1
ing
2
knappingsborg
3
dg
4
5
mirum
smedby
hg

Välkommen att bli en del av framtidens Handelsstad!

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av Ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Nya Lagar för handeln att hålla reda på

Publicerad: 2019.01.04   •   Senast uppdaterad: 2019.01.04

Nya lagar att hålla koll på

Det är viktigt att du som handlare är uppdaterad på vilka regelförändringar som genomförs. Därför har vi samlat de viktigaste här.

Svensk Handel har samlat kort information om de regelförändringar som trätt i kraft i januari 2019 eller tidigare under hösten 2018. Alla nya lagar och förordningar kan du läsa mer om i Sveriges författningssamling.

Nedan kan du läsa om fem av lagarna, hela listan med alla 15 nya lagar kan du ta del av här om du är medlem i Svensk Handel.

Varumärkesreglerna anpassas efter EU-rätten

Riksdagen har beslutat om moderna regler för varumärken och anpassat dessa efter de nya EU-reglerna. På så sätt skapas bättre förutsättningar för företag som bedriver handel inom unionen, samtidigt ökar det också företagens möjlighet till export. Regelverket blir mer teknikneutralt vilket öppnar upp för nya typer av varumärkesregistreringar. Exempelvis kommer animerade varumärken kunna registreras. Huvudsyftet är att stärka varumärkesskyddet och bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar. Regelverket ger därför tullen ökade befogenheter att exempelvis stoppa så kallade transitvaror, varor som inte ska säljas på den svenska marknaden men som passerar Sverige.

Modernare lag om företagsnamn

Den 40 år gamla firmalagen ersätts av lag om företagsnamn. Lagen ska bli lättare att överskåda och tillämpa, men liknar i mångt och mycket den tidigare lagen. Moderniseringen förväntas få effekter på kostnaderna för företag som använt sitt företagsnamn som kännetecken istället för varumärken.

Apoteksombuden behöver inte ta emot läkemedelsavfall

I Förordningen (2009:1021) om producentansvar för läkemedel undantas nu apoteksombuden, det vill säga utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror, från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.

Vissa ändringar genomförs även i lag (2009:366) om handel med läkemedel innebär att från och med 1 januari kan öppenvårdsapotek bedrivas av apoteksombud. Ändringarna innebär också ökade krav på apotekens rådgivningsmiljöer, att såväl receptarier och apotekare ska kunna bli läkemedelsansvariga på apotek samt att E-hälsomyndigheten åläggs ge Läkemedelsverket fler uppgifter för tillsynsarbetet.

Beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel skyddas i ny lagstiftning

En ny lag för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel trädde i kraft 1 januari 2019. Den nya lagen samlar alla bestämmelser om sanktioner och skadestånd. Syftet med lagen är att skydda de beteckningar som är skyddade i EU från intrång. Mål och andra ärenden kommer avgöras av Patent- och marknadsdomstolen.

Fortsatt bevakning av Kemikalieinspektionen

Bevakningen syftar till att se till att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter efterlevs. Det sker en förändring i Miljötillsynsförordningen (2011:13) som innebär att Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsområde utökas till att omfatta även frågor om förbud att släppa ut kemikaliska produkter på marknaden.

Nya stipendiater

Publicerad: 2019.01.17   •   Senast uppdaterad: 2019.01.17   •   Kategori: Svensk Handel Stil

Stipendium ger sex modetalanger flygande start på 2019

Praktik på KappAhl i Shanghai, modestudier i London och lansering av ett nytt premiummärke för kepsar. Sex unga modetalanger får i år dela på 60 000 kronor från Carl Casons Stipendiefond för att satsa på deras fortsatta karriärer inom modebranschen. Fonden administreras av ett branschkansli inom Svensk Handel.

– Det är roligt att få stötta ambitiösa studenter och unga entreprenörer i deras karriärer. Jag ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil och sekreterare i fondens styrelse.

Stipendiaterna valdes ut i tuff konkurrens bland 48 sökande och de har nu fått motta 10 000 kronor vardera. Årets pristagare är Maria Alin, Filippa Bäckegren, Asim Khandker, Clara Nordenhök, Matilda Söderberg och Alexander William.

Mer information om årets stipendiater:

Maria Alin, 23, från Stockholm, läser en master på Fashion Institute of Technology
(FIT) i New York. Maria visar med sina studier och val av relevanta praktikplatser inom mode och PR att hon satsar målmedvetet på en karriär inom den kommersiella delen av branschen, vilket fonden gärna uppmuntrar med ett stipendium som bidrag till hennes studier.

Filippa Bäckegren, 24, från Göteborg, har en kandidatexamen i företagsekonomi och läser nu en master på Textilhögskolan i Borås i ämnet ”Styrning av textila värdekedjor”. Filippa ska praktisera på KappAhl Far East i Shanghai och stipendiet ska hjälpa henne finansiera resa och vistelse.

Asim Khandker, 29, bosatt i Stockholm, har startat ”STIKSEN”, ett nytt premiummärke för kepsar. Asims erfarenhet från arbete i många länder och hans starka känsla för entreprenörskap vann Casonfondens gillande. Inte minst charmades juryn av hans förklaring till varumärkesnamnet. Stipendiet blir ett bidrag till framtida reskostnader.

Clara Nordenhök, 26, från Stockholm, går andra året på en utbildning till skodesigner vid London College of Fashion, University of the Arts. Hon har studerat och jobbat med mode i nästan tio år. Vinsten i en tävling som utlystes av Nicholas Kirkwood gick till Clara, som nu får en hett eftertraktad praktikplats på huvudkontoret i London. Stipendiet ska bidra till hennes fortsatta vistelse i London.

Matilda Söderberg, 28, från Frändefors, har efter en kandidatexamen från Central St Martins i London påbörjat sin master. Hon ska studera ”Fashion Womenswear with Knitwear” vid Royal College of Art. Matilda behöver göra studiebesök hos olika aktörer inom mode och hållbarhet i England och även köpa in material till sina textila verk, vilket stipendiet ska bidra till.

Alexander William, 25, är självlärd designer och har startat varumärket Atelier Aura som redan fått fin uppmärksamhet. Varumärket har stark anknytning till nordisk textilhistoria, både i design och materialval, som ger framförallt män ett behövligt tillskott av hållbara klädalternativ. Alexander får stipendiet för att kunna vidareutveckla sitt arbete med varumärket och vi hoppas att vi ska få se mer av Atelier Aura i framtiden.

Kontakta Svensk Handels pressjour om du vill du komma i kontakt med någon av stipendiaterna för en intervju.

Kontakt:
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil och sekreterare i Casonfondens styrelse, 070-794 87 18
Svensk Handel pressjour, 010-471 86 50

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari

Dystrare framtidstro med julhandeln i backspegeln

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari. Framförallt är det tron på framtida försäljning och lönsamhet som sjunker. Bland e-handlarna är tongångarna positivare och framtidstron stiger något.

I både dagligvaru- och sällanköpshandeln avtar framtidstron i månadens Handelsbarometer. Det gör att Framtidsindikatorn minskar med 6,6 enheter, till 90,5. Januari brukar vara en svag månad för handeln men siffrorna ligger lägre än motsvarande period både 2018 och 2017.

– Många konsumenter håller igen på konsumtionen efter jul, vilket gör januari till en av årets svagaste månader för handeln. Med julhandeln i backspegeln är det inte överraskande att framtidstron sjunker, däremot är det något oroande att nivåerna är lägre än tidigare år, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Med julhandeln bakom oss minskar även e-handlarnas förväntningar på den framtida försäljningen. Det vägs däremot upp av att tron på såväl lönsamhet som antalet anställda hamnar på plus. Sammantaget stiger Framtidsindikatorn för e-handeln med 1,5 enheter och landar på 109,2.

– Fortfarande finns flera delbranscher inom handeln som har stor potential att växa ytterligare på nätet. Tillväxten i handeln sker främst digitalt och många svenska e-handlare har anledning att se ljust på framtiden, säger Karin Johansson.

För intervju eller mer information, vänligen kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Hamnstrejk??

Publicerad: 2019.01.14  •  Senast uppdaterad: 2019.01.14

Hamnstrejk hotar handeln

Hamnarbetarförbundet har återigen lagt ett strejkvarsel för flera svenska hamnar. Det är arbete i hamnarna i Stockholm, Umeå, Karlshamn, Sundsvall, Gävle och Helsingborg som denna gång riskerar att stoppas.

För handeln är den här sortens strejker svåra att parera. Handeln är beroende av effektiva varuflöden för att kunna fungera. Men att bedriva företag under konstanta strejkhot är mycket svårt.

Varslet har lagts trots att Sveriges Hamnar har ett gällande kollektivavtal för verksamheten med Transportarbetareförbundet.

– Varslet från Hamnarbetarförbundet illustrerar än en gång behovet av nya konfliktregler. Vi behöver ett regelverk som skyddar de företag som har tecknat kollektivavtal. De måste kunna lita på att ett ingånget kollektivavtal med en seriös part på arbetsmarknaden också innebär arbetsfred och möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Just nu är utredningen angående fredsplikt på företag med gällande kollektivavtal ute på remiss. Utredningsförslaget är baserat på en överenskommelse mellan LO, TCO och Saco samt förbunden inom Svenskt Näringsliv, bland annat Svensk Handel.

– Hamnarbetarförbundets utspel idag visar hur viktigt det är att regeringen behandlar detta lagförslag skyndsamt, avslutar Tomas Undin, Svensk Handel.

10 mest lästa nyheterna 2018

Publicerad: 2019.01.03  •  Senast uppdaterad: 2019.01.03

10 mest lästa nyheterna 2018

De här nyheterna blev mest lästa 2018 på svenskhandel.se.

1. Fem av åtta partier för tillträdesförbud

Inför valet frågade Svensk Handel vad de olika riksdagspartierna tycker om tillträdesförbud, ska det finnas eller inte? Läs nyheten

2. Digital omställning av handeln går fortare än väntat

Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018” visar att upp till var tredje krona kan spenderas på nätet redan år 2025. Läs nyheten

3. Se upp för Bolagsupplysningens nya bluff

Under 2018 skickade företaget Bolagsupplysningen ut en bluffblankett. Den vilseledande blanketten var utformad för att misstas som myndighetspost och kunde kosta företagen tusentals kronor per år.
Läs nyheten

4. Nio nya lagar att hålla koll på

Under sommaren 2018 tillkom flera nya lagar och ändringar på befintliga lagar genomfördes. Svensk Handel samlade all information om regelförändringarna för att udnerlätta för dig som handlare.
Läs nyheten

5. Svensk Handel välkomnar stopp på momsfusket från Kina

Svensk Handel har under en längre tid drivit frågan om hur kinesiska e-handelsföretag subventioneras och anser att flera åtgärder behöver genomföras. När Tullverket krävde en handlingsplan från Postnord för att komma åt momsfusket från Kina välkomnade Svensk Handel förslaget. Läs nyheten

6. Geoblockeringsförordningen – det här behöver du veta

Geoblockeringsförordningen trädde i kraft i början av december 2018. Svensk Handel har tagit fram en FAQ som besvarar de vanligaste frågorna för att underlätta arbetet för företag. Läs nyheten

7. Här anmäls flest butiksbrott i Sverige

Svensk Handel tog under våren 2018 fram en lista över vilka kommuner som det är mest riskfyllt att driva butik i. Läs nyheten

8. Norrmännen handlar som aldrig förr i svenska butiker

Norska gränshandeln fortsätter att slå nya rekord, totalt spenderade norska besökare 25,6 miljarder i den svenska detaljhandeln under 2017. Läs nyheten

9. Standard för elektroniska kvitton framtagen

IT och Telekomföretagen har tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler, elektroniska kvitton tagit fram en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt. Läs nyheten

10. Black Friday allt viktigare för handeln

Svensk Handels Black Friday-rapport visade att nästan 4 av tio handlare räknade med en ökad försäljning och att 47 procent av konsumeterna planerade att handla under Black Friday. Totalt beräknades dagen omsätta mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor.  Läs nyheten

OS 2026 Kanske i Sverige

Publicerad: 2019.01.03  •  Senast uppdaterad: 2019.01.03

OS 2026 – en självklarhet för Sverige

Sverige har för första gången en seriös chans att få de olympiska vinterspelen. Det är en möjlighet som måste förvaltas. Besöksnäringen är redo att bidra till att göra OS i Sverige till något extra, skriver företrädare för näringslivet.

Till OS och Paralympics 2026 kommer närmare 3000 aktiva från hela världen. Närmare en miljon beräknas följa spelen på arenorna och över fyra miljarder människor kommer med största sannolikhet följa tävlingarna via media. Tillsammans med Internationella olympiska kommitténs (IOK) förbättringar mot ett mer hållbart OS innebär detta en unik möjlighet att stärka varumärket Sverige för många år framöver. En möjlighet vi måste ta vara på. Besöksnäringen ställer sig därför positiv till den svenska ansökan och är redo att göra allt vi kan för att välkomna och överträffa såväl deltagares som åskådares förväntningar.

Grunden för OS och Paralympics är såklart idrotten. Utan spännande tävlingar och fantastiska prestationer blir det inga spel. Men det handlar också om mycket annat. Barn och ungdomar inspireras till idrott och rörelse. Idrottare ges möjlighet att på hemmaplan uppleva det största som finns under en idrottskarriär och värdlandet får uppmärksamhet långt utanför arenorna.

De senaste gångerna har det mesta handlat om usla arbetsvillkor på arenabyggen och lokalbefolkning som fått lämna sina hem för nya OS-byar, för att nämna några saker. Men OS och Paralympics 2026 i Sverige kommer bli något helt annat. Dels för att IOK:s nya hållbarhetsarbete – Agenda 2020 – kommer gälla dessa spel, men framförallt för att Sverige är ett av världens mest hållbara länder.

Arenor finns redan, aktiva och ledare ska bo i lägenhetsområden och hotell och befintlig infrastruktur är tillräcklig. Tävlingarna i Sverige kommer med andra ord inte att innebära en dyr slutnota för skattebetalarna. Däremot får Sverige möjlighet att inför miljarder tittare, läsare och besökare visa upp företag, innovationer och hela städer som är i absolut framkant vad gäller hållbarhet. Det är marknadsföring som kommer ha effekt under många år.

Såväl OS som Paralympics kommer ge direkta effekter på besöksnäringen. Hotellen kommer vara fullbokade, restaurangerna likaså och affärerna kommer att ha betydligt fler kunder. Och utländska turister spenderar mer per dygn på till exempel handel än inhemska, visar studier. Utöver detta tillkommer långsiktiga effekter för näringen när flera av Sveriges största och bästa vinterorter visas upp för miljarder tittare. Tävlingarna kommer, såväl direkt som indirekt, skapa jobb och tillväxt i hela Sverige, något alla borde välkomna.

Dessutom är 11 av OS 17 dagar antingen helg eller sportlov i Stockholmsregionen. Det är normalt sett en period med stor outnyttjad kapacitet på till exempel boenden och kollektivtrafik. Med de olympiska spelen kommer kapaciteten fyllas upp och det handlar alltså inte om ytterligare tusentals personer i en ”normal” rusningstrafik utan att bättre utnyttja den kapacitet som finns.

OS och Paralympics har alltid varit, och kommer fortsätta vara, en folkfest. I över 100 år har svenskarna varit förpassade till först radio och därefter tv för att samlas kring framgångar och uppleva festen i sin helhet. Men nu finns en historisk chans att för första gången någonsin få de olympiska vinterspelen till Sverige. Det skulle stärka den svenska breddidrotten, vara ett stort fönster för Sveriges hållbarhetsarbete, och gynna varumärket Sverige för lång framtid. Förväntningarna på arrangören av världens största arrangemang för tävlingar på snö och is är stora. Men besöksnäringen är redo att överträffa dem.

Karin Johansson,
vd Svensk Handel

Jonas Siljhammar,
vd Visita

Susanne Andersson Pripp,
ordförande Svensk Turism

Black Friday ger minskad julhandel

Publicerad: 2018.12.21  •  Senast uppdaterad: 2018.12.21

Black Friday ger minskad julförsäljning

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning gällande hur försäljningen hos traditionella butiksaktörer inom kläder och skor, både fysiska butiker och e-handel, har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 19 december 2018).

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 5,5 procent och att försäljningen av skor har minskat med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande priser.

Butiker och e-handel   Utveckling

1-19 december 2018

Prognos

december 2018

Prognos
helåret 2018*
  Kläder -5,5% -5,5% -3,0%
  Skor -4,2% -4,2% -3,8%

*Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2018.

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Fram till och med den 19 december hade klädhandeln minskat med 5,5 procent jämfört med förra året medan skoförsäljningen hade backat med 4,2 procent. Månaden fick en dålig start, vilket delvis beror på efterdyningar av Black Fridays försäljning där konsumenterna flyttar en del av sina inköp till november istället för december. Dessutom tappade vi en fredag i början av december, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Resten av december väntas inte heller ge något lyft till försäljningen. Den 23 december, som vanligtvis är en viktig försäljningsdag, ligger i år på en söndag som generellt har ett lägre konsumentintresse och dessutom kortare öppettider som ger en mindre försäljning den dagen.

Min bedömning är inte heller att mellandagsrean, med konkurrens från allt fler priskampanjer, kommer att ge någon extra skjuts till utvecklingen, vilket gör att prognosen för hela månaden ligger i närheten av utfallet för perioden till och med den 19 december.

Modekonsumtionen kompenseras till viss del av en ökad e-handelsförsäljning, framför allt från utlandet. Totalt når branschen dock inte upp till samma utvecklingstal som sällanköpsvaruhandeln i stort, avslutar Mikael Sandström.

