1
ing
2
knappingsborg
3
dg
4
mirum
hg

Välkommen att bli en del av framtidens Handelsstad!

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av Ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Septembersiffror för modehandeln

Fortsatt kräftgång för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 2,9 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 6,9 procent under månaden.

Butiker och e-handel September 2019 Ackumulerat 2019
Kläder – 2,9 % – 1,5 %
Skor – 6,9 % – 4,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Trots en svag jämförelsemånad backade modehandeln i september. Framförallt har skobranschen det motigt och har så haft en längre tid med ett tapp på 4,5 % sedan årets början, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Om vi räknar bort företagens e-handelssiffror blir försäljningen i de fysiska butikerna ännu sämre där det indikerar en nedgång på 5-6 % för kläder och uppemot 9-10 % för skor. Det är särskilt hyrorna som tynger. Om fastighetsägarna vill hålla stadskärnor och köpcentrum levande måste de ta till sig av detta.

– September och oktober är viktiga månader för modehandeln och det krävs en mycket bra försäljning i oktober för att kompensera den här månadens nedgång, säger Mikael Sandström.

Releaterat

 

Brexit??

Hit vänder du dig om du behöver hjälp med brexit

Vi går nu in i oktober, vilket är innebär att vid nästa månadsskifte förväntas Storbritannien lämna EU. Det är hög tid för företag att förbereda sig inför utträdet.

Detta görs bäst genom att noga gå igenom vilka förändringar som drabbar den egna verksamheten på grund av brexit. Det är inte lätt att som företag förstå hur, när och vad som drabbas i verksamheten. Kommerskollegium har därför sammanställt en lista med relevanta myndigheter så du som företag snabbt kan komma i kontakt med rätt myndighet med dina konkreta frågor. Har du frågor går det givetvis även bra att kontakta näringspolitiska avdelningen på Svensk Handel som bevakar frågan och händelseförloppet.

Även tullverket har tagit fram information om vad du som företagare bör tänka på med anledning av en eventuell brexit utan avtal. Redan idag finns det flera saker du som företag kan göra trots att det ännu inte är klart huruvida Storbritannien lämnar unionen eller inte. Bland annat kan du redan idag ansöka om ett så kallat Eori-nummer. Alla brittiska Eori-nummer kommer nämligen per automatik upphöra att gälla från utträdesdatumet.

Vilken myndighet kan svara på vad om brexit? Läs mer på Kommerskollegium.se>>

Sofia Stigmar

Tänk säkert !!

Tänk säkert – så skyddar du ditt företag

Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker. Oktober är informationssäkerhetsmånaden och Svensk Handel deltar i årets kampanj Tänk säkert.

Vad har du för värdefull information?

Börja med att fundera på vilken information du har som är värdefull och om det finns några risker med hur du hanterar den. Personnummer, lösenord, kortuppgifter, passnummer, fotografier, kvitton, avtal och affärsinformation är exempel på viktig information vare sig den är din, din familjs eller din kunds information.

Vad kan hända och vad kan du göra?

Idag är så kallade smarta enheter såsom robotdammsugare och smarta högtalare vanliga i hemmet. Dessa enheter kan innehålla säkerhetsbrister som kan utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord eller kortuppgifter eller för att få tillgång till extra datorkraft.

Genom att klicka på okända länkar kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att den till och med går sönder.

Uppdatera och skydda dator och smarta enheter med starka lösenord. Kolla upp webbsidor och appar innan du anger dina kortuppgifter. Och var försiktigt med vilka länkar du trycker på. Fundera också på hur du lagrar information och vilka uppgifter du behöver ha tillgång till när strömmen går.

Du kan även bli uppringd eller få e-post av någon du tror jobbar för en myndighet och som ber om värdefull information. Ge aldrig ut information till någon som kontaktar dig. Starka lösenord och andra tekniska åtgärder räcker inte om du inte har ett säkert beteende.

Läs mer här>>

Nedan hittar du en checklista för hur du skyddar ditt företag.

Slopad gräddfil för Kinapaket

Svensk Handel välkomnar slopad gräddfil för Kinapaket

Fraktstödet till kinesiska e-handlare ska minska. Beslutet fattades vid postunionens extrakongress i Genève under onsdagen. Svensk Handel som länge har kritiserat systemet för att snedvrida konkurrensen till nackdel för svenska handelsföretag välkomnar beskedet.

Det är via FN:s Världspostförening (UPU) regelverk som kinesiska handlare fått frakten kraftigt subventionerad de senaste decennierna, något som missgynnat både e-handlare och postoperatörer i västvärlden. Gårdagens överenskommelse innebär att Sverige och andra länder till att börja med får kräva 70 % kostnadstäckning för de internationella paket som tas emot. Dessutom medges de enskilda länderna gradvis öka kostnadstäckningen.

– För svenska handlare är förändringen viktig. Det vore absurt att fortsätta att subventionera världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnation. Kina är med och leder utvecklingen inom e-handeln men har fått lika stort fraktstöd som länder som Kuba och Gabon, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

En undersökning som Copenhagen Economics gjort för Svensk Handels räkning visar att för e-handelspaket som väger upp till 2 kg har frakten från handlare till kund inom Sverige i genomsnitt varit 57 % dyrare än frakten från handlare i Kina till kund i Sverige.

För vissa lättare varor som exempelvis mobilladdare, vissa leksaker, usb-sticka eller fotopapper har skillnaderna varit ännu större. I vissa fall har skillnaden i fraktkostnad varit så stor att den rent av överstigit de svenska företagens marginaler för produkten.

– I tider där svenska handlare i allt högre utsträckning konkurrerar med företag från hela världen är det avgörande att spelreglerna är rättvisa. Ytterst är det en fråga om att behålla företag och jobb i den svenska detaljhandeln, säger Mats Hedenström.

Rapporten från Copenhagen Economics visade även fraktsubventionerna kostade Postnord hela 100 miljoner kronor under 2017, vilket motsvarade hela 19 procent av företagets vinst det året.

– Det är välkommet att den gräddfil som kinesiska e-handlare haft nu späds ut. Att det kan vara billigare att skicka ett e-handelspaket mellan Shanghai och Stockholm, än mellan Stockholm och Sundsvall visar hur snett systemet är riggat, säger Mats Hedenström.

Svensk Handel anser fortsatt att mer behöver göras för att skapa rättvis konkurrens. Bland annat när det kommer kinesiska e-handlares ansvar för produktsäkerhet och kemikalieinnehåll för de varor som de säljer på den svenska marknaden.

Framtidsförväntningarna stiger

Positivare stämning bland landets handlare

Framtidsförväntningarna i butiks- och e-handeln stiger i september. Bland e-handlarna ökar tron på både försäljning och anställningsvilja, men lönsamhetsutsikterna fortsätter att släpa efter.

E-handlarnas Framtidsindikator, som sammanfattar tron på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet, ökar med 10,2 enheter till 116,5 i september månads Handelsbarometer. Med höstterminen i sikte ökar tron på försäljning och antalet anställda, däremot tvekar e-handlarna kring lönsamheten.

– Tillväxten inom e-handeln är stark och butikerna känner optimism inför hösten. Att få lönsamhet på nätet är dock ett huvudbry för många butiker. Internationella aktörer, pressade priser och hårfina marginaler gör att konkurrensen är tuff, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Dagligvaruhandlarna optimistiska
Stärkt framtidstro bland dagligvaruhandlarna gör att butikshandeln för första gången i år kliver över den så kallade neutrala nivån på 100. Framtidsindikatorn för hela butikshandeln landar på 100,9, en ökning med 3,2 enheter jämfört med augustimätningen. Butikernas tro på framtida lönsamhet är något högre än hos e-handlarna.

– Dagligvaruhandeln går fortsatt starkare än sällanköpshandeln. En viktig förklaring är att sällanköpshandeln har digitaliserats i större utsträckning. Hemelektronik-, sport- och modehandeln är utsatta för en hård internationell konkurrens som inte nått dagligvaruhandeln än, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn för dagligvaruhandeln, det vill säga enbart för butiker som säljer mat, landar på 108,0 jämfört med 93,6 för sällanköpshandeln.

Svag start på höstförsäljningen

Svag start på höstförsäljningen

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,3 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 10,2 procent under månaden.

Butiker och e-handel Augusti 2019 Ackumulerat 2019
 Kläder -3,3 % -1,3 %
 Skor -10,2 % -4,1 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Modehandeln har det fortsatt motigt och visar en svag utveckling för kläder och en riktig dålig början på hösten för skor, konstaterar Svensk Handel Stils ordförande Mikael Sandström.

– Jag talar inte gärna om vädret som en alltid förklarande orsak, men värmeböljan med på sina ställen över 30 grader i slutet av månaden gav definitivt inte någon skjuts för försäljningen av höstvaror.

– Om vi blickar fram mot september tror jag dock vi kommer att se bättre utveckling. Jämförelsetalen för månaden är inte heller avskräckande med en försäljningsnedgång på 5-6 %, avslutar Mikael Sandström.

Releaterat

Reinfeldt blir ordförande

Reinfeldt blir ordförande för Centrum för AMP

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Försäkring och fyra fastighetsbolag bildat Centrum för AMP i augusti 2019. Fredrik Reinfeldt är vald till ordförande.

Centrum för AMP

Svensk Försäkring, Svensk Handel och fyra fastighetsbolag har gemensamt bildat Centrum för AMP. AMP står för Affärs- och MedborgarPlats. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Fredrik Reinfeldt är centrumets ordförande.

Affärs- och MedborgarPlats

Affärs- och MedborgarPlats-modellen för hur man kan skapa säkra och trygga platser har utvecklats av Trygghetskommissionen. A:et står för Affär, M för Medborgare och P för Plats. Med begreppet Affär framhålls vikten av att ha privata kommersiella aktörer närvarande på en plats för att få den levande och attraktiv. Det kan till exempel handla om butiker och restauranger. Med begreppet Medborgare markeras att det är viktigt att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas. Med Plats betonas själva platsens betydelse och nödvändigheten att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Det kan till exempel vara ett torg eller en gata.

Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.

Modellen har inspirerats av den så kallade BID-modellen (Business Improvement District som används framgångsrikt i till exempel New York) men är anpassad till svenska förhållanden.

Bakgrund

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring 2017. Kommissionens uppgift var att analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott såsom inbrott, stölder och skadegörelse, uppklarandegrad och lagföring och ge förslag på åtgärder. I kommissionens första rapport som publicerades i juni 2018 med titeln ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” föreslogs åtgärder för att motverka brottslighet och främja ökad trygghet på lokal nivå. Ett av de konkreta förslagen var att aktivera samhällsaktörer kring en plats att arbeta efter en Affärs- och MedborgarPlats-modell. Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas.

Fakta

Branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP. Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige. I centrumet ska en verkställande direktör anställas. Dessutom ska det finnas forskar-, jurist-, kommunikations- samt placemakingkompetens. Tankegångarna inom placemaking handlar om att utgå från ett antal principer som visat sig vara viktiga i arbetet med att skapa platser där människor vill uppehålla sig. På sikt ska centrumet även kunna bedriva konsultverksamhet om AMP-modellen. En Advisory Board kommer att inrättas som ska stödja centrumet med aktuell och nödvändig kunskap på området. Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.

Trygghet och säkerhet i samhället har varit aktuella teman under senare år

Näringslivsaktörer kraftsamlar för en trygg närmiljö

För att skapa trygga platser där människor vill bo och vistas behöver hela samhället aktiveras. Nu går flera näringslivsaktörer samman och skapar Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige.

Trygghet och säkerhet i samhället har varit aktuella teman under senare år. Mycket har handlat om samhällets förmåga att förebygga och förhindra brott. Internationell forskning och erfarenhet visar att ett sätt att göra det är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser för människor att bo och vistas i. Detta tar undan grogrunden för brottslighet. I exempelvis New York har ett långsiktigt arbete för att etablera trygga och attraktiva platser bidragit till en kraftig minskning av brottsligheten. En modell för att skapa säkra och trygga platser anpassad för svenska förhållanden har tagits fram av Trygghetskommissionen – den så kallade Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP). Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas. Därför inrättas ett Centrum för AMP.

– Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

Utgångspunkten för AMP-modellen är att de olika aktörer som finns i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en trygg närmiljö.
Centrum för AMP har i uppgift att samla den forskning och kunskap som finns nationellt och internationellt om dessa typer av långsiktiga samarbeten och utveckla metoder anpassade för svenska förhållanden. Centrumet ska också ge stöd och råd till lokala aktörer som vill bedriva AMP-arbete.

Affärs- och MedborgarPlats-modellenförutsätter en långsiktighet från alla aktörer och ett nära samarbete mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer. Med begreppet affär framhålls att det är nödvändigt att ha med kommersiella krafter i arbetet för att skapa en levande och attraktiv plats. Med begreppet medborgare betonas att det är fråga om att skapa en offentlig plats som är tillgänglig för alla. Med plats avses att själva utformningen av platsen är avgörande för att skapa en levande och attraktiv miljö där människor vill uppehålla sig. Det kan till exempel handla om ett torg eller en gata.

Det är försäkringsbranschen, handeln och fastighetsbranschen som står bakom och kommer att finansiera Centrum för AMP.

Ny Stilguide

Ny Stilguide visar väg till nästa års sommarmode

Den nya Stilguiden ger dig koll på de största trenderna inför nästa års vår- och sommarsäsong. Som medlem kan du logga in och ladda ner guiden kostnadsfritt.

I den nya Stilguiden får du de största trenderna inför vår och sommaren år 2020, serverade av Swedish Fashion Councils experter och exklusivt för dig som är medlem i Svensk Handel.

Vi hoppas att guiden kan ge dig nya tankar, inspiration, lite grubbel eller provokation, kanske ett skratt eller en bekräftelse på att de tankar du redan har är relevanta. Använd Stilguiden som verktygslåda, inspirationsmaterial eller affärsredskap. Vad kommer dina kunder att vilja se i butiken nästa vår och sommar?

I den här utgåvan hittar du också en intervju med Charlotte Nordén, vd för Cellbes – ett anrikt postorderföretag som står starkare än någonsin med e-handel och nya grepp som både stärker företagets image och kundkrets.

Beställ STIL-guiden

Medlemmar i Svensk Handel kan logga in och hämta rapporten kostnadsfritt. För övriga kostar Stil-guiden 495 kronor plus 6 procent moms. Om du som medlem önskar att få ett tryckt exemplar skickat till dig kan du höra av dig till info@svenskhandel.se.

 NY

Terminsstart bra för handeln

Terminsstart ger fart åt handeln

Skolstarten innebär extra rusning till många butiker. Försäljningen av böcker, papper och pennor ökar. Men även försäljningen av träningskläder och elektronikprodukter får ett uppsving.

Sommaren lider mot sitt slut och över en och en halv miljon barn och unga går tillbaka till skolbänken. Då passar många på att införskaffa det som behövs inför det nya läsåret. För många butiker innebär skolstarten en viktig försäljningsperiod.

– Skolstarten innebär en nystart efter semestern. Många passar på att köpa skolprylar till barnen, nya kläder till jobbet eller träningskläder till fritidsaktiviteten, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Skolstarten har traditionellt varit en viktig försäljningsperiod för framförallt bok- och pappershandeln där försäljningen av exempelvis anteckningsblock, pennfodral, kalendrar och miniräknare ökar. Men även kläd-, sko- och sporthandeln gynnas. Många köper nya kläder och skor till barn som kanske växt ur sin storlek under sommaren.

I sport- och fritidshandeln innebär skolstarten en ökad efterfrågan på ryggsäckar, träningskläder och gymnastikskor men också nya cyklar och funktionskläder såsom regnjackor och gummistövlar.

För många blir skolstarten också ett naturligt tillfälle att investera i en ny dator, surfplatta, mobiltelefon eller mobilklocka och tillbehör som hörlurar, datorväskor och bärbara telefonladdare.

– I takt med att samhället och skolan digitaliserats har även skolstarten blivit en viktig försäljningsperiod för elektronikhandeln, säger Johan Davidson.

Storsäljare inför skolstarten

 • Böcker, papper och pennor
 • Ryggsäckar
 • Gymnastikskor
 • Funktionskläder
 • Cyklar och sparkcyklar
 • Datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • Hänglås
 • Armbandsklockor och mobilklockor
Publicerad: 2019.08.15

Framtidstron ökar i augusti i handeln

Ökad optimism med hösten i sikte

Framtidstron i detaljhandeln ökar i augusti. I både butiks- och e-handeln är det gladare miner än förra månaden. Fortsatt är optimismen betydligt högre bland e-handlarna än hos butikerna.

Trots att butikernas framtidstro ökar för tredje månaden i rad ligger framtidsförväntningarna under den neutrala nivån på 100. Den sammanfattande Framtidsindikatorn ökar med 1,0 enhet i Handelsbarometerns augustimätning och landar på 97,7. Mest ökar framtidstron bland sällanköpshandlarna.

– En ny termin står för dörren och det ger ett uppsving för många butiker. Vi är många som köper en ny blus eller skjorta till jobbet, nya träningskläder och framförallt en hel del skolprylar inför barnens skolstart, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Växande framtidstro i e-handeln
E-handlarnas framtidsförväntningar ökar med 2,0 enheter till 106,3 i augusti. Mest ökar företagens tro på framtida försäljning och antalet anställda. Utsikterna för framtida lönsamhet ökar något men ligger fortsatt på en lägre nivå.

– Tillväxten i detaljhandeln sker på nätet och e-handlarna har all anledning att se med tillförsikt på framtiden. Smolket i glädjebägaren är lönsamhetsutmaningen. Hård konkurrens gör att många e-handlare har svårt att omsätta ökad försäljning i stigande lönsamhet, säger Karin Johansson.

Sällanköpshandelns framtidstro ökar med 1,8 enheter och dagligvaruhandeln ökar med mer beskedliga 0,2 procentenheter.

Stark ökning för kläder i juli

Stark ökning för kläder – ner för skor

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 4,9 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 1,1 procent under månaden.

Butiker och e-handel Juli 2019 Ackumulerat 2019
 Kläder 4,9 % -1,0 %
 Skor -1,1 % -2,4 %

Kommentar från Svensk Handel Stil

– Klädhandeln lyckades ta igen fjolårets julinedgång på 4,7 procent med marginal och ökade med 4,9 procent. Däremot hade skohandeln det kämpigare med 1,1 procents nedgång trots svaga jämförelsetal (-3,8 procent), konstaterar Svensk Handel Stils ordförande Mikael Sandström.

–  Ackumulerat har skohandeln tappat 2,4 procent under året och många branschföreträdare är oroliga över utvecklingen där höga hyror utgör ett stort problem, menar Mikael Sandström.

 

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder på säkerhetshöjande åtgärder!

”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser”

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder kronor – motsvarande halva statens budget för polisen – på säkerhetshöjande åtgärder. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning i en slutreplik i Sydsvenskan (10/8).

Per Bardh, företrädare för Handelsanställdas förbund, förringar det stora ansvar landets handlare tar för att värna tryggheten i sina butiker (Aktuella frågor 7/8). I takt med att rättsväsendet och polisen har backat från sitt ansvar, har företagen tvingats öka sina investeringar i säkerhet. Fler ordningsvakter, larmbågar och säkerhetsutbildningar gör att en genomsnittlig dagligvarubutik enligt Svensk Handels beräkningar, lägger 624 000 kronor årligen på säkerhetshöjande åtgärder. Allt för att stärka tryggheten.

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder kronor – motsvarande halva statens budget för polisen – på säkerhetshöjande åtgärder. Stora summor som handlarna istället skulle kunna använda till utbildningar som gäller annat än säkerhet, till exempel digitalisering och ekonomi, eller att anställa fler i butikerna.

Det är bra att Handelsanställdas förbund, precis som Svensk Handel, tycker att butikerna ska kunna stänga ute människor som vid upprepade tillfällen stjäl eller trakasserar medarbetare (Aktuella frågor 1/8). Att både fack och arbetsgivare är överens om att ett tillträdesförbud borde införas skickar en stark signal till justitieminister Morgan Johansson (S). Regeringen tar förhoppningsvis snart ställning i frågan.

Våren 2018 tillsatte regeringen en utredning, remisstiden gick ut i juni och nu analyserar justitiedepartementet svaren. Vi förväntar oss att regeringen lägger fram ett skarpt lagförslag som riksdagen sedan kan förvandla till verklighet. När politikerna gjort sitt är det polisens och rättsväsendets uppgift att se till att lagar och regler efterlevs. Om inte rättssamhället förmår att ta sitt ansvar när det gäller butikernas säkerhet kommer allt fler av dem att slå igen.

