Black Friday låg så sent i år skedde en del av försäljningen i början av december, säger Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil. Om man bara tittar på den fysiska handeln skulle försäljningen ligga på minus 4-5 procent för kläder och minus 7-8 procent för skor.

– Det är vanskligt att sia om försäljningen de närmaste dagarna och i mellandagarna i de fysiska butikerna. Dagarna före jul ligger dock perfekt för försäljningen med en klämdag den 23 december och ett lagom antal öppna dagar i mellandagarna där många tagit långledigt. E-handeln är heller inget alternativ nu eftersom leveranserna inte hinner fram till julafton och historiskt sett är mellandagarna bra för de fysiska butikerna, menar Sandström.

– Sammantaget tror jag att den fysiska handeln revanscherar sig och att den totala decemberförsäljningen landar på 0-2 procent för kläder och minus 2-3 procent för skor, säger Mikael Sandström.

Relaterat

Presskontakt

Svensk Handels pressjour
Svensk Handels pressjour
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 070-794 87 18
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Publicerad: 2019.12.20

Årets modejulklapp

Tolv år med årets modejulklapp

Varje år utser Svensk Handel Stil och Swedish Fashion Council (fd Moderådet) årets modejulklapp. Till skillnad från Årets Julklapp, som ska spegla tiden vi lever i, är årets modejulklapp en vara som väntas bli en storsäljare kring jul, och som samtidigt speglar tidens mode och trender.

Årets modejulklapp har korats sedan 2008. Här har ni samtliga vinnare.

2019 – Loungewear
De nya mysplaggen funkar både hemma och blir ett ställningstagande på stan

2018 – Sneakern
Gärna klumpig och ”chunky”, är hetare än någonsin

2017 – Fuskpälsen
Värmer och är snäll mot både djur och människa

2016 – Bomberjackan
Tuff klassiker som inspirerar till mängder av varianter på den midjekorta jackan

2015 – Ponchon
Ett suveränt plagg både på jobb och fritid, värmer nu frusna nordbor året om.

2014 – Hatten
Återtog förlorad mark bland både män och kvinnor som tröttnat på keps och mössa.

2013 – Lättviktsjackan
Fylld med dun eller superlätt isolermaterial, formligen exploderade i modet. Och de finns kvar.

2012 – Galoscher
I glada färger började synas i gatubilden. Ett bra sätt att skydda sina skor och samtidigt vara moderätt.

2011 – Tröjan
Blev julens storsäljare. V-ringat och ovanligt mycket stickat i modebilden.

2010 – ”Den nya” herrskjortan
Satte fart på försäljningen, med avvikande färg, gärna i mönster, på insidan av krage, manschett och knappslå.

2009 – Halsduken
Värmde och fick ett uppsving i modet, inte minst på herrsidan.

2008 – Pyjamasen
Gjorde come-back, nu i delad form – killar sov i byxorna, tjejen i skjortan.

Maria Sandow

Modehandeln ner i november

Modehandeln tappade i november

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i november jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 0,5 procent under månaden.

Butiker och e-handel
November 2019
Ackumulerat 2019
 Kläder – 3,2 % – 1,7 %
Skor – 0,5 % – 3,6 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Förra året tappade modehandeln försäljning i november och så även i år. Det är framförallt skohandeln som haft det kämpigt i år, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Även om tappet på 0,5 procent för skohandeln kan tyckas litet så måste det ställas i ljuset av förra årets november som visade minus 12,9 procent.

– Det verkar som om det är Black Friday-fenomenet med Black Weekend och Black Week som gått sämre i år för aktörerna som främst har fysiska butiker. Samtidigt ska man dock notera att söndagen i Black Weekend inföll i december i år.

– Klädföretagens e-handel visade ovanligt nog ett större minus än den fysiska handeln i november. För skor gäller det omvända då näthandeln förbättrade siffrorna något.

– Hur decemberförsäljningen kommer att arta sig är naturligtvis svårt att sia om men en fördel är att julafton ligger på en tisdag i år, vilket gör att måndagen blir en klämdag med stor försäljning i den fysiska handeln, säger Mikael Sandström.

Vem skall betala notan

Replik: ”Handeln ska inte betala notan för hanteringen av kontanter”

Det kan aldrig vara handlarens uppgift att bära kostnaden för att hantera kontanter, skriver Svensk Handels Bengt Nilervall i ett svar till Kontantupprorets Björn Eriksson.