Till år 2025 skall svensken använda 40 plastbärkassar per år

Publicerad: 2018.12.17  •  Senast uppdaterad: 2018.12.17

Plastpåsarna fortsätter att minska i handeln

Allt färre svenskar använder plastbärkassar när de konsumerar. Drygt fyra av tio svenskar använder alltid eller oftast en medhavd kasse när de handlar. Samtidigt uppger 12 procent att de aldrig använder plastbärkassar. Det visar Novus tredje konsumentundersökning om svenskarnas inställning till plastbärkassar.

Sen första mätningen i juni 2017 har det skett en stor minskning av andelen plastbärkassar inom handeln. Störst har förändringen varit inom kläd- och skobranschen med en minskning på 19 procent. Samtidigt visar undersökningen att nära hälften (48 procent) oftast använder en medhavd väska när de handlar.

– Handeln vill och tar ett stort ansvar för miljön. För att klara de utmaningar som världen står inför så måste handeln tillsammans konsumenterna bidra. Därför är det glädjande att se att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel.

Butikerna har vidtagit olika åtgärder för att minska antalet plastbärkassar. Inom sällanköpshandeln är det vanligast att fråga om kunden verkligen behöver en påse. I dagligvaruhandeln har de flesta valt att sätta upp en informationsskylt vid kassalinjen.

Handeln har även tagit flera goda initiativ, ett av dem är One Bag Habit, där alla medlemmar tar betalt för påsar i butik och donerar överskottet till ändamål som driver hållbar utveckling. Initiativet har lett till en markant minskning av bärkassesanvändningen och mottagits väl av både butiksanställda och kunder. One Bag Habit har även utnämnts till ”Sustainable Venture of the Year” för sin normbildande insats. Satsningen kommer att fortsätta och fler företag är välkomna att hoppa på hållbarhetståget och ansluta sig.

– Handelsföretagen har visat på en stor handlingskraft för att minska konsumtionen av plastbärkassar. Det är däremot en lång bit kvar till målet och vi får inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta visa framfötterna och fråga kunderna, avslutar Magnus Nikkarinen.

Den 1 juni 2017 infördes informationsskyldighet kring plastbärkassar miljöpåverkan. Till år 2025 ska den genomsnittliga svensken använda 40 plastbärkassar per år.

Var fjärde butik utsatt för hot den senaste månaden

Publicerad: 2018.12.14  •  Senast uppdaterad: 2018.12.14

Varannan handlare utsatt för brott senaste månaden

Brotten som drabbar landets butiker ligger kvar på höga nivåer. Den senaste veckan har var tredje butik varit utsatt för stöld. Dessutom har var fjärde butik utsatts för hotfullt beteende den senaste månaden. Sammantaget har nästan varannan butik (44 %) varit utsatt för ett brott den senaste tiden.

Svensk Handels Trygghetsbarometer presenterar ett Säkerhetsindex som sammanfattar andelen unika butiker som varit utsatta för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle den senaste tiden. I Trygghetsbarometern för fjärde kvartalet landar index på 44 procent, en minskning med en procentenhet sedan förra mätningen.

Trygghetsbarometern visar att var tredje butik varit utsatt för stöld den senaste veckan. I två av tre fall valde butiken att inte polisanmäla händelsen. Huvudorsaken är att det upplevs som lönlöst.

– Polisen har lämnat walkover när det kommer till att bekämpa butiksstölderna. Företagare lämnas i de flesta fall åt sitt eget öde. Det skapar tyvärr en stor frustration och uppgivenhet bland landets handlare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Hårdare tonläge

I Trygghetsbarometern för fjärde kvartalet anger var fjärde handlare (23 %) att de utsatts för hotfullt beteende från besökare eller kund. En siffra som ökat med åtta procentenheter sedan mätningen i april.

– Många handlare vittnar om att tonläget i butikerna har blivit allt hårdare. Vi får aldrig tolerera att handelns medarbetare utsätts för hotfulla situationer, säger Per Geijer.

För eventuella frågor kontakta:

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, 010-47 18 647
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 010-471 18 69

Hållbarhet är viktigt när julmaten skall dukas upp.

Publicerad: 2018.12.10  •  Senast uppdaterad: 2018.12.10

Julhandeln får hjulen i ekonomin att snurra

Julen är årets viktigaste försäljningsperiod för handeln. Enligt Svensk Handels julprognos väntas vi i Sverige köpa julklappar för 23 miljarder i år. Det innebär att svensken i genomsnitt lägger 3 300 kronor på julklappsinköp. Störst uppsving får butiker som säljer leksaker, smycken och böcker.

Svensk Handels julrapport visar att den ökade handeln i jul även ger ett viktigt tillskott av både skatteintäkter och arbetstillfällen. Julhandeln väntas totalt generera 29 miljarder till statskassan och för att möta det ökade kundtrycket planerar dessutom 3 av 10 handlare att ta in extrapersonal. Det gör att julhandeln genererar upp till 20 000 extrajobb.

”När det är bra fart i handeln blir det bra fart i den svenska ekonomin. Julhandeln utklassar många arbetsmarknadspolitiska åtgärder när det kommer till att skapa vägar in på arbetsmarknaden. Under jul- och nyårshelgen ger handeln många unga möjligheten att få in foten på arbetsmarknaden”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

I jul planerar ungefär hälften av konsumenterna (48 %) att köpa merparten av julklapparna på orten där de bor. Var tredje konsument anger att de kommer att köpa de flesta julklapparna på nätet.

Hållbarhet viktigt

Hållbarhet är viktigt när julbordet ska dukas fram. Drygt varannan konsument (54 %) svarar att miljö- och hållbarhetsaspekterna är viktiga när de handlar sin julmat.

”För butikerna blir det allt viktigare att ligga i framkant och erbjuda kunderna fler hållbara alternativ i jul. Hållbarhetsarbetet ligger högt upp på agendan hos många svenska handlare och vi ser hur fler butiker också inspirerar sina kunder att göra mer hållbara köp”, säger Karin Johansson.

En del av konsumenterna säger sig planera att dra ned på sin julkonsumtion. 3 av 10 tänker handla färre julklappar än förra julen. Men julhandeln som helhet väntas växa med 3 procent.

Julhandelns tillväxt är dock något svagare än tillväxten i den svenska ekonomin. En viktig förklaring är att fler väljer att göra sina julklappsinköp under Black Friday, vilket flyttar konsumtion från december till november.

RETAIL AWARDS

Publicerad: 2018.11.29  •  Senast uppdaterad: 2018.11.29

Vem är handelns Zlatan?

Nu är vi på jakt efter handelns stjärnor igen! Vi letar efter de företag och medarbetare som lyckats sticka ut lite extra i den snabba handelsvärld som vi alla lever i.

I handeln pågår ständigt matchen om kunderna. Det är faktiskt ett VM varje dag. E-handel och digitalisering har gjort handeln internationell. Svenska företag konkurrerar idag direkt med tyska, amerikanska och kinesiska handlare.

Spelplanen blir större, matchen tuffare, men priset till vinnaren högre. Svensk Handel brinner för att svenska handelsföretag ska fortsätta vara framgångsrika internationellt. Vi vill se fler e-handelssuccéer och fler svenska butiker på paradgatorna runt om i världen. Det är inte minst viktigt med tanke på handelns viktiga roll som jobbskapare och generator av skatteintäkter.

Retail Awards sätter strålkastarljuset på de företag, entreprenörer och medarbetare som sticker ut. Matchvinnarna. De som varje dag arbetar målmedvetet och engagerat för företaget ska bli lite bättre än vad det var igår. Utöver att uppmärksamma de personer som nått framgång vill vi också skapa förebilder som de övriga i branschen kan sporras av.

Precis som Ingemar Stenmarks otroliga framgångar i skidbacken sporrade Pernilla Wiberg och Anja Pärsson. Så vem är egentligen handelns Zlatan? Vägvisaren, målskytten och den som alla borde mäta sig med? Hjälp oss att nominera din favorit!

En sak är säker. I tider där omställningshastigheten går fortare än någonsin krävs det att handelns företag har förändringsvilja. Det gäller att ständigt våga experimentera och testa nytt. Vi hoppas att vi hittar handelns Zlatan och att det kan få fler företag kan sikta ännu högre imorgon.

Karin Johansson, vd Svensk Handel  

Info om rea-begreppet

Publicerad: 2018.11.22  •  Senast uppdaterad: 2018.11.22

Så får rea-begreppet användas

I rea-tider är det viktigt att handlare känner till hur begreppen om realisation får användas och hur marknadsföringen får gå till.

Begreppen, rea, realisation eller uttryck med motsvarande innebörd, så som extrapris eller fyndpris, regleras i marknadsföringslagen. Av lagen framgår det att ett företag får använda uttrycken i sin marknadsföring förutsatt att:

 • Försäljningen avser produkter som ingår i det ordinarie sortimentet,
 • Försäljningen sker under en begränsad tid, och
 • Priserna är väsentligt lägre än företagets ordinarie priser.

Vad menas med en vara från ordinarie sortiment?

För att tillåtas använda begreppen realisation eller motsvarande krävs att varan ingår i det ordinarie sortimentet. Detta betyder med andra ord att handlaren inte kan ta in tillfälliga partier av en vara och sedan sälja det med ett nedsatt pris. Det är således inte tillåtet att inför reaperioderna köpa in varor som normalt sätt inte finns i sortimentet för att dra nytta av konsumenternas köpvilja. Varorna ska helt enkelt gå att köpa även vid andra perioder är vid rea-aktiviteterna.

Hur avgörs vad som är en begränsad tid?

Enligt marknadsdomstolen får en rea pågå i högst ett par veckor. Om rea-aktiviteter pågår i mer än 2 månader per år ska det i regel anses som vilseledande. I marknadsdomstolens avgöranden har det inte tydligt fastslagits om två månader gäller en och samma varugrupp eller om det finns utrymme att argumentera för att längre tid är acceptabel om det handlar om två tydligt skilda varugrupper. Sammanhängande rea-aktiviteter på två månader anses dock vara acceptabelt enligt lagstiftningen. Således är det upp till företaget att själva fördela sina rea-aktiviteter under året. Det är också företagen som ska bevisa att rea-aktiviteterna är tidsmässigt begränsade.

Vilka krav ställs på prissättningen?

Pris är mycket viktigt i samband med marknadsföring och i anknytning till rea-aktiviteter. Eftersom uttryck som realisation skapar förväntningar hos konsumenten krävs det att priset inte är det samma som ordinarie pris. Lagstiftaren har ställt upp kravet, för att begreppen realisation eller motsvarande ska få användas, att det krävs att priset är väsentligt lägre än ordinarie pris.

För att kunna avgöra vad som är väsentligt lägre pris måste man utgår ifrån vad som är ordinarie pris. Ett ordinarie pris är det pris företaget normalt säljer produkten för. Det krävs att priset har tillämpats under något så när lång tid och det kan aldrig vara fiktivt. Priset bör ha tillämpats under en sammanhängande period på minst fyra veckor för att en jämförelse ska kunna göras med rea-priset. De fyra veckor ska vara i direkt anslutning till den marknadsförda rea-perioden. Det är med andra ord inte möjligt att höja priset precis innan en rea-aktivitet för att sen sänka priset till ordinarie pris.

Kundkvällar eller liknande undantas från huvudregeln. Om ett företag exempelvis har en mycket kort tillfällig prisnedsättning är detta förenligt med lagstiftningen. Ett annat undantag som också är möjligt är om ett företag har köpt varor av ett begränsat parti till ett särskilt lågt pris. Då har företaget rätt att tillfälligt sälja dessa till ett annat pris.

Det går inte att ange en exakt siffra eller procentsats vad som innebär att priset är väsentligt lägre. Domstolen har avsiktligt undvikt att fastslå några exakt riktlinjer, utan menar att varje bedömning måste göras i varje enskilt fall. Bedömningarna görs utifrån bransch och varuslag.

Finns det något annat som är viktigt att tänka på?

Det kan tyckas självklart, men det är absolut förbjudet att realisera en vara eller erbjudande som inte finns. Det är inte heller tillåtet att medvetet ha färre varor med nedsatt pris än vad som efterfrågas. Huvudregeln är att rea-aktiviteterna får pågå så länge det finns tillgängliga varor som har ett nedsatt pris. Om en viss vara tar slut har handlaren dock rätt att erbjuda en likvärdig vara till samma pris.

Som handlare är det även viktigt att tänka på hur rea-aktiviteter avlöser varandra. Marknadsdomstolen har nyligen fastslagit att uttryck som varierats och pågått i 10 månader så som ”upp till 70% rabatt…”, ”gäller till…” och ”snart stänger vår julhandel” inte kan anses vara en kommunikation som är begränsad i tid. Det är därför viktigt att dessa typer av uttryck inte används i nära anslutning till en faktiskt rea-aktivitet.

Om det inte anges tydligt anses exempelvis ett överkorsat pris, ett pris i en avvikande färg eller ett pris inom parentes vara det ordinarie priset. För att uttrycken cirkapris och rekommenderat pris ska kunna användas som marknadsföring krävs det dels att priset har rekommenderats i ett tidigare säljsled dels att priset faktiskt har tillämpats i en viss utsträckning på marknaden. Det är mot bakgrund av detta viktigt att ha kännedom om prissättningen på marknaden så att jämförelsepriset faktiskt stämmer överens med verkligheten.

Vad blir konsekvenserna vid regelöverträdelse?

Om de marknadsrättsliga reglerna bryts är marknadsföringen vilseledande och otillbörlig. Konsumentverket kan förbjuda ett företag som bryter mot reglerna att fortsatt använda marknadsföringen. Förbudet kombineras oftast med vite.

Så fångas turisten

Publicerad: 2018.11.22  •  Senast uppdaterad: 2018.11.22

Sju tips: Så fångas turisten

Turisternas betydelse för handeln ökar. För att kunna fånga turisterna behöver handlare tänka till och anpassa verksamheten även till den här kundgruppen. Gamla förhållningssätt och strategier behöver omprövas i takt med att shopping-, resmönster och samhället förändras. Konkurrensen ökar och nya erbjudanden behöver skapas vilket kan leda till nya strategiska samarbeten.

Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om. Svensk Handels medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Förra året ökade shoppingturismen med hela 10 miljarder till en omsättning på 95 miljarder. Turisternas konsumtion utgör 12 procent av den totala detaljhandeln. Framförallt är det de utländska besökarna som handlar för stora summor när de besöker Sverige.

Svensk Handel uppmuntrar till att möta den här växande kundgruppen och har sju tips till handlare som vill locka shoppingturisterna.

Sju tips för att fånga shoppingturisterna

 • Informera och utbilda personalen om vikten av denna växande kundgrupp så att alla som möter kund ser möjligheterna och vågar ta kontakt och sälja till människor som pratar andra språk.
 • Engagera er lokalt. Kontakta den lokala turistorganisationen och samverka med andra.
 • Lär er mer om vilka turister som besöker den stad, ort eller plats där ni är verksamma, vad de gör och när på året de kommer.
 • Skylta på fler språk under högsäsong eller evenemang så att turisterna känner sig välkomna och går in i butikerna.
 • Lyft under turistsäsongen fram de produkter som ni vet är efterfrågade av denna kundgrupp.
 • Skylta med lokala produkter i fönster och butik.
 • Tipsa vid kassan om de viktigaste sevärdheterna i trakten.

Varning!!

Publicerad: 2018.11.21  •  Senast uppdaterad: 2018.11.21

Varning för falska födelsedags-sms

På senaste tiden har vi sett en kraftig ökning av bluff-sms med falska erbjudanden. Avsändaren är ofta ett välkänt företag och bluff-sms:et kan därför vara lite svårare att skilja från ett vanligt sms från samma företag.

Sms:en handlar oftast om utlottning av varor, presentkort eller födelsedags-erbjudanden och syftet är att mottagaren ska klicka på en länk för att kunna ta del av erbjudandet.

Se Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer prata om Bluff-sms.

Om man klickar på en länk i ett sånt här bluff-sms riskerar man att ofrivilligt ladda ner en skadlig kod, en så kallad ransomware till sin telefon. Det vanligaste är dock att man via länken kommer till en hemsida där man uppges lämna ifrån sig sina kortuppgifter alternativ att man ovetandes ingår en slags kostsam prenumeration.

Svårare att känna igen än oseriösa mail

Problemet med bluff-sms är att det är svårare för konsumenten att kontrollera den faktiska avsändaren. Precis som vid phising-mail väljer bedragaren att ändra visningsnamn eller spoofar numret vilket gör att mottagaren oftast inte ser någon skillnad. Har kunden mottagit sms från företaget ifråga tidigare så kan bluff-smset dessutom hamna i den befintliga legitima ”sms-tråden” vilket gör utskicket ännu mer trovärdigt.

Som mottagare får man helt enkelt ställa sig frågan: Är det rimligt att företaget i fråga ger bort saker gratis?  Och svaret är väl i de flesta fallen nej.

Hur ska man hantera ett bluff-sms?

Ett bluff-sms är ofarligt att öppna och läsa men man ska aldrig klicka på länkarna i sms:en. Det starkaste rådet är att använda sunt förnuft och komma ihåg att ett företag aldrig skulle ge bort en vara eller pengar utan motprestation. Kort och gott; låter det för bra för att vara sant så är det oftast det.

Rekommendationer:

 • Klicka inte på den bifogade länken, om du är osäker på erbjudandet så besök istället företagets officiella hemsida.
 • Som företagare bör du informera dina anställda om fenomenet i stort och hanteringen av sms och e-post till företagsmailen och telefonen.
 • Om ditt varumärke utnyttjas för bluff-sms, polisanmäl och informera internt och externt.

Har du eller dina kunder drabbats? Kom ihåg att ni alltid kan anmäla i vår säkerhetsapp, se hur här.

Årets julklapp!!

Publicerad: 2018.11.20  •  Senast uppdaterad: 2018.11.20

Årets julklapp har hållbarhet i fokus

Det återvunna plagget är årets julklapp 2018. Ökat engagemang för klimatet har fått många handlare att satsa på nya affärsmodeller som skapar en mer hållbar konsumtion. Vi lever i en tid där kunderna vill handla mer hållbart och detaljhandeln möter det behovet, skriver HUI Research i sin motivering.

Plagg helt eller delvis tillverkade av återvunna material eller second hand är årets julklapp. HUI Research menar att det återvunna plagget krokar i tre av dagens starkaste megatrender – cirkulär ekonomi, reflekterandet över klimatförändringarna samt den snabba teknologiska innovationstakten.

− Att kunna erbjuda en hållbar kollektion är snart ett måste för alla modehandlare. Klimatoro och ny tillverkningsteknologi gör det återvunna plagget till en klockren tidsmarkör. Bra design i kombination med hållbarhet skapar efterfrågan, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Svensk Handel ser ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor hos såväl handlare som konsument. Den årliga hållbarhetsundersökning som Svensk Handel presenterar visar att tre av fyra handelsföretag arbetar aktivt med hållbarhet och att hela nio av tio av dessa anser att det stärker företagets lönsamhet. Bland modeföretagen pågår ett aktivt hållbarhetsarbete som väntas fortsätta att växa.

− Detta är ett tecken i tiden. Många företag satsar på att blanda in återvunna fibrer i sina kläder, andra handlare satsar på att sälja redan använda plagg. Att samma plagg har flera ägare är inget konstigt idag. Det kommer att hända mycket inom området den närmsta tiden. För företagen gäller det att lyckas göra detta till en del av affärsmodellen, säger Maria Sandow, näringspolitisk expert och kanslichef på Svensk Handel Stil.

Årets julklapp ska representera den tid vi lever i, ha ett nyväckt intresse och förväntas säljas i stort antal exemplar. Detta var det trettioförsta året i rad som Svensk Handels dotterbolag HUI Research korade årets julklapp.

Årets julklapp tidigare år:

1988 Bakmaskin 2003 Mössan
1989 Videokameran 2004 Den platta tv:n
1990 Woken 2005 Ett pokerset
1991 CD-spelaren 2006 Ljudboken
1992 TV-spelet 2007 GPS-mottagaren
1993 En doft (parfym) 2008 En upplevelse
1994 Mobiltelefonen 2009 Spikmattan
1995 CD-skivan 2010 Surfplattan
1996 Internetpaketet 2011 Den färdigpackade matkassen
1997 Det elektroniska husdjuret 2012 Hörlurarna
1998 Dataspelet 2013 Råsaftcentrifugen
1999 Boken 2014 Aktivitetsarmbandet
2000 DVD-spelaren 2015 Robotdammsugaren
2001 Verktyget 2016 VR-glasögonen
2002 Kokboken 2017 Elcykeln

Högsta optimismen inför julhandeln på ett år

Publicerad: 2018.11.15  •  Senast uppdaterad: 2018.11.15

Optimismen i handeln ökar med julen runt hörnet

Framtidstron i handeln stiger. Bland butikerna ökar framtidsförväntningarna till den högsta nivån på över ett år. Mest ökar optimismen i sällanköpshandeln. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för november månad.

Bland butikerna ökar framtidstron med 7,9 enheter och Framtidsindikatorn landar på 100,8 i november. Det är 3,3 enheter högre än motsvarande månad förra året och den högsta nivån på över ett år. Både förväntningarna på framtida försäljning och antalet anställda i butikerna stiger. Och mest ökar framtidsförväntningarna inom sällanköpshandeln.

– Med Black Friday och julhandel runt hörnet ökar optimismen bland handlarna. Förväntningarna på antalet anställda stiger, det är glädjande eftersom vi vet att det innebär att fler unga kan få chansen på arbetsmarknaden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

E-handlarnas tro på lönsamhet stärks

Även inom e-handeln ökar Framtidsindikatorn. Den växer med 3,3 enheter och ligger på index 120,8. E-handlarnas tro på framtida försäljning är fortsatt på höga nivåer men i november är det framförallt tron på den framtida lönsamheten som ökar.

– Handeln står inför årets viktigaste försäljningsperiod som kulminerar i julhandeln. Med tanke på den tuffa konkurrenssituation som råder i handeln är en god julhandel avgörande för många handlares lönsamhet, säger Karin Johansson.

Black Friday

Publicerad: 2018.11.14  •  Senast uppdaterad: 2018.11.14

Black Friday allt viktigare för handeln

Årets Black Friday inträffar 23 november och är handelns näst viktigaste försäljningstillfälle under året. Nästan 4 av tio handlare räknar med en ökad försäljning och bland konsumenterna planerar 47 procent att handla under Black Friday. Totalt beräknas dagen omsätta mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor. Det visar Svensk Handels prognos.

Fyra av tio handlare planerar att genomföra någon form av kampanj i samband med Black Friday. Det är en ökning med 30 procent från 2017. Samtidigt uppger var sjätte handlare (17 procent) att lönsamheten påverkas positivt av Black Friday.

– Handeln är på tårna och vi bedömer att Black Friday kommer att fortsätta att växa kraftigt. De undersökningar vi gjort indikerar att omsättningen under Black Friday i år växer med mellan 18 och 25 procent. Samtidigt måste man understryka att osäkerheten i konsumentundersökningar om framtida inköp är stor. Black Friday är ett utmärkt tillfälle för konsumenter att passa på att julhandla och jag utesluter inte en ännu större tillväxt, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

– Vi har sett en formidabel tillväxt under Black Friday de två föregående åren och utifrån de indikatorer vi ser nu blir svårt att upprepa samma tillväxttakt som då. Men det förtar inte det faktum att det i år blir en större utmaning för handeln och hela logistikkedjan att kunna svara upp mot den ännu högre efterfrågan.

Black Friday startskottet på julhandeln

Black Friday utgör startskottet för julhandeln i USA och kan numer även anses göra det i Sverige. I Sverige planerar 63 procent av de som kommer att handla under Black Friday även att handla julklappar. Det är en ökning med sex procentenheter från 2017.

– Slutet av november måste definitivt betraktas som en del av julhandeln. Totalt 30 procent av konsumenterna planerar att handla julklappar under Black Friday, vilket är fler än förra året. Det är heller inte enbart e-handel som gäller under Black Friday, butikshandeln är också omfattande, säger Johan Davidson.

Nedgång för modehandeln i oktober

Publicerad: 2018.11.08  •  Senast uppdaterad: 2018.11.08

Oväntad nedgång för modehandeln även i oktober

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,7 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen minskade under månaden med 6,6 procent. Utfallet hittills i år landar på -2,6 procent för både kläder och skor.

Butiker och e-handel   Oktober 2018 Ackumulerat 2018
  Kläder -3,7% -2,6%
  Skor -6,6% -2,6%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

Det blev trots allt minussiffror i oktober, vilket överraskade mig, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Utvecklingen i september var svag och jämförelsemånaden oktober förra året visade en minskning på 5,6 procent för klädförsäljningen och hela 9,6 procent för skor, vilket borde ha gett en bättre utveckling.

– Extrema vädersituationer ger dock extrema svängningar i försäljningen. Normalt kommer hösten i september eller oktober. I år har den uteblivit helt med sommartemperaturer under månaden, vilket förklarar en del av den svaga försäljningen. Ökad e-handel med hårdare internationell konkurrens är en annan förklaring. Möjligen spelar också Black Friday med dess förväntningar på lägre priser in, fortsätter Mikael.

– Om vi bara mätt försäljningen i fysiska butiker så hade utvecklingen varit ännu sämre i oktober med ytterligare tapp på runt 1 till 2 procent för kläder och skor.

– Det här är något också fastighetsbranschen måste börja förhålla sig till. Modebranschen klarar inte den generella hyresnivån som råder idag, menar Mikael Sandström.

Utländska turister handlar för 95 miljarder

Publicerad: 2018.11.08  •  Senast uppdaterad: 2018.11.08

Utländska turister allt viktigare för den svenska handeln

Turisternas betydelse för den svenska detaljhandeln fortsätter att växa. Förra året ökade shoppingturismen med hela 10 miljarder till en omsättning på 95 miljarder. Turisternas konsumtion utgör 12 procent av den totala detaljhandeln. Framförallt är det de utländska besökarna som handlar för stora summor när de besöker Sverige.

Svensk Handels rapport ”Shoppingturism i Sverige 2018” visar att utländska besökare lägger nästan halva sin reskassa (47 %) i detaljhandeln. I takt med att de utländska besökarna blir fler växer också turismens betydelse för handeln.

”Shopping är allt oftare reseanledningen för turister som besöker Sverige. Turisterna kommer att bli allt viktigare för den fysiska handeln framöver. Här finns en fortsatt stor potential eftersom vi vet att en attraktiv handel skapar platser som turister vill besöka”, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Motsvarar e-handelns tillväxt

Enbart de utländska besökarna lade förra året 63 miljarder i den svenska detaljhandeln. Det motsvarar den sammanlagda detaljhandelsomsättningen i 151 svenska kommuner. Ökningstakten var 9 miljarder från året innan, vilket ligger på samma nivå som den svenska e-handelns tillväxt.