Fler synliga poliser, tuffare straff för dem som begår upprepade brott och ett tillträdesförbud, är nödvändiga åtgärder för att visa att rättsväsendet står på brottsoffrens sida i kampen mot de kriminella som ger sig på landets butiker. Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser för att stärka tryggheten i handeln.

Källa: Sydsvenskan – 2019.08.10

 

Debattartikel

Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”

”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya marknadsandelar. För att klara konkurrensen måste den tunga kostnadsryggsäck som svenska företag bär på lättas”, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson, på SVT Opinion.

Digitalisering och internationalisering ritar snabbt om spelplanen i handeln. Med några knapptryck på mobilen har kunden idag tillgång till all världens handel. Handeln har på kort tid blivit Sveriges mest internationella bransch. Konsekvensen för företagen är knivskarp konkurrens och lövtunna marginaler.

För att svenska handlare ska ha förutsättningar att möta omställningen måste villkoren ses över. Ytterst handlar det om Sveriges möjlighet att behålla företag, försäljning och den cirka halva miljon arbetstillfällen som handeln skapar.

Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” kan upp till varannan krona i sällanköpshandeln spenderas på nätet år 2030. Även om de fysiska butikerna kommer att fortsätta vara den centrala försäljningskanalen kommer de att bli färre till antalet.

Förflyttningen från fysisk till sömlös handel, där försäljningen sker både i butik och digitalt ställer nya krav. Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya marknadsandelar.

För att klara konkurrensen måste den tunga kostnadsryggsäck som svenska företag bär på lättas.

Svensk Handel anser därför att:

 • Symbolpolitiken måste stoppas. Den svenska elektronikskatten gör det dyrare att handla mobilen, spelkonsollen eller datorn från svenska butiker. En rapport från HUI Research visar att skatten medför ett försäljningstapp i miljardklassen och upp till 2 000 förlorade jobb.

  Miljöeffekterna är däremot försumbara eftersom konsumtionen flyttar utomlands. Nu planerar regeringen att gå vidare med en svensk klädskatt. Det är en farlig symbolpolitik som ökar e-handelsimporten och slår ut svenska företag.

 •  Rättvisa spelregler. En ny studie visar att Postnord förlorade cirka 100 miljoner på att leverera paket från kinesiska e-handlare till svenska kunder. Hur går ekvationen ihop? Svaret stavas Universal Postal Union, ett förlegat postavtal som subventionerar frakten från Kina.

  Varje dag sponsras tiotusental paketleveranser, inte sällan med flyg, från världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnation. Det är ohållbart på flera plan.

 • Se över hyresnivåerna. Landets fastighetsägare måste förhålla sig till den omställning som handeln står inför. Kundernas krav har förändrats. De förväntar sig nya butikslösningar och mer av upplevelser.

  När handeln ställs om och lönsamheten pressas måste också hyresnivåerna anpassas till den nya verkligheten. En livskraftig handel är avgörande för att få en levande stad och en attraktiv plats.

 • Sänk arbetskraftskostnaderna. Handeln är personalintensiv och lönerna är en stor kostnad. Det är ohållbart att svenska arbetsgivaravgifter fortsätter att vara bland de högsta i hela Europa. Gör det istället billigare att anställa. Det skulle öka antalet jobb i den svenska handeln.Vi kan inte ta den handel vi känner idag för given.

När spelplanen snabbt ritats om måste företagen få förutsättningar att möta den växande internationella konkurrensen. Starka svenska handelsföretag innebär levande platser, bättre service och framförallt fler jobb.

Vi har allt att vinna på att ge svenska handlare förutsättningar att bli vinnare i den internationella konkurrensen.

Källa: SVT Opinion.

Publicerad: 2019.07.25 Senast uppdaterad: 2019.07.25

Skriv en kommentar

 

Handelns lönsamhet sjunker

Publicerad: 2019.05.29   •   Senast uppdaterad: 2019.05.29

Orosmoln över handeln trots god konjunktur

Trots flera år med god konjunktur sjunker handelns lönsamhet. Handeln har blivit en internationell marknad och konkurrensen för svenska handlare blir allt hårdare. E-handeln skapar en intensiv prispress som pressar marginalerna. Tuffast är läget för medelstora företag inom sällanköpsvaruhandeln. Det visar Svensk Handels lönsamhetsrapport.

– Det hänger ett orosmoln över sällanköpsvaruhandelns förutsättningar att klara lönsamheten i den strukturomvandling som nu pågår. Många brottas med svag lönsamhet trots att konjunkturen är god, ett svagare konjunkturläge risker att bli en tuff utmaning många butiker, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ett uttryck för detaljhandelns snabba strukturomvandling är att andelen e-handelsföretag inom sällanköpsvaruhandeln ökat från 6 till 24 procent mellan år 2007 och 2017. Svensk Handels lönsamhetsrapport visar dock att majoriteten av e-handelsföretagen uppvisar svag lönsamhet.

E-handelsmognad medför pressad lönsamhet

E-handelsmogna branscher i handeln har generellt mer pressad lönsamhet. Det tydligaste exemplet är elektronikbranschen, där e-handeln står för cirka 30 procent av försäljningen. Elektronikbranschens har haft en årlig omsättningstillväxt nära noll mellan år 2013 till 2017. Det har medfört att 12 procent av de heltidsanställda har sagts upp de senaste fem åren.

Ett annat exempel är klädhandeln där försäljningen på nätet växer snabbt och utgör nära en femtedel av den totala försäljningen. Det har bidragit till att klädhandeln, för första gången på 20 år, uppvisar en lägre rörelsemarginal än sällanköpsvaruhandeln som helhet.

– Omsättning som tidigare tillfallit butiker hamnar i allt större utsträckning hos svenska, men också hos utländska e-handlare. När kunder kan handla från hela världen blir också konkurrensen stenhård, är priserna för höga handlar kunden helt enkelt från utlandet istället, säger Johan Davidson.

En delbransch i handeln som visar starkare siffror än sällanköpsvaruhandeln som helhet är järn- och bygghandeln som fått draghjälp av den starka bostadsmarknaden.

Svagare än ekonomin i stort

Rapporten visar också att tillväxten i detaljhandeln historiskt följt ökningstakten i ekonomin ganska väl. Men år 2017 sker ett trendbrott där detaljhandelns tillväxtsiffror är betydligt svagare än ekonomin i stort. Istället lägger hushållen sina pengar på bostäder, restaurang- och hotellbesök.

Detaljhandeln har lägre rörelseresultat än näringslivet som helhet. Partihandeln går starkare än detaljhandeln men ligger fortfarande under snittet för hela näringslivet i stort.

Höga fraktkostnader hindrar svenska e-handlare

Publicerad: 2019.05.24   •   Senast uppdaterad: 2019.05.24

Höga fraktkostnader barriär för svensk e-handelsexport

Svenska e-handlare reagerar mot de höga kostnaderna för paketleveranser. Dyra fraktkostnader är det enskilt största hindret när svenska e-handlare överväger att sälja till konsumenter i andra EU-länder.