Svensk Handel anser, likt Björn Eriksson, att det är rimligt att bankerna tar ett större ansvar för att säkra tillgången på kontanter. Däremot kan det aldrig vara upp till enskilda företag i handeln att upprätthålla kontanthanteringen i landet. Om ansvariga politiker anser att möjligheten att betala med kontanter är en nödvändig samhällsservice måste de också vara beredda att ta ansvar – såväl operativt som finansiellt.

I tider där kollektivtrafik, P-automater och restauranger i snabb takt blir helt kontantfria fortsätter en klar majoritet av landets butiker att acceptera våra sedlar och mynt. En undersökning bland Svensk Handels medlemmar visar att, i princip samtliga matbutiker, och 82 procent av butikerna inom sällanköpshandeln tar emot kontanter. Handlarna är ytterst lyhörda och kommer att hantera kontanter så länge som kunderna vill betala med dem.

När antalet sedlar och mynt blir allt färre ökar också kostnaden för handlaren att hantera kontanter

Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns en annan sida av myntet. Minskningen av kontanter i butikerna är en viktig orsak till att rånen som drabbar handeln och dess personal har blivit färre, något som bidrar till att skapa en tryggare vardag för de som arbetar i handeln. Detta har fått fackförbundet Handels att driva på för att handeln ska bli helt kontantfri.

I många butiker står kontanter för en försvinnande liten del av transaktionerna. Kortköpen dominerar och snart kommer Swish att vara tillgängligt i den fysiska butikshandeln. När antalet sedlar och mynt blir allt färre ökar också kostnaden för handlaren att hantera kontanter. Beställa växelkassa, hantera mynt, räkna dagskassan och se till att en värdetransport tar hand om kontanterna vid dagens slut tar tid och blir allt dyrare för varje år.

När kontanterna minskar kan det rentav vara en förlustaffär för många handlare att hantera kontanter. Det finns många, som med goda skäl, anser att det är nödvändig samhällsservice att kunna handla med sedlar och mynt i hela Sveriges avlånga land. Men om det ska vara möjligt måste ansvariga politiker säkra kontanthanteringens finansiering. Det kan aldrig vara handlarens uppgift att bära den kostnaden.

Bengt Nilervall, Svensk Handel

Källa: Market – 2019.12.10

Second hand och återvinning

Stort svinn av kläder på second hand-marknaden

Second hand och återvinning av kläder fortsätter att vara populärt och idag är det med stolthet som vi bär pre-owned. Men det finns ett smolk i bägaren, mängder av textil stjäls från insamlingsbehållare och det finns även illegalt utställda behållare för insamling av kläder. Därför behöver ett producentansvar införas i Sverige.

Begagnade kläder och textil är en resurs som bör tas till vara, det tycker nog de flesta. Därför är det bra att ett producentansvar ska införas i Sverige.

Second hand-marknaden har tagit fart ordentligt, det är inte längre skämmigt att bära ”pre-owned”. Samtidigt som kedjor och varumärken testar uthyrning, insamling och försäljning av second-hand visar Svensk Handels hållbarhetsundersökning att allt fler konsumenter lämnar kläder vidare, säljer eller lägger i butikernas insamlingsbehållare – och allt mindre går i soporna. Det är också bra.

Stort svinn av kläder på illegal marknad

Men det finns ett smolk i bägaren, nämligen den illegala och inte sällan kriminella hantering av begagnad textil som också förekommer. Det rör sig om stora mängder, där konsumenter tror att de gör rätt, men där materialet hamnar helt fel.

Det stjäls mängder av textil från insamlingsbehållare och påsar som lämnas utanför second hand-butikernas dörr. Det förekommer också så kallad ”fulinsamling” i illegalt utställda behållare med okänd avsändare och i säckar som delas ut i bostadsområden. Det som inte bedöms värt något dumpas i brännbart eller i värsta fall i skogen, en del kanske säljs i Sverige, men mest sannolikt är att det mesta smugglas ut på samma sätt som elektronik och bilar, för att säljas på andra marknader.

Mängder kläder exporteras

Enligt en rapport från Mistra Future Fashion 2018 är det ca 10 procent av det som seriösa organisationer samlar in som står för över 50 procent av värdet! Det kallas ”cream”, gräddan, och går att sälja i Sverige eller i second hand-butiker i Västeuropa. Ytterligare 50-60 procent utgörs av kläder som exporteras till andra marknader och de står för 40 procent av värdet. Resten kan eventuellt användas till re-design, trasas till lump, bli isolering eller återvinnas till ny textil. En liten del är så förorenat att det måste brännas.

Bilden är ungefär densamma hos ideella organisationer i Sverige och sorteringsanläggningar i Europa. Det ska påpekas att värdet i materialet kan ändras när hela EU ska samla in textil år 2025, men om det införs ett producentansvar dessförinnan är det så här det ser ut.

Ett producentansvar ger bättre kontroll

För att hantera avfall, till exempel transportera insamlad begagnad textil, krävs tillstånd vilket också de seriösa aktörerna har som hanterar större mängder, både ideella organisationer och de företag som några av modeföretagen samarbetar med. De kan berätta precis vad som händer med den insamlade textilen, och därmed kan vi också få koll på flöden och mäta mot mål. Men på grund av den stora illegala insamlingen så fångar den här statistiken bara en del.

Ett producentansvar, rätt utformat, kan skapa ordning och kontroll över flödena. Både ideella organisationer och kommersiella second-hand-aktörer kan tillsammans arbeta effektivt för att lösa de återstående knäckfrågorna. Men då måste vi ha lagliga medel att sätta stopp för oseriösa aktörer!

Maria Sandow, chef för branschkansliet Svensk Handel Stil och näringspolitisk expert inom hållbarhet på Svensk Handel.

Källa: Habit – 2019.11.25

Värdelösa bevakningstjänster !

Försäljningen av onödiga id-skydd ökar kraftigt

På senare tid har Svensk Handels säkerhetscenter fått in en hel del anmälningar rörande företag som säljer vilseledande och ibland helt värdelösa bevakningstjänster eller så kallade id-skydd. Försäljarna använder dessutom tvivelaktiga försäljningsmetoder som skrämselteknik, press och falska sms.

Säljstrategin hos denna typ av företag utgår från att ringa upp konsumenter och företag och skrämma dessa till att köpa aktuella tjänster. Ofta i kombination med att falska sms om lån som tagits i personens namn för att spä på känslan av otrygghet. Det finns också exempel där man ombetts bekräfta ett intresse för tjänsten via ett sms, som härefter använts som en beställningsbekräftelse av tjänsten.

Tjänsterna skyddar inte mot id-kapning

Det är viktigt att betona att ingen av dessa tjänster skyddar dig från att bli id-kapad, utan kan eventuellt vara till hjälp om du skulle drabbas. Men även i dessa lägen bör du tänka till ett extra varv innan du tecknar ett avtal eftersom mycket av det som erbjuds kan finnas med som integrerade delar av andra tjänster som du redan har, eller lätt kan åstadkomma gratis.

Dumt att betala för något som är gratis

Om du har en hemförsäkring kan du kolla upp vilket skydd du har i den. Om du inte redan har en digital brevlåda (Kivra) kan det vara en idé att skaffa en sådan, då ingår nämligen notiser om kreditupplysningar och bolagsförändringar som sker i ditt eller i ditt företags namn.

Det är enkelt att spärra sig hos kreditupplysningsföretagen eftersom de stora aktörerna UC, Creditsafe, Bisnode, Syna och Decidas samarbetar. Du behöver bara spärra dig hos ett av dessa kreditupplysningsföretag för att spärren ska gälla hos alla. Du kan också se till att det endast går att göra elektroniska adressändringar hos Skatteverket.

Så här hanterar du påstridiga säljare

Det är lätt att dras med i riktningar som inte alls var tänkta i stressande säljsamtal. Det är bra att vara medveten om att det är en del av säljtaktiken för den typ av säljare som vi hänvisar till i detta sammanhang. Om du förbereder dig för den här typen av säljsamtal är det lättare att hantera dem:

 • Stressa aldrig igenom ett samtal med en telefonförsäljare utan ta dig tid och ställ frågor.
 • Be att få alla papper hemskickade till dig så du har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro.
 • Varningsflagg om en säljare uppger att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon.
 • Det är du som bestämmer – du väljer – inte säljaren. Om det går för fort är det bättre att trycka ner bromsen, än tvärtom.

Har du förbundit dig till ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se.
I appen kan du läsa mer om hur du bestrider en faktura. Klicka på Checklistor och därefter Bluffakturor.

Har du drabbats? Anmäl via appen!

Nina Jelver

Black Friday

Årets shoppingdag Black Friday – nu börjar nedräkningen

Den 29 november är det dags för Black Friday – dagen för rea och shopping. Och dagen som kommit att bli startskottet för årets julhandel. För dig som är handlare gäller det att ha koll på de regler och riktlinjer som gäller vid realisation och marknadsföring.