”Svenska handelsföretag har allt att vinna på att omfamna turisterna. Utöver att det skapar fler kunder i butiken ger e-handeln stora möjligheter för företagen att behålla kunden även när den lämnat Sverige”, säger Mats Hedenström.

Shoppingturismen genererar uppskattningsvis 35 800 arbetstillfällen och stora skatteintäkter för statskassan. Momsintäkterna från de utländska besökarnas konsumtion i den svenska handeln uppgick förra året till 13,4 miljarder.

Totalt sett står detaljhandeln för cirka 30 procent av turismens totala omsättning på 317 miljarder.

Att tänka på

Publicerad: 2015.04.07  •  Senast uppdaterad: 2018.11.05

Så hanterar du tävlingar i sociala medier

Det blir allt populärare att företag utlyser tävlingar på sociala medier som Facebook och Instagram. Men se upp så att tävlingen inte räknas som ett lotteri och du får betala böter för lotteri utan tillstånd.

På sociala medier är det populärt att arrangera kampanjer i form av tävlingar där besökaren genom att klicka på ”gilla” eller ”dela” kan vinna biljetter, pengar eller varor. En tävling som avgörs med slumpens hjälp räknas som ett lotteri och är kräver tillstånd från Lotteriinspektionen. I princip ges tillstånd till lotteri inte till privatpersoner eller företag, utan enbart till ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet.

Om du arrangerat en kampanj som bedöms vara ett lotteri, kan du dömas till böter eller till och med fängelse, och du förbjuds att fortsätta kampanjen. Dessutom strider ”gilla” och ”dela”-tävlingar mot Facebooks egna regler, och du riskerar att få hela din sida borttagen från Facebook.

Om deltagande i kampanjen däremot förutsätter någon form av prestation är det en tävling och inte ett lotteri, om prestationsmomentet inte är alltför enkelt. Exempel på godkänd prestation kan vara att hitta på ett namn eller en slogan, rita en teckning, fotografera, lösa ett korsord eller besvara en kunskapsfråga. Det är alltså den deltagare som är bäst på något som vinner. Slumpen får inte på något sätt påverka utgången, då betraktas det som ett lotteri enligt lotterilagen, och blir olaglig.

Facebooks egna regler för kampanjer hänvisar till gällande lagstiftning. Utöver detta kräver Facebook att den som arrangerar en kampanj tar fullt ansvar för denna. Det ska tydligt framgå att kampanjen inte är sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook. Varje deltagare i kampanjen skall ha en fullständig version av Facebook, och det är inte tillåtet att be deltagare ”dela” eller ”tagga” någon för att delta i kampanjen.

För kampanjer på Instagram gäller att du ska förhålla dig till gällande lagstiftning, det vill säga att det inte får vara frågan om lotteri, utan kampanjen skall innehålla någon form av prestation. Även Instagram kräver att du ska ange att Instagram inte på något sätt har ansvar för din kampanj, och varje deltagare måste ha en fullständig version av Instagram för att delta. Till skillnad från Facebook finns inget förbud mot att ”dela” tävlingen eller ”tagga” vänner i kommentarsfältet.

På söndag firar vi

Publicerad: 2018.11.06  •  Senast uppdaterad: 2018.11.06

På söndag firar vi pappor och singlar

Både Singles day och Fars dag inträffar i år söndag 11 november. Även om Singles day är världens största e-handelsdag med en omsättning som enbart i Kina är hela tre gånger Sveriges totala årliga  e-handelsförsäljning har fenomenet ännu inte slagit igenom i större utsträckning i Sverige. Det är fler svenska handlare som ser fram emot Fars dag.

Shoppingfenomenet Singles Day kommer från Kina och räknas som världens största e-handelsdag. Under 2017 omsatte Alibaba, som är den största aktören under dagen, 25,3 miljarder dollar. Det är mer än tio gånger mer än vad e-handeln omsatte under Black Friday i USA förra året och mer än tre gånger mer än den svenska e-handelns totala årliga omsättning.

”Singles day är ett shoppingfenomen som i ett globalt perspektiv saknar motstycke. Med tanke på att digitaliseringen gjort handeln global är det viktigt för svenska handelsföretag att följa hur Singles day utvecklas. Fortfarande är det relativt få svenska handlare som uppmärksammar shoppingdagen”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

I Svensk Handels undersökning tidigare i år uppgav endast 1 procent av handlarna att Singles day är viktig för försäljningen. Motsvarande siffra för Fars dag var i samma undersökning 11 procent. Det råder inga tvivel om att svenska handlarna kommer att uppmärksamma papporna mer än singlarna på söndag.

”Fars dag har en förhållandevis stark tradition i Sverige. Det är ett tillfälle att visa sin pappa uppskattning och det vill många fortfarande göra”, säger Johan Davidson.

Fakta om Fars dag

 • Har sitt ursprung i USA på 1910-talet, och kom till Sverige 1931.
 • Ursprungligen firades Fars dag i juni, men sedan många år är det andra söndagen i november som gäller.
 • Runt 2,5 miljoner pappor har möjlighet att bli firade i Sverige i år.
 • Vanliga presenter enligt Svensk Handels undersökningar är choklad, böcker, slips och skjorta, eller att bjuda på middag.

Fakta om Singles Day

 • Har sitt ursprung i Kina och firas den 11 november varje år. Datumet (11/11) innehåller endast ettor och symboliserar ensamhet.
 • Ursprunget är omtvistat men antas ha uppkommit under 90-talet som en protest mot Alla Hjärtans Dag.
 • Singles Day är världens största shoppingdag och den är den viktigaste shoppingdagen i Kina.
 • Försäljningen i Kina under Singles day motsvarar halva Frankrikes eller hela Brasiliens årliga e-handelsförsäljning.

Det kommer att dröja till år 2029 innan Fars dag och Singles day sammanfaller nästa gång.

Stadskärnan är beroende av bra tillgänglighet

Publicerad: 2018.10.29  •  Senast uppdaterad: 2018.10.29

Stadskärnan är beroende av bra tillgänglighet

Tillgängligheten är allt. Hur enkelt det är att ta sig till stadskärnan är avgörande för både turister och andra besökare. Här lämnar Göteborgs stad mycket övrigt att önska. Ska dagens verksamheter i city överleva de omfattande infrastrukturprojekten krävs att staden börjar lyssna på företagen, skriver bland andra Karin Johansson, Svensk Handel.

Handeln, turism- och besöksnäringen riskerar att drabbas hårt av de tillgänglighetsproblem som de omfattande infrastrukturprojekten i Göteborg medför. För att boende, besökare och företagen ska drabbas så lite som möjligt och att Göteborg ska fortsätta ha en levande stadskärna under bygget behövs en tydligare konsekvensanalys, att politikerna börjar lyssna på företagens förslag och konkreta ersättningslösningar.

Skäl att vara orolig

Nära 55 000 personer i Göteborg arbetar inom handel, turism och restaurang. Förutom den viktiga roll en anställning spelar för individen, bidrar de till stora skatteintäkter för staden. Göteborg har också ambitiösa mål för den framtida turismen. Gästnätterna ska fördubblas, från 4,5 miljoner 2015 till nio miljoner gästnätter år 2030. Även för handeln finns betydande utbyggnadsplaner i och kring stadskärnan där planen i Valhalla är den största.

Men det finns tyvärr anledning att vara orolig om man driver en verksamhet som lever på människors möjlighet att ta sig till Göteborgs centrum. De omfattande – och säkert nödvändiga – infrastrukturprojekt som nu startat och under många år kommer att påverka Göteborg riskerar att hindra stadskärnans tillgänglighet så pass mycket att verksamheter riskerar att försvinna. Visionen om en levande stadskärna med affärer, restauranger och ett myllrande folkvimmel riskerar att gå om intet. Verksamheter kan inte likt fågeln Fenix resa sig ur askan när allt är klart utan de måste få rätt förutsättningar att verka under hela byggtiden.

Tillgängligheten är allt

Rätt förutsättningar stavas tillgänglighet, tillgänglighet och åter tillgänglighet. För att handeln och besöksnäringen ska ha möjligheter att verka är det avgörande att varor och människor enkelt når stadens butiker, hotell och restauranger. En undersökning från Svensk Handel visar att enkelheten att ta sig till handelsplatsen är den enskilt viktigaste faktorn när kunden väljer vilket köpcentrum eller vilken stadskärna de besöker. Det handlar om tillgänglighet för konsumenter att få med sig varan hem, tillgänglighet för kunder och besökare att nå hotell och restauranger – för utan kunder och gäster finns ingen verksamhet kvar.