6 av 10 e-handelsföretag anger att fraktkostnader är ett stort, eller mycket stort hinder, för att börja exporta till andra EU-länder.

– Det faktum att Sverige har bland EU:s högsta kostnader för paketleveranser innebär en alarmerande konkurrensnackdel. När detaljhandeln blir allt mer internationell måste svenska e-handlare få rätt förutsättningar att konkurrera, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Handelsunderskott för e-handeln

Den svenska handeln lider av ett e-handelsunderskott på ett par miljarder kronor. Under 2018 handlade svenska konsumenter varor från utländska e-handlare för cirka 11 miljarder kronor, att jämföra med den svenska e-handelsexporten som beräknas till 5-9 miljarder.

Möjligheten att konkurrera med pris, att få ordning på logistikkedjan och förutsättningar att bedriva marknadsföring är andra hinder som företagen upplever står i vägen för e-handelsexpansionen inom EU.

– Det finns mycket kvar att göra för att få EU:s inre marknad att fungera optimalt. En effektivare inre marknad för e-handel och paketleveranser skulle främja både handlare och konsumenter, säger Johan Davidson.

Momsregler hinder för export utanför EU

Momsregler och andra skatteregler tillkommer som stora hinder vid export utanför EU. Men även där är fraktkostnaderna det största problemet. 7 av 10 anger att det är ett stort eller mycket stort problem för att börja sälja till konsumenter utanför EU.

Svensk Handels undersökning, som besvarats av cirka 300 handlare som säljer via nätet, visar att varannan renodlad e-handlare säljer till konsumenter i andra länder. Bland de som har fysisk butik och e-handel säljer enbart 2 av 10 till andra länder.
De företag som väl börjat sälja till utlandet är betydligt mer positiva till att expandera till fler länder.

– Tröskeln till att exportera är högst första gången. När företagen väl börjat sälja till utlandet är det enklare att fortsatta expandera. Åtgärder som stimulerar fler handelsföretag att ta första steget och börja sälja till andra länder skulle ge god effekt, säger Johan Davidson.

När svenska konsumenter handlar från utlandet ligger Tyskland, Storbritannien, USA och Kina i topp. Svenska handlare säljer främst till våra nordiska grannar.

Nya regler för betalningar

Publicerad: 2019.05.27   •   Senast uppdaterad: 2019.05.27

Nya regler för betalningar påverkar både handlare och konsument

Ny EU-lagstiftning påverkar kortbetalningar från och med september 2019. De nya reglerna ska skydda konsumenten och öka säkerheten. Direktiven kommer att påverka dig som handlare, det här behöver du veta för att vara förberedd.

Principen bakom ett starkt kundgodkännande är att öka säkerheten för elektroniska betalningar och för att säkerställa konsumentskydd mot bedrägerier. Kraven på stark kundautentisering kommer att påverka handlare, framför allt inom e-handeln men även inom den fysiska handeln. Även konsumenter kommer att påverkas av de nya direktiven därför är det viktigt att du som handlare är förberedd.

EU:s nya betalningsdirektiv PSD2 trädde i kraft i maj 2018. Som en del av betalningsdirektivet kommer från och med den 14 september 2019 nya tekniska regleringsstandarder (RTS) gällande stark kundautentisering (SCA) att tillämpas inom EU. Regleringsstandarden definierar specifika krav för att säkerställa en säker autentisering och kommunikation mellan olika aktörer inom betalningsekosystemet.

Vad är en stark kundautentisering?

För att uppnå en stark kundautentisering måste konsumenten identifiera sig med hjälp av minst två av följande tre faktorer vid alla digitala betalningar:

 • Kunskap – Något som konsumenten vet, exempelvis lösenord eller pin-kod.
 • Innehav – Något som konsumenten har, exempelvis ett kort eller telefon.
 • Unik egenskap – Något som kunden är, exempelvis biometriska funktioner som ansiktsform eller fingeravtryck.

Undantag från kraven

För att underlätta för både konsumenten och handlaren medger RTS att vissa transaktioner kan undantas från kravet på stark kundautentisering.

Vad behöver handlaren göra för att följa de nya kraven

Den 14 september kommer dessa regler träda i kraft för alla digitala betalningar inom Europa. Just nu pågår arbetet hos både banker, betaltjänstleverantörer och kortnätverk för att ta fram tekniska lösningar som uppfyller säkerhetskraven inom PSD2. För att kunna ta emot betalningar även efter 14 september gäller det därför att du som handlare ser till att dessa lösningar kan användas i din e-handel och i din butik.

Kontakta din kortinlösande bank och din betalväxel (PSP) för att försäkra dig om att du har allt på plats inför den 14 september 2019.

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544

Fredrik Reinfeldt lyfte fram platsens betydelse för att skapa trygghet

Publicerad: 2019.05.14   •   Senast uppdaterad: 2019.05.14

Attraktiva platser kan stävja brottslighet

Säkerhetsfrågorna tog plats på Svensk Handels stämma. Fredrik Reinfeldt lyfte fram platsens betydelse för att skapa trygghet. Ica-handlarna Therese och Örjan Josefsson utsattes för ett grovt rån och har svarat med att öka engagemanget i lokalsamhället.

Therese och Örjan Josefsson som driver Ica Supermarket Bro utsattes för ett väpnat rån där gärningspersonerna sköt med gevär för att komma in i butiken. Personalen hade änglavakt och ingen skadades. Efter rånet svarade Therese och Örjan med ett oväntat drag.

– Vi förlängde öppettiderna en timme, från kl 21 till 22, berättar Örjan Josefsson.

Dessutom pratade de med skolorna i närområdet om ungdomarnas respekt och attityder. När de ertappade snattande ungdomar fick de ofta svaret att ”snatta, det gör väl alla”. Ett förhållningssätt som de inte tänkte tillåta sig acceptera.

– Det har varit helt avgörande att sätta tydliga regler kring vad som är acceptabelt, annars har vi gett upp på förhand, säger Therese Josefsson.

I samband med Säkerhetsveckan släppte Svensk Handel en stöld- och svinnrapport som visade att butiksstölderna uppgår till 6,8 miljarder årligen. Stölder och hot är vardagsmat för många handlare. En av fem svarade att de till och med överväger att flytta eller lägga ned sin butik.

– Fler företagsbeslut i handeln fattas på grundval av trygghetsfrågan. Inför nyetableringar är butikens säkerhet en huvudparameter, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Platsens betydelse stor

Fredrik Reinfeldt är ordförande för Trygghetskommissionen som tittat på platsen, torgets, betydelse för att skapa trygghet. Många gånger lämnas exempelvis ett torg åt sitt eget öde. Slutsatsen är att det behövs ett tydligare ägarskap och att samla olika aktiviteter. Här är handelns betydelse central.

– I socialt utsatta områden är handelns betydelse ännu starkare. När Ica valde att etablera sig i Gårdsten utanför Göteborg var det en stor seger för stadsdelen, säger Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt skriver under på att även polis och rättsväsendet behöver göra mer för att stoppa brottsligheten.

