Handelsrådet fick gehör i Gymnasieutredningen

Gymnasieutredningen har lyssnat på Handelsrådet och föreslår bland annat en ny handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram och att sälj- och servicekurser ska kunna erbjudas på andra yrkesprogram.

På måndagen (31 oktober) presenterade regeringens utredare Helén Ängmo Gymnasieutredningen och Svensk Handel är positiva till innehållet.

– Vi välkomnar utredningen och gläds åt att de lyssnat på handelsbranschens önskemål. Nu hoppas vi att regeringen skyndsamt driver igenom förslagen, säger Helen Rönnholm, näringspolitisk expert och ansvarig för utbildningsfrågor på Svensk Handel.

Handelsrådet anser att handelsinriktningen på ekonomiprogrammet helt borde ersätta dagens handels- och administrationsprogram. Utredningen har dock valt att behålla programmet men att göra det till handels- och serviceprogrammet.

Handelsrådets bedömning är att handels- och administrationsprogrammet i sin nuvarande form inte svarar mot branschens kompetensbehov.

– Handels- och administrationsprogrammet har kantats av lågt söktryck och en oroande liten del av eleverna som avslutar utbildningen har tillräcklig kompetens. Redan idag rekryterar handelsföretag primärt från andra gymnasieprogram, säger Helen Rönnholm.

Handelsinriktning på ekonomiprogrammet
Utredningens förslag med en ny handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram välkomnas av Handelsrådet. Det är en högskoleförberedande utbildning som ska innehålla minst fyra veckors praktik i handeln.

Tanken med att låta andra yrkesprogram erbjuda sälj- och servicekurser är att skapa fler vägar in till handeln. Studenter som exempelvis läser bygg- eller fordons- och transportprogrammet på gymnasiet får också en möjlighet att välja handeln. Något som ska svara upp mot branschens ökade krav på djupare produktkunskaper.

– Det behövs fler gymnasiala utbildningsvägar till handeln. Gymnasieutredningen har pekat ut flera viktiga steg i rätt riktning, nu hoppas vi att de blir verklighet snart, säger Helen Rönnholm.

Handelsrådet är en partsägd organisation mellan Akademikerförbunden, Arbetsgivarföreningen KFO, Handels, Unionen och Svensk Handel.

Senaste inlägg