Vi saknar fler utbildningar för den digitala handeln

Tunt resultat för handeln när årets YH-utbildningar presenterades
Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat sina nya utbildningar. På handelns område blev det rätt dyster läsning. Svensk Handel anser att utbildningar som riktar sig mot butik, handelns digitalisering och textil produktion lyser med sin frånvaro.

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade i veckan sina 351 nya utbildningar. På handelns område blev resultatet klent med 28 beviljade utbildningar. Av dessa var endast nio fokuserade på den digitala handeln.

– Trots att handeln har ett stort rekryteringsbehov kan vi konstatera att vi inte fått det gehör vi förtjänar. Det oroar oss dessutom att duktiga utbildningssamordnare ger upp efter år av avslag, säger Helen Rönnholm, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Inom det partsgemensamma Handelsrådet har ett arbete påbörjats för att ta fram tydligare definitioner och kompetensbeskrivningar för yrken i handeln. Förhoppningen är att detta ska synliggöra YH-utbildningarnas viktiga roll för handeln kompetensförsörjning.

Svensk Handel anser också att regeringen måste fortsätta att satsa på yrkeshögskolan. Av de utbildningar som klarade myndighetens uppställda krav var det bara hälften som blev beviljade. Av totalt 1306 ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan blev 351 beviljade.

Senaste inlägg