Ny sajt navigerar bland handelsyrken

Ny sajt navigerar bland handelsyrken
För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga yrken i handeln. Yrkeskartan innehåller filmer och intervjuer med yrkes- och kompetensbeskrivningar.

För att stödja studerande som gör praktik i handeln har även ett samverkansstsöd tagits fram. Detta innehåller aktiviteter och uppslag, ett handledarstöd och en webbaserad APL-loggbok för kommunikation mellan studerande, handledare och lärare.

– Handelsrådet jobbar för att fler ska kunna och vilja etablera sig och utvecklas i handeln, detta stöd är tänkt att fungera för alla som är nyfikna på att ta reda på mer, säger Mats Johansson på Handelsrådet.

Allt material är fritt att använda och finns tillgängligt på yrkeskartan.se.

Utbildardag för att främja samverkan
Yrkeskartan lanserades igår i samband med Handelsrådets utbildardag på World Trade Center i Stockholm. Deltagare var utbildare på gymnasier och yrkeshögskolor med handelsinriktning. Fokus för dagen var hur handelns digitalisering skapar ändrade förutsättningar för företag, anställda och kunder.

– Utbildardagen ska främja samverkan mellan handelsnäringen och utbildningsanordnare, samt ge utbildare möjlighet att utveckla sin kunskap och insikt om handeln. Det är en del i arbetet med att stödja kompetensförsörjningen i handeln, säger Helen Rönnholm, utbildningsansvarig på Svensk Handel

Senaste inlägg