Livsmedel och bygghandel växer på nätet

Livsmedel och bygghandel växer på nätet
Förra året var livsmedelshandeln och bygghandeln de branscher som visade starkast tillväxt på nätet med 30 respektive 29 procent. Det visar E-barometern som presenterades idag.

En allt större del av försäljningen flyttar ut på nätet. Under 2016 växte den totala e-handeln med 16 procent, från 50 miljarder till 57,9 miljarder kronor. Det visar E-barometern som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Under 2016 växte den totala detaljhandeln med 3,3 procent, motsvarande 23,7 miljarder kronor. E-handeln står för 7,7 procent av den totala detaljhandeln och ökade under förra året med cirka åtta miljarder. Det betyder att försäljningen genom e-handeln stod för en tredjedel av hela tillväxten i handeln 2016.

Senaste inlägg