Trafikkontorets och Göteborgs Stads Parkerings rapport som konstaterade att hälften av alla parkeringsplatser i centrum skulle försvinna borde ha varit en tillräcklig tankeställare för såväl politiker som förvaltningar. Rapporten anger exempelvis att enbart de 900 parkeringar som P-bolaget själva går miste om i stadskärnan motsvarar hela två miljoner besökare. Rapporten borde ha medfört ett gediget arbete för att hitta ersättningslösningar och en fullständig konsekvensanalys för verksamheten i centrum.

Går för långsamt

Vi vet att det pågår arbete med att finna ersättningslösningar men intrycket är att arbetet ligger långt efter planerna och att ta bort parkeringar. Antalet ersättningsplatser motsvarar inte på långa vägar de som försvinner. De informationsmöten som äger rum är just informationsmöten där lagt kort ligger och inte dialogmöten inför vad som komma ska. Med det minskar möjligheten för handel, hotell och restauranger att förbereda sig eller komma med bra lösningar.

Det behövs en ordentlig konsekvensanalys med förslag på hur tillgängligheten till Göteborgs stadskärna kan säkras även under tiden då stadens infrastruktur utvecklas. Det är en nödvändighet för att behålla en levande stadskärna, såväl under byggtiden som vid projektens slut.

Svensk Handel och Visita medverkar mer än gärna i dialoger och bidrar med det vi kan för att underlätta för våra medlemmar och för deras besökare och kunder. Staden måste höja ambitionerna när det gäller att finna lösningar på tillgängligheten till stadskärnan – annars kommer inte visionen för de stora infrastruktursatsningarna att bli så ljus som på de fina bilderna.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Publicerad: 2018.10.29  •  Senast uppdaterad: 2018.10.29

”Snabbspår för viktiga för att saktas ner”

Under de senaste åren har regeringen tillsammans med branscher inom bristyrken jobbat för att snabba på processerna för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Dessa snabbspår gör stor effekt och det är viktigt att kommande regering, oavsett partifärg, fortsätter detta arbete, skriver ett flertal debattörer.

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar de kommande åren. Personalbristen är redan stor och väntas förvärras ytterligare. Vi har ett reellt behov av att nyttja alla nyanlända med rätt kompetens. Farmaceuter (apotekare och receptarier) är några av bristyrkena inom hälso- och sjukvården. Den svenska apoteksbranschen har ett akut behov av legitimerade apotekare och receptarier. I dag har vi en situation där apotek runt om i landet inte kan hålla öppet på grund av bristen på farmaceuter. Många anställda på apotek drar därför ett tungt lass och i slutändan drabbas läkemedelsanvändarna av sämre tillgänglighet till apotek och läkemedel.

Samtidigt har hundratals farmaceuter kommit till Sverige med värdefulla kunskaper i bagaget. Det är slöseri med både individernas och samhällets resurser att inte ta tillvara på de kompetenser som vi har i Sverige. Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är låg jämfört med kostnaden för att utbilda en akademiker från början i Sverige.

Apoteksbranschen är bland de bästa i klassen på att hjälpa akademiker i arbete. I stort sett alla nyanlända farmaceuter som vill erbjuds i dag praktik eller jobb på apotek. Detta är något som få andra branscher erbjuder i samma omfattning. Att till exempel göra språkpraktik inom sitt yrke ger en stor fördel genom att man då behåller kontakten med sin bransch. Många nyanlända har dessutom en svensk ”farmaceutkompis”, genom Farmaceuter utan gränser, som bidrar till att underlätta etableringen i Sverige genom möjligheten att få rätt nätverk.

Med hjälp av statliga främjandemedel har fack, arbetsgivare och Läkemedelsakademin de senaste åren kunnat hjälpa flera hundra farmaceuter att snabba på sina processer för att få svensk legitimation och därigenom underlättat deras etablering på arbetsmarknaden. Branschen har gemensamt, bland annat genom det så kallade Senna-projektet, de senaste åren kunnat erbjuda nyanlända farmaceuter nätverk, individuell rådgivning, studiebesök, kurser bland annat i apotekssvenska och svensk apotekskultur, praktikplatser och arbete.

Men processen att få svensk legitimation från Socialstyrelsen är lång och svår. En stor grupp nyanlända farmaceuter är fortfarande inte i mål, dessa behöver fortsatt stöd. Vi är därför måna om att en ny regering kommer att prioritera en fortsättning av främjandemedel för nyanlända farmaceuter. I branschen är vi eniga om vilka åtgärder som vi vill att regeringen ska satsa på för att fler snabbare ska få ut legitimation. Antalet platser på kompletterande utbildningar måste öka, det är resursslöseri att välutbildade människor ska behöva vänta på att börja processen mot legitimation. Det finns också ett behov av olika former av studiestöd och studiebidrag för att man ska ha reell möjlighet att studera samtidigt som man ofta behöver försörja sin familj.

Sverige måste prioritera detta arbete, vi har inte råd att högskoleutbildade personer kör taxi. De ska arbeta på sjukhus, apotek och andra arbetsplatser som de är utbildade för och där de behövs.

Arbetet måste öka, men vi är nu oroliga att detta i stället hamnar i ett politiskt vakuum. Det vore dyrt för Sverige.

Svag krona

Publicerad: 2018.10.29  •  Senast uppdaterad: 2018.10.29

Svag krona minskade modehandelns marginaler

Modehandeln har haft ett trögt år hittills med minussiffror för både kläd- och skohandeln. Utöver växande internationell konkurrens skapade låg kronkurs, det heta sommarvädret och höga hyresnivåer utmaningar för modebranschen.

Svensk Handels Stilanalys visar att försäljningen minskade med 2,3 procent i klädhandeln och med 1,3 procent i skohandeln under perioden januari till augusti i år. Efter en tung start på året med tre minusmånader i rad vände det till plussiffror i april och maj, som är två viktiga månader för modehandeln. Den varma sommaren skapade dock en del huvudbry.

– Det varma majvädret rivstartade försäljningen av sommarmodet samtidigt som vårjackorna blev hängde kvar i butikerna. En del butiker hade brist på sommarkläder, det bidrog till den svagare utvecklingen under sommarmånaderna, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Den historiskt svaga kronkursen den senaste tiden har påverkat modehandelns priser och marginaler negativt. De flesta inköpen görs i dollar, en valuta som blivit allt dyrare under året. Det bidrog till att importpriserna steg med 2,3 procent mellan maj och augusti, samtidigt som priserna i butik enbart ökade med 0,2 procent.

– Ökad e-handel och fördjupad internationell konkurrens gör det svårt för modehandeln att höja priserna. Det extremlåga ränteläget gör att kronkursen lär vara fortsatt svag den närmsta tiden, säger Johan Davidson.

Traditionella butikskedjor satsar på e-handel

Stilanalysen visar att många traditionella butikskedjor storsatsar på e-handeln och uppvisar större tillväxt på nätet än genomsnittet för branschen. Även om tillväxten sker från lägre nivåer är det en indikation på att e-handel och fysiska butiker integreras i allt högre utsträckning.

– Snart kommer vi enbart att prata om handel, oavsett om den sker i fysisk butik eller på nätet. Det handlar om att möta kunden där den befinner sig. Kombinationen fysisk butik och e-handel är ett starkt koncept för att nå ut till kunderna, säger Johan Davidson.

Det stora detaljhandelsskifte som handeln genomgår påverkar många fysiska butikers möjligheter att fortsätta bära höga hyreskostnader. Framförallt är det småföretagen i handeln som pressas. Större aktörer har ofta externa lager där hyresnivån är lägre.

– Hyrorna är en av de tyngsta kostnaderna för butikerna. Vill vi behålla ett mixat utbud på våra handelsplatser är det avgörande att hyrorna anpassas nedåt, annars riskerar det att leda till ett mer likriktat utbud, säger Johan Davidson.

För mer information eller intervju kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Halloween

Publicerad: 2018.10.23  •  Senast uppdaterad: 2018.10.23

Många handlare uppmärksammar Halloween

Drygt 4 av 10 handlare planerar att uppmärksamma Halloween. Framförallt ökar försäljningen av godis, ljus, pumpor och maskeradkläder. Det visar Svensk Handels undersökning inför Halloween.

Halloween omfamnas i första hand av dagligvaruhandeln, där drygt 7 av 10 handlare (71 %), uppmärksammar Halloween på något sätt. Vanligast är att dekorera butiken eller att ta in speciella Halloweenrelaterade varor till försäljning.

– Halloween har kommit till Sverige för att stanna. För handeln är Halloween ett bra tillfälle att skapa kampanjer som lockar kunder till butiken, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Under Halloween-veckan ökar dagligvaruhandelns försäljning av hushållsprodukter (bland annat ljus, pynt och servetter) med 14,1 procent, och försäljningen av konfektyr med 7,9 procent, jämfört med en genomsnittlig vecka.

Halloween ingen mathögtid

Även om många butiker uppmärksammar Halloween anser de flesta handlare att det varken påverkar försäljningen positivt eller negativt. Förra årets Halloweenvecka ökade omsättningen i dagligvaruhandeln med 3,9 procent jämfört med 2016, men samtidigt låg den totala försäljningen i dagligvaruhandeln cirka 2,5 procent lägre än en genomsnittlig vecka.