– Polisen prioriterar grövre brott och butiksbrotten tappas bort. Det är ett stort problem som måste åtgärdas, men fler poliser är dock inte enda svaret på lösningen, säger Fredrik Reinfeldt.

Minska användningen av plastbärkassar

Ny våg för att minska användningen av plastbärkassar

Den svenska lagstiftningen kring användningen av plastbärkassar har nu varit i kraft i snart två år. Under denna period har användningen stadigt minskat, inte minst genom handelns olika initiativ som innefattat bland annat informationskampanjer och direkt kommunikation. Svensk Handel har tagit fram nya informationsskyltar som kan användas i butik.

Just dialogen med konsumenten vid köptillfället har varit ett väldigt effektivt sätt att kommunicera behovet av att vi alla reflekterar över användningen av plastbärkassar. Andra initiativ som varit framgångsrika är exempelvis One Bag Habit, vilket består av flera medlemsföretag i detaljhandeln, som gått samman för att minska användningen genom att informera och ta ut ett pris på kassarna och samtidigt skänka överskottet från försäljningen till frivilligorganisationer.

Antalet plastbärkassar som används av svenska konsumenter är dock fortfarande över de mål som EU-lagstiftningen satt. Därför kommer fler riktade insatser behöva göras och Svensk Handel bidrar till detta genom att nu lansera uppdaterade skyltar som med fördel kan användas av Svensk Handels medlemmar i anslutning till köptillfället.

Konkreta tips till dig som handlare

 • Uppmuntra kunder till att återanvända sina plastbärkassar. (I Storbritannien har handlare till exempel infört att man får bonus varje gång man tar med sin egen kasse.)
 • Informera dina kunder om miljökonsekvenser av plastbärkassar. Ladda ner våra informationsskyltar, du hittar dem till höger.
 • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
 • Ta betalt för plastbärkassarna.
 • Anslut dig till initiativ som One Bag Habit.

Minskad konsumtion av plastkassar

Publicerad: 2019.04.25   •   Senast uppdaterad: 2019.04.25

Handlarna visar vägen mot minskad konsumtion av plastbärkassar

Konsumtionen av plastbärkassar i den svenska detaljhandeln minskar. Nya siffror från Naturvårdsverket visar att svensken förra året konsumerade 102 plastbärkassar. En minskning med 12 kassar jämfört med året innan. ”Informationsarbetet ute i butikerna har gett resultat”, säger Mats Hedenström, Svensk Handel.

– Handlarna visar ett stort engagemang för att minska den onödiga konsumtionen av plastbärkassar. Det har skett en beteendeförändring bland många konsumenter och informationsarbetet ute i butikerna har gett resultat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Naturvårdsverket presenterade under torsdagsmorgonen siffror över användningen av plastbärkassar förra året. Under 2018 konsumerades 12 plastbärkassar färre per person jämfört med året innan. Det innebär att Sverige är på rätt väg för att nå EU:s mål till att minska konsumtionen till 90 stycken plastbärkassar per person till år 2020.

– Vi är på god väg att nå målet men får inte slå sig till ro utan måste fortsätta arbetet med att hålla kunderna informerade, samtidigt som näringslivet i stort behöver utveckla en hållbar plastanvändning, säger Mats Hedenström.

Den 1 juni 2017 infördes informationsskyldighet kring plastbärkassarnas miljöpåverkan. Till år 2025 ska den genomsnittliga svensken använda 40 plastbärkassar per år.

På Svensk Handels webbplats finns uppdaterade skyltar som butikerna kan använda för att informera sina kunder om plastbärkassarnas miljöpåverkan.

Skoförsäljningen ökade i mars

Publicerad: 2019.04.09   •   Senast uppdaterad: 2019.04.09   •   Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Nästan oförändrad försäljning för kläder medan skoförsäljningen ökade

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,1 procent i mars jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen ökade under månaden med 9,6 procent.

Butiker och e-handel   Mars 2019 Ackumulerat 2019
  Kläder -0,1 % -0,2 %
  Skor 9,6 % 8,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Trots goda förutsättningar med vårväder i stället för fjolårets snö, en påsk med negativ försäljningspåverkan som infaller i april istället för i mars, samt jämförelsetal som inte avskräcker (- 4,5 procent), klarade klädhandeln inte att kravla sig över nollstrecket, konstaterar Svensk Handel Stils ordförande Mikael Sandström.

– Skohandeln ökade dock med 9,6 procent men å andra sidan tappade den över 19 procent i mars förra året.

– April 2018 var en stark försäljningsmånad för modehandeln. Klädförsäljningen växte med 5,6 procent och skoförsäljningen med hisnande 22,5 procent, vilket blir en utmaning i år, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Debattartikel Svensk Handel

Publicerad: 2019.04.04   •   Senast uppdaterad: 2019.04.04   •   Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Lagar och regler

”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov bör polisen under en period avlastas med ordningsvakter, skriver Per Geijer.

En butik är en öppen och välkomnande plats, tillgänglig för alla. Det gör också att handeln får ta del av samhällets baksidor. Handelns medarbetare tvingas allt för ofta möta personer som är kriminella, psykiskt instabila eller påverkade av droger.

Avsaknaden av ett fungerande och effektivt rättsväsende har gjort att många områden fått se hur lagar och regler åsidosatts. Olika grupperingar har testat gränser och upptäckt att det inte finns några. Enklare ordningsstörningar, stölder och trakasserier lämnas utan åtgärd. Polisen finns inte på plats och de anmälningar som företagare gör läggs vanligtvis ned med vändande post.

När Svensk Handel samtalar med medlemsföretagen är det tydligt att allt fler butiker upplever att situationer med hot, våld och trakasserier ökar i omfattning. I Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer uppger hela 18 procent av handlarna att de utsatts för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en skrämmande hög siffra.

I en ny mätning från Aftonbladet/Inizio anser en tredjedel av svenskarna att lag och ordning är den enskilt viktigaste politiska frågan. Det finns förväntningar på våra politiker att de ska agera.

Beslutet att anställa 10 000 nya medarbetare inom polisen, något som Svensk Handel efterfrågat under flera år, är ett viktigt besked. Polisorganisationen måste också bli effektivare och komma närmare medborgarna. Det behövs fler poliser på våra gator och torg. Arbetet med att rekrytera tusentals personer till de nya polistjänsterna kommer dock att ta tid.

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov anser Svensk Handel att polisen under en period bör avlastas genom att rättsväsendet anställer ordningsvakter. Deras uppdrag bör vara att stödja polisen vid enklare ordningshållning.

Polisen får då tid till att arbeta med såväl grövre brottslighet som med det oerhört viktiga trygghetsskapande arbetet genom att vara närvarande ute i lokalsamhället. I avvaktan på att polisen får de resurser och den styrning som krävs för att hantera dagens brottslighet vill vi se resursförstärkning i form av ordningsvakter.

