Stor potential för handeln

Shoppingturismen allt mer betydelsefull för handeln

Svenska och utländska besökares utlägg i handeln ökade med 8,9 procent under 2016. Totalt omsatte kundgruppen besökare 85 miljarder kronor förra året. Det motsvarar 11 procent av den svenska detaljhandelns omsättning.

Svensk Handels rapport ”Shoppingturism i Sverige” visar att utländska besökare i Sverige står för den största delen av shoppingturismen. Förra året handlade de för 54 miljarder kronor i den svenska handeln.

– Handeln spelar en viktig roll för platsