Varning

Varning för ransomware
Ransomware tar din dator som gisslan och krypterar dina filer. Bedragaren begär sedan en lösensumma för att låsa upp. Normalt sett sker attacken via en bifogad fil i ett mail. Nu finns hjälp att få.

Ransomware har under de senaste åren fördubblats och är enligt Europol ett hot av yttersta vikt att bekämpa. Privata och offentliga aktörer har i ett samarbete därför tagit fram dekrypteringsverktyg som finns tillgängliga gratis på deras hemsida www.nomoreransom.org . Hittills har mer än 2500 personer och företag fått hjälp via hemsidan vilket inneburit en förlust för bedragarna på ca 135 miljoner kronor.

Ökar mot företag
Ransomware drabbar både privatpersoner och företag. Eftersom företagsfiler ofta är känsliga är sannolikheten att bedragarna får betalt högre. Bedragaren kan dessutom begära en högre lösensumma.

Vad är Ransomware?
Ransomware är skadlig kod som låser din dator eller krypterar dina filer. Bedragaren begär sedan en lösensumma för att låsa upp dina filer. Att filerna låses upp är dock ingen garanti och du bör därför inte betala.

Hur går det till?
Normalt sett sker en sådan här attack via en bifogad fil i ett mail. När den bifogade filen öppnas kommer den skadliga koden in i systemet. Efter ett tag så dyker det upp en text där det står att dina filer är låsta, och att det krävs en lösensumma för att de ska låsas upp igen. Attacken kan också ske via en länk i ett mail eller via en hemsida.

Hur undviker jag Ransomware?
Öppna aldrig bifogade filer i mail från en avsändare som du inte känner till eller där mailet ser misstänksamt ut. Klicka heller aldrig på länkar i dessa mail.
Mailen kan se ut att komma från kända företag eller t.o.m. polisen.
Se alltid till att ha backup på dina filer.

Om jag är drabbad?
Gör en polisanmälan här.
Gå in på www.nomoreransom.org där det finns dekrypteringsverktyg att hämta gratis.
Det finns tyvärr inte lösningar till alla typer av ransomware, men nya verktyg läggs till löpande.

Senaste inlägg