Morgondagens brottsoffer har inte tid att vänta!

Per Geijer, 
säkerhetschef, Svensk Handel

Nya trygghetsbarometern

Publicerad: 2019.03.29   •   Senast uppdaterad: 2019.03.29   •   Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Lagar och regler, Rapporter

Var femte handlare utsatt för bedrägerier

Fyra av tio handlare har utsatts för brott den senaste tiden. Det är en minskning med 3 procentenheter från förra Trygghetsbarometern. Andelen handlare som utsatts för hotfullt beteende har minskat samtidigt som stölderna ökar något. Trygghetsbarometern visar också att var femte handlare varit utsatt för bedrägerier den senaste månaden.

Andelen butiker som drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund den senaste månaden minskar med 5 procentenheter, från 23 till 18 procent. Samtidigt ökar utsattheten för butiksstölder något. Lite drygt var tredje handlare (35 %) har drabbats av stöld den senaste veckan. Två av tre butiksstölder polisanmäls aldrig.

– För många handlare är det en del av vardagen att tvingas utstå butiksstölder. Trots att handlarna ofta har god bevisning eller rent av vet vem gärningspersonen är kan de sällan räkna med att det blir någon påföljd för de kriminella. Det skapar stor vanmakt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Säkerhetsindex för första kvartalet 2019 uppgår till 41 procent, det är en minskning med tre procentenheter från fjärde kvartalet 2018 (44 %).

Ny fråga om bedrägerier

Från och med första kvartalet 2019 innehåller Trygghetsbarometern en fråga om handlarnas utsatthet för bedrägeri- eller bedrägeriförsök. Var femte handlare (19 %) svarar att de varit utsatta den senaste månaden.

Byte av en varas prismärkning, återköp med manipulerade eller felaktiga kvitton och kortbedrägerier är de vanligaste formerna av bedrägeri som drabbar handlarna.

– Bedrägerier är den brottstyp som ökar snabbast i omfattning. De kriminella söker sig dit där mest pengar finns att hämta till lägsta möjliga risk. Rättsväsendet ligger långt efter de kriminella på det här området och de kan operera förhållandevis riskfritt, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.

Nya tobaksregler 1 juli

Publicerad: 2019.03.22   •   Senast uppdaterad: 2019.03.22

Nya tobaksregler – det här behöver du som handlare veta

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den tidigare tobakslagen ersätts och den nya lagen innehåller bland annat regler om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Detta kommer att få konsekvenser för handlare. Svensk Handel har samlat den viktigaste informationen för att underlätta omställningen.

Den största förändringen är att det nuvarande rökförbudet utvidgas i och med de nya reglerna och kommer från och med 1 juli också omfatta vissa allmänna platser utomhus.

Syftet med den nya lagen är att samla alla nuvarande regler i en lag och i slutänden minska tobaksanvändandet. Flera av de nuvarande bestämmelserna förs över från den gamla lagen men vissa nya regler är viktiga att känna till. Bland annat kommer bara den handlare som har tillstånd få bedriva detalj- och partihandel med tobak. Rökförbudet utvidgas, i och med den nya lagen, till att omfatta platser så som uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus och inhängande platser för lek och idrott. Från den 1 juli kommer även elektroniska cigaretter och örtprodukter som röks förbjudas på dessa platser. Vid kommersiell marknadsföring i butiken av dessa produkter måste handlaren tänka på att marknadsföreningen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.

Utländska turister älskar att shoppa

Publicerad: 2019.02.06   •   Senast uppdaterad: 2019.02.06

Vem är den utländska shoppingresenären?

Utländska turister älskar att shoppa när de besöker Sverige. Men vilka är de utländska shoppingresenärerna? Vad har de för förväntningar på bemötande och utbud? Och vad betyder de utländska turisternas konsumtion för den svenska handeln? Här kan du ta del av det inspelade seminariet och rapporterna som presenterades.

Svensk Handel, Tillväxtverket och Visit Sweden har tagit fram en rapport om utländska besökare och deras shopping i Sverige. På frukostmötet kommer vi att presentera denna målgrupp närmare, ge er en verktygslåda för ert arbete samt påvisa de samarbetsmöjligheter som finns för att nå dem. Om du missade seminariet kan du se det här nedan i efterhand.

Här kan du ta del av rapporten som presenterades på seminariet:

Utländska shoppingresenärer i Sverige

Rapporten i kortversion

Ökad framtidstro

Publicerad: 2019.03.15   •   Senast uppdaterad: 2019.03.15   •   1

E-handlarna ser ljust på framtiden

Framtidstron stiger bland både butiker och e-handlare. Störst är ökningen inom e-handeln där starka förväntningar på den framtida försäljningen drar upp siffrorna. Bland butikerna ökar förväntningarna inom sällanköpshandeln mest, även om ökningen sker från låga nivåer.

E-handlarnas tro på framtida försäljning och antal anställda ökar i Handelsbarometern för mars månad. Framtidsindikatorn som väger samman tron på framtida försäljning, antalet anställda och lönsamhet landar på index 108,9. Det är en ökning med 1,6 enheter jämfört med föregående månad. Näthandlarnas tro på den framtida lönsamheten går dock åt motsatt håll och minskar i mars.

– Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland landets e-handlare är stark. Den nöt som många e-handlare behöver knäcka är hur lönsamheten ska öka. Konkurrensen inom e-handeln sker på en global marknad där kampen om kunden är stentuff, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Ökad framtidstro bland butikerna

Framtidsindikatorn för butik stiger med 0,8 enheter till index 94,1, vilket fortfarande är en bra bit under den ”neutrala nivån” på 100. Även om ökningen sker från låga nivåer är det tredje månaden i rad som framtidstron bland landets butiker stiger. Mest ökar framtidstron bland sällanköpsvaruhandlarna. Ökningen bromsas upp av att dagligvaruhandlarnas tro på antalet anställda minskar något.

– Handlarna har lämnat två av årets svagaste försäljningsmånader bakom sig och blickar fram emot vårförsäljningen. Även handlarna längtar efter skönt vårväder eftersom det sätter fart på försäljningen i många butiker, säger Karin Johansson.

För mer information, eller intervju kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Modehandeln upp i februari

Publicerad: 2019.03.12   •   Senast uppdaterad: 2019.03.12   •   Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Modehandeln ökade i februari

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen ökade under månaden med 4,7 procent.

Butiker och e-handel   Februari 2019 Ackumulerat 2019
  Kläder 2,5 % 0,6 %
  Skor 4,7 % 7,8 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Det tidiga vårvädret gav extra fart åt modehandeln. Visserligen var svaga jämförelsesiffror en bidragande orsak till uppgången i februari, men vi gläder oss åt en något starkare försäljning, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Månadsavslutningen var extra bra, mycket tack vare det tidiga vårbesöket, men lönen utbetalades efter veckoslutet, vilket normalt borde dra ner försäljningen.