– Även om många dagligvaruhandlare får en försäljningsskjuts av Halloween kan firandet än så länge inte jämföras med utpräglade mathögtider i Sverige. För vissa butiker inom sällanköpshandeln med ett nischat sortiment kan Halloween däremot vara viktigare än självaste julhandeln, säger Johan Davidson.

När de svenska handlarna får ranka vilka helger och högtider som är viktigast hamnar Halloween på tionde plats.  I USA är Halloween betydligt viktigare för handeln. Amerikanerna beräknas i år handla Halloweenrelaterade varor för cirka 81 miljarder kronor. De amerikaner som firar Halloween väntas i genomsnitt lägga motsvarande omkring 780 svenska kronor per person på detta.

Halloween firas den 31 oktober varje år.

För mer information, eller intervju kontakta:

Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 32
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Varning! Bluffakturor

Publicerad: 2018.10.18  •  Senast uppdaterad: 2018.10.18

Se upp för Bolagsupplysningens nya bluff

Just nu skickar Bolagsupplysningen ut 2018 års version av bluffblanketten. Den är utformad för att misstas som myndighetspost och många tror att den kommer från Bolagsverket. Den vilseledande blanketten kan kosta dig 5795kr per år.

Med stor text längst upp på blanketten står det ”Dags att komplettera” samt en uppmaning om att man ska rätta till eller fylla i sina nya företagsuppgifter. Längst ner på blanketten står det ”Vänligen returnera snarast, använd bifogat svarskuvert, Porto betalt”.

Det man inte lägger märke till vid första anblick är att det i det finstilta står att kostnaden är 5795kr per år. Skriver man under och skickar in blanketten så kommer man att få en faktura.

Den nya bluffblanketten från Bolagsupplysningen förväntas nå alla företag i hela Sverige. Bolaget ligger publicerat på Svensk Handel Varningslistan sedan juli 2014 och har tidigare gjort liknande utskick.

Om du har fått blanketten rekommenderar Svensk Handel att du gör följande:

 • Skriv inte under
 • Riv sönder blanketten och kasta
 • Informera andra i din omgivning

Om du har skrivit under blanketten bestrid kommande faktura enligt följande:

 • Skriv följande text över fakturan: ”Jag motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras.”
 • Scanna eller ta en bild på fakturan och skicka via mail till den mailadress som står på fakturan. Lägg till mailadressen varningslistan@svenskhandel.se som kopia
 • Gör en polisanmälan via appen, klicka på ”Anmäl” och välj ”Bluffaktura”

Intresset för Halloween ökar

Publicerad: 2018.10.18  •  Senast uppdaterad: 2018.10.18

DollarStore satsar på Halloween

För att möta det ökade intresset för Halloween säljer DollarStore allt från godis och kostymer till dödskallar och zombiefigurer. Svensk Handel har pratat med DollarStores vd Bent Holm om deras nya pop-up butik på Regeringsgatan i Stockholm.

Hur kommer det sig att ni valt att öppna en popup-butik fokuserat på just Halloween?

Halloween och DollarStores koncept passar väldigt bra ihop. Det är dessutom ett bra sätt att marknadsföra oss på och visa upp vårt sortiment, särskilt då vi i dagsläget inte har någon butik i centrala Stockholm.

Hur har mottagandet varit?

Riktigt bra! Det finns inga butiker i centrala Stockholm som specialiserar sig på just Halloween samtidigt som det finns en stor efterfrågan på Halloweenprodukter. På så sätt fyller vi en funktion som marknaden saknar.

Hur viktig är Halloween för DollarStores försäljning?

Halloween får en allt större betydelse för försäljningen. Vi har kört all in i år och öppnat den här pop-up butiken och hittills har intresset varit stort.

Upplever ni att intresset för Halloween har ökat de senaste åren?

Ja, intresset för Halloween ökar för varje år. Allt fler pratar om Halloween och fler uppmärksammar högtiden på olika sätt. Vi har köpt in fler Halloweenartiklar än tidigare och dessa säljer väldigt bra.

Mellan 5 oktober och 3 november kommer butiken att vara inriktad på Halloween.

Svensk Handels Halloweenrapport släpps den 23e oktober. Där kan du läsa mer om vad handlarna säger om Halloweenförsäljningen.

Svag framtidstro i sällanköpshandeln

Publicerad: 2018.10.15  •  Senast uppdaterad: 2018.10.15

Svag framtidstro i sällanköpshandeln trots julhandel runt hörnet

Förväntningarna på den framtida försäljningen pekar åt olika håll bland handlarna. Framtidstron bland butikerna minskade för tredje månaden i rad, samtidigt som e-handlarna ser mer ljust på den framtida försäljningen. Gemensamt för både butik och e-handel är att tron på den framtida lönsamheten är något mer modest. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för oktober månad.

Bland butikerna faller framtidstron med 2,3 enheter och Framtidsindikatorn landar på 92,9. Det är 8,9 enheter lägre än motsvarande månad förra året och det är dystrare tongångar i sällanköpsvaruhandeln som drar ner siffran trots att framtidstron i dagligvaruhandeln samtidigt ökar. Trots att julhandeln närmar sig är framtidstron i sällanköpsvaruhandeln långt under normala nivåer i oktober.

”Ökad digitalisering och hårdare internationell konkurrens har ritat om spelplanen för sällanköpshandeln. Den senaste tidens börsfall kan också ha skapat en oro om den framtida utvecklingen. En vikande konjunktur riskerar att slå hårt mot både företag och jobb i sällanköpshandeln”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Framtidstron bland e-handlarna ökar

Framtidsindikatorn för e-handeln ökade med 9,2 enheter till 117,4 i oktober. Framförallt är det tron på framtida försäljningsökningar som skjuter i höjden. Lönsamhetsförvätningarna följer inte med i samma takt och ligger kvar på mer neutrala nivåer.

”E-handlarna ser med tillförsikt fram mot Black Friday, Cyber Monday och julhandeln som väntas ge försäljningen en rejäl skjuts. Att förväntningarna på lönsamhet är betydligt lägre är ett uttryck för den tuffa konkurrens och stränga prispress som råder på nätet”, säger Johan Davidson.

En ljuspunkt i månadens Handelsbarometer är att framtidsförväntningarna i dagligvaruhandeln ökar med 3,3 enheter i oktober.

”Dagligvaruhandeln är mindre konjunkturkänslig och inte utsatt för internationell konkurrens i konsumentledet. Därför är också förväntningarna på kommande jul- och nyårsförsäljning inom dagligvaruhandeln högre”, säger Johan Davidson.

Ny bedrägeriexpert på Svensk Handel har rekryterats från Polisen

Publicerad: 2018.10.10  •  Senast uppdaterad: 2018.10.10

Nina Jelver är ny bedrägeriexpert på Svensk Handel

Svensk Handels säkerhetsenhet stärker kompetensen inom bedrägeriområdet. Nina Jelver har rekryterats från Polisens nationella bedrägericenter för att ge handelsföretagen stöd, råd och tips för att kunna syna bedrägeribluffen.

– Teknikutvecklingen innebär stora möjligheter, tyvärr gäller det även för de kriminella. Bedrägerierna mot företag har ökat lavinartat de senaste åren. Med den här rekryteringen vill vi bidra till att stärka näringslivets kunskapsnivå inom bedrägeriområdet, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Nina Jelver kommer närmast från Polisen där hon arbetat med bedrägerifrågor på Nationellt bedrägericenter. Tidigare har hon även arbetat på både Brå och Rikspolisstyrelsen. Nina är utbildad kriminolog från Stockholms Universitet.

– Jag ser fram emot att arbeta direkt mot företag och att bistå dem i deras vardag. Det finns ett stort behov av mer information och kunskap inom bedrägeriområdet. De kriminellas modus förändras snabbt i takt med digitaliseringen, vilket ökar företagens utsatthet. Vi har ett viktigt jobb att göra, säger Nina Jelver.

Några exempel på bedrägerier som ofta drabbar företag är kortbedrägerier, vd-bedrägerier och bluffakturor. Det förekommer också fall där bolag kapas.

Nina råder alla företagare att ansluta sitt företag till en digital brevlåda eller att ladda ned Bolagsverkets app. Då får du som företagare aviseringar via mejl eller sms om det kommer in anmälningar kring styrelseändringar i ditt bolag och kan agera direkt. Nina Jelver började sin anställning på Svensk Handel den 1 oktober.

Bedrägeriexpertens fem snabbtips – så undviker du att gå i bedrägerifällan:

 

 1. Öppna inte e-post eller länkar som är okända eller oväntade för dig
 2. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant så är det förmodligen det
 3. Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter på uppmaning av någon annan
 4. Anslut ditt företag till en digital brevlåda
 5. Håll dina programvaror uppdaterade och ta regelbundet en kopia på information som du inte kan vara utan
Visa fler