Marknadsföringslagen ger tydlig information om vad som krävs av dig som handlare för att få använda ordet rea. Du får inte hänvisa till andra priser än de som rått i din butik en tid tillbaka och du behvöer vara mycket tydlig med vad som gäller för dina kunder avseende både prissättning och reavaror.

Krav på prissättning

 • De priser som anges ska gälla och det är inte tillåtet att höfta till vare sig varans ordinarie eller rekommanderade pris. Reklam anses vara vilseledande om det fördelaktiga priset jämförs med ett pris som är gammalt eller påhittat.
 • Du får inte locka med låga priser om priserna inte är låga. Det finns inte någon bestämd procentsats för hur stor en prissänkning måste vara. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall, exempelvis med beaktande av bransch eller produkt. Prissänkningen ska normalt sett räknas utifrån det pris som samma näringsidkare i samma affär har tillämpat för produkten omedelbart innan.
 • Priserna får heller inte höjas strax före en rea eftersom detta är ägnat att vilseleda konsumenten om prissänkningens storlek. Tänk på att många konsumenter använder sig av prisjämförelsesajter för att se prishistoriken och vad andra butiker tar för samma produkt.
 • Det finns inte något krav på att butiken skriver ut vad produkten har kostat tidigare men om det sker, är det viktigt att det pris som anges är det pris som butiken själv har tillämpat för den aktuella produkten. Det duger inte att hänvisa till vad andra butiker tar för priser för samma varor.
 • Då uttryck som rea, extrapris eller liknande används, som ger intryck av att priset är nedsatt i jämförelse med ordinarie pris, får jämförelser med ett rekommenderat pris inte tillämpas. Vid denna typ av uttryck ska det vara frågan om en nyligen gjord prisnedsättning i förhållande till ett ordinarie pris.

Om reavaror

 • Butiken ska ha haft reavarorna i sitt utbud under en längre tid och priserna ska vara rejält nedsatta.
 • Reavarorna ska finns i ett antal som du bedömer motsvarar efterfrågan. Det kan vara vilseledande att marknadsföra stora prissänkningar som i verkligheten enbart gäller en liten del av de produkter som omfattas av en rea. Om man vill marknadsföra prissänkningar som är större än genomsnittet bör det anges vilka produkter de stora prissänkningarna gäller och hur mycket det finns av dem till salu.
Jolanda Girzl
Publicerad: 2019.11.11 Senast uppdaterad: 2019.11.11

Skriv en kommentar

Klimatinitiativet

Klimatinitiativet STICA öppnar för fler medlemmar

STICA står för Swedish Textile Initiative for Climate Action och är ett miljöinitiativ där svenska modeaktörer tillsammans agerar för att skapa förutsättningar för att minska klimatpåverkan som är relaterad till textilier.

STICA lanserades i februari av H&M, Kappahl och Peak Performance i samarbete med Sustainable Fashion Academy. Syftet är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan och detta även i produktionsledet som är den svåraste biten.

Ett miljöinitiativ av svenska modeaktörer

Ett 20-tal företag anslöt sig direkt och nu medverkar över 40 företag i initiativet, däribland Acne, Cellbes, Didriksons, Eton, Filippa K, Fjällräven, Lindex, Lundhags, MQ, Nelly, Nudie, Stadium och Volvo. Intresset har visat sig vara stort, arbetet går snabbt framåt och företagen har redan kommit en bit på väg.

Anpassade handlingsplaner skapas utifrån respektive medlems specifika behov och alla samarbetar för att dela kunskap och implementera lösningar. Visionen är att Sveriges mode- och textilindustri ska vara klimatpositiv i god tid före år 2050.

Nu kan du också hänga på STICA-initiativet

Fler företag har anmält sitt intresse för att vara med i STICA och därför öppnas nu ett snabbspår in i samarbetet. Nya deltagare kan härmed hinna i ikapp och ansluta sig till arbetet 2020.

Här kan du läsa mer om Swedish Textile Initiative for Climate Action – STICA >

Anmäl dig till Fast Track On-Boarding Program innan den 13 december. Scrolla till Fast Track On-Boarding Program for Potential New Members for 2020, där hittar du anmälningsblankett (PDF) och kontaktinformation.

