Sammanfattning Norrköping Handel styrelsemöte

Utdrag från Norrköping handel styrelsemöte 20161006:

Vi har nyligen arrangerat en halvdagskonferens där företrädare för den lokala handeln, kommersiella fastighetsägare och kommunala tjänstemän/politiker gått igenom vårt handelsindex som är vår handelsutveckling jämfört mot andra kommuner senaste året/åren. Utfallet bekräftade att vi alla behöver samverka och tillsammans ta fram förutsättningar som handeln behöver ha för att utvecklas tillräckligt starkt framåt, Handeln i Norrköping är kommunens näst största arbetsgivare men idag med för låg produktivitet och utveckling särskilt inom sällanköp. Detta forum ska träffas 2-3 ggr per år under namnet Handelsgruppen.
Ostlänken som är ett av de största infrastrukturprojekten på 150 år i Sverige kommer att beröra handeln oerhört mycket, både under genomförandet och när den väl är i drift, vi tillsammans i handeln behöver ha en tät dialog med kommunen både under planering och genomförande, det gör vi bäst inom Norrköping handel.
Handelsgalan som vi Norrköping Handel arrangerar går av stapeln Torsdag den 10/11 vid Flygeln, 550 platser finns att tillgå, som det ser ut nu blir det fullt!
Handelsdagen som vi också arrangerar är planerad till Torsdag den 9/2 kl. 8-12 vid Cinema. Det blir seminarie med viktiga ämnen för den lokala handeln, utdelning av handelspremie, inspiration och en utmärkt möjlighet till nätverkande, fika och fri entré!
Cecilia S Aldén vår ordförande som är vår representant i Näringslivsrådet redogjorde för senaste mötet.
Vi intensifierar vårt samarbete med Handelsutbildningarna, vi medverkar till praktik för lärlingsutbildningarna framåt. Linda Hjalmarsson ska bjudas in för närmare presentation.
Brottsförebyggande rådet medverkar vi i, nästa möte i november, viktigt att handeln är presenterad där, olika insatser för att motverka våld, hot, rån och social utsatthet.
Nästa Styrelsemöte är To 8/12 kl. 8-10.30 vid Lundbergs handelskontor
/sammanfattat av Fredrik Lindström

Senaste inlägg