Handelns omställning måste tas på största allvar

Omställningen kommer på sikt att medföra färre butiker, färre anställda och hårt pressad lönsamhet för många handlare.

– Handelns omställning måste tas på största allvar. Den digitala handeln växer rekordsnabbt och den internationella konkurrensen intensifieras. Svenska handlare behöver få rätt förutsättningar för att behålla sin konkurrenskraft annars riskerar vi att jobb går förlorade, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Rapporten visar bland annat att
E-handeln växer från 50 miljarder år 2015 till 192-288 miljarder och utgör 20-30 procent av handelns försäljning år 2025.
Handeln blir internationellt konkurrensutsatt och utländska företags försäljning till svenska konsumenter ökar kraftfullt. Den utländska handeln uppgår till 48-96 miljarder kronor och utgör en andel av handeln på 5-10 procent och 25-33 procent av e-handeln år 2025.
I sällanköpsvaruhandeln väntas 5 000-10 000 butiker stänga till och med år 2025 och antalet anställda sjunka med 20 000-40 000.
Priser och marginaler sjunker i takt med att digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller.
Handeln koncentreras till färre men större aktörer.

Senaste inlägg