Maria Sandow

Skatten på plastpåsar

Slutreplik från Svensk Handel om skatten på plastpåsar

Att plastpåsar inte hör hemma i naturen är alla överens om. Det handlar om att lägga energin på sådant som de facto ger ordentliga miljöeffekter. Dyrare påsar är inte rätt väg att gå, låt oss samarbeta istället, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel i sin slutreplik på Aftonbladet.

SLUTREPLIK. När regeringen straffbeskattar plastpåsar ignorerar de handelsföretagens engagemang i frågan. Svensk Handel är helt överens med Per Bolund om att plastpåsar inte hör hemma i vår natur och i haven. Samtidigt är det inte heller svenska plastpåsar som i första hand skräpar ned.

Vi är på god väg att klara EU:s mål

Handelns företag bedriver sedan flera år ett aktivt arbete för att minska den onödiga användningen av plastpåsar. Vi kan konstatera att arbetet har gett resultat och att vi är på rätt väg. delar av handeln har börjat ta betalt för påsen, handlare tar genom initiativ som One bag habit, steg för att minska användningen av plastpåsar och handeln har dessutom gått före i arbetet med att fasa ut den fossila plasten i våra påsar.

Vi är på god väg att klara EU:s mål om minskad användning av plastpåsar till år 2020. Förra året halverades dessutom mängden plastkassar kring svenska stränder, enligt en rapport från Håll Sverige rent. detta verkar dock ha gått regeringen helt förbi. I stället för att sträcka ut en hand och arbeta tillsammans med handeln införs nu en skatt med minst sagt diffusa miljöeffekter. Det är djupt olyckligt.

Plastpåseskatt – ett slag i luften

Att under grön flagg införa symboliska skatter för att fylla statskassan är oseriöst. I förlängningen riskeras förtroendet för politikens förmåga att lösa de verkliga miljöproblem som vi har. Sverige behöver en kraftfull miljö- och klimatpolitik som levererar konkreta resultat. Plastpåseskatten är tyvärr inte ett exempel på detta utan kan närmast liknas vid ett slag i luften.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk handel

Källa: Aftonbladet – 2019.11.31

Läs mer: Skatten på påsar är bara symbolpolitik

Publicerad: 2019.10.31 Senas

Halloween firas den 31 oktober varje år

Varannan svensk uppmärksammar Halloween

Halloween har kommit för att stanna. Allra populärast är högtiden bland de unga där 8 av 10 planerar att uppmärksamma Halloween. Framförallt ökar försäljningen av godis, ljus, pumpor och maskeradkläder. Det gör att drygt var tredje butik satsar på en kampanj i samband med Halloween.

Svensk Handels undersökning inför Halloween visar att varannan svensk kommer att uppmärksamma Halloween. Den genomsnittliga svenska Halloweenfiraren lägger nära 300 kronor på högtiden. Sammanlagt beräknas svenskarna handla Halloweenprodukter för strax över en miljard kronor.

– Halloweenfirandet har blivit en tradition i allt fler svenska hem. För många butiker är Halloween ett bra tillfälle att göra kampanjer som kan locka fler kunder till butiken, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Halloween uppmärksammas i störst utsträckning av dagligvaruhandeln, det vill säga butiker som säljer mat, där drygt 4 av 10 handlare (41 %) planerar att genomföra en Halloweenkampanj. Bland sällanköpsbutikerna, det vill säga all försäljning utom mat, och bland e-handlarna planerar drygt 3 av 10 att genomföra någon form av Halloweenkampanj.

– För mer nischade butiker som exempelvis säljer maskeradkläder kan Halloween rent av vara årets viktigaste försäljningsperiod, säger Johan Davidson.

Två av tre amerikaner firar Halloween
Även om många svenskar uppmärksammar Halloween ligger vi fortfarande en bra bit efter USA. Där planerar två av tre att fira Halloween och i genomsnitt lägger de 850 kronor på Halloweenrelaterade produkter.

Förra årets Halloweenvecka ökade omsättningen i den svenska dagligvaruhandeln med 3,5 procent jämfört med 2017. Samtidigt sticker inte Halloweenveckan ut som en särskilt viktig försäljningsmånad för dagligvaruhandeln som helhet.

– Halloween har under de senaste åren infallit på vardagar i början av veckan. Sannolikt passar många på att köpa Halloweenvaror helgen innan högtiden infaller. Under höstlovsveckan åker dessutom en del familjer utomlands vilket påverkar försäljningen i dagligvaruhandeln negativt, säger Johan Davidson.

Halloween firas den 31 oktober varje år.

Visa fler