Handelsdagen 2017 -En av de bästa

Handelsdagen 2017 genomfördes för tolfte gången av Norrköping Handel och Norrköpings kommun. Drygt 100 personer närvarade och vi fick del av allt från Norrköpings historia till handeln i nutid och framtid. Det framkom att Norrköpings handel kan öka med upp till 2 miljarder kr. till år 2021.
För första gången delades Norrköping Handels handelspremien ut och de två vinnarna mottog vardera en premie på 5000kr.
Handelsdagen avslutades med att Jörgen Jedbratt från Kairos Future höll ett mycket inspirerande fördrag om nya trender och hur det påverkar handeln nu och i framtiden.
Alla vi pratade med var eniga kring att det var en av de bästa handelsdagar som genomförts, med ett informativt och inspirerande innehåll.

IMG_1892 IMG_1896 IMG_1905 IMG_1912 IMG_1925 IMG_1932 IMG_1951-2 IMG_1956-2 IMG_1918

Senaste inlägg