– Även mars i år bör visa en positiv utveckling, bland annat för att också den har svaga jämförelsesiffror. En orsak är att påsken inföll under månaden förra året och det brukar vara negativt för sällanköpshandeln, säger Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Debattartikel om en levande handel i framtiden

Publicerad: 2019.03.04   •   Senast uppdaterad: 2019.03.04

Butikerna måste få rätt villkor för att skapa en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för butiker och handelsplatser. Förändringarna går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken.

Men trots e-handelns framväxt kommer den fysiska handeln att vara en betydande försäljningskanal om den ges rätt förutsättningar. Kunderna måste tycka att det är värt att ta sig till butikerna.

När Svensk Handel frågar konsumenterna svarar mer än hälften att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna. Vid valet av handelsplats lyfter två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker.

Att behålla en levande handel ställer även krav på fastighetsägare och allra mest på kommunerna. Handeln kan välja – eller tvingas – att inte finnas i staden, men staden vill inte vara utan handel som står för en stor del av dess attraktionskraft.

För att skapa en levande handel behöver butikerna få rätt villkor. Svensk Handel ger följande rekommendationer:

Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheterna står i fokus.

Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt etableringar och lönsamma handelsföretag.

Dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling.

Tillgänglighet är centralt för en livskraftig handel.

I Vimmerby saknas dessa förutsättningar. Kommunens kunskap och intresse för handeln brister. Vimmerby behöver en strategi för handelns utveckling. Idag fattas många beslut utan förståelse för hur handeln påverkas.

På Ceos ska både industri och handel samlas. Fiskaregatan, med bland annat Jem & Fix och Ö&B, har blivit ett centralt kommersiellt område. Men vad händer med områdena däromkring? Kommunen planerar för kommersiella lokaler i Krönsmo som ligger ett par kilometer utanför centrum, samtidigt som man i dagarna även föreslår detaljhandel vid Näsrondellen.

Var finns strategin för att utveckla Vimmerby som handelsstad om kommunen inte tar ett samlat grepp för dess framtid? Någon dialog med handelns aktörer i planprocesser förekommer inte.

Tillgängligheten är fortfarande ett problem som inte lösts. Kommunen tog bort många p-platser i centrum för några år sedan, samtidigt som Fiskaregatans storbutiker fick flera hundra p-platser. Byggandet av bostäder är bra, men det tar bort p-platser, samtidigt som de nya parkeringsplatserna i centrala Vimmerby som utlovats fortfarande inte syns till. Dessutom är onödiga enkelriktningar som försämrar tillgängligheten till staden vanligt förekommande.

Handeln är Vimmerbys tredje största arbetsgivare som sysselsätter elva procent av den arbetsföra befolkningen.

Det är hög tid att planera för en framtid där Vimmerby fortfarande är en handelsplats.

Elisabeth Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel
Mikael Sandström, köpman Vimmerby, ordförande Svensk Handel Stil

Källa: Vimmerby Tidning – 2019.03.02

Svag krona pressar modehandeln

Publicerad: 2019.02.28   •   Senast uppdaterad: 2019.02.28

Svag krona pressar modehandelns marginaler

Förra året blev ännu ett tufft år för modehandeln. Både kläd- och skohandeln backade. Den svaga kronkursen bidrog till att pressa handlarnas marginaler ytterligare. Svensk Handels Stilanalys visar att den traditionella modehandeln trots god konjunktur går nästan lika trögt i många europeiska länder.

Enligt Svensk Handels Stilindex, som mäter försäljningen i fysiska modebutiker och deras e-handel, minskade klädhandeln med 2,8 procent och skohandeln med 3,4 procent under helåret 2018. Avslutningen på året, som är modehandelns viktigaste månader, var trög och bidrog till att dra ned årssiffran.

– Handeln står mitt i en stor omställning. Dagens kund har oändliga möjligheter och kan idag handla kläder och skor från hela världen. Det förändrar spelplanen för den svenska modehandeln och gör att konkurrenstrycket ökar, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Den svaga kronkursen har gett många modehandlare huvudbry under året. Butikerna köper ofta in varorna i euro eller dollar för att sedan sälja dem i kronor till svenska konsumenter. Därmed pressades marginalerna i branschen ytterligare.

– Importpriserna för modehandeln har ökat under året samtidigt som priserna i butik har minskat. Pristransparensen i handeln är total och den tuffa internationella konkurrensen gör det svårt för sällanköpsvaruhandeln att höja priserna ut mot konsument, säger Johan Davidson.

Trög modehandel i Europa

Trots högkonjunktur och goda förhållanden för ökad konsumtion har tillväxttakten i den svenska modehandeln varit mer modest efter år 2008.

Svensk Handels Stilanalys visar att det inte är ett landspecifikt fenomen för Sverige. Den traditionella modehandeln har gått trögt i flera europeiska länder som exempelvis Spanien, Holland och Portugal. Utöver e-handelns framväxt kan ett förändrat konsumentbeteende kan vara en viktig förklaring.

– Ett restaurangbesök eller en resa som delas i sociala medier har blivit viktiga sätt att uttrycka vilka vi är. Smarta mobilens intåg har gjort att modets särställning som identitetsmarkör har utmanats, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

För mer information, eller intervju, kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker

Publicerad: 2019.02.20   •   Senast uppdaterad: 2019.02.20   •   1

Rikspolischefen bjöd in handeln – Svensk Handel föreslog ny tjänst

Rikspolischef Anders Thornberg bjöd in Svensk Handel och aktörerna inom dagligvaruhandeln för att diskutera hur ökad samverkan kan bekämpa brottsligheten i utsatta områden. ”Butiker har en avgörande roll för att skapa trygga samhällen. Vi ser med oro på hur otryggheten i handeln växer”, sade Anders Thornberg.

Rikspolischefen hade tagit intryck av Svensk Handels Trygghetsbarometer som följer handlarnas brottsutsatthet. Han klargjorde samtidigt att Polisen inte kommer att klara av uppdraget på egen hand. Tillväxten av nya kriminella måste stoppas.

”När en person skjuts ihjäl på gatan står femton andra redo att kliva in. Det är det riktigt stora problemet”, sade Thornberg.

Uppslutningen från handelns sida var god, Axfoods vd Klas Balkow var en av de som fanns på plats.

”Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker. Ytterst är det en arbetsmiljöfråga får våra medarbetare”, sade han.

Svensk Handel välkomnar initativet

Svensk Handels vd Karin Johansson välkomnade Rikspolischefens initiativ som ett steg i rätt riktning.

”Dialogen med Polisen är bättre än på mycket länge. Det är tydligt att även Polisen själva är frustrerade och vill göra mer. De har dock mycket att vinna på att fokusera mer på handlarnas situation”, säger Karin Johansson.

Svensk Handel föreslår att en heltidstjänst hos Polisen ska finnas stationerad hos Svensk Handel med syftet att aktivt samverka med handeln. Södermalmspolisens arbete med Trygg i butik är ett exempel på hur ett nära samarbete mellan handel och polis gett mycket goda resultat.

Per Geijer

Säkerhetschef , Stockholm
010-47 18 647
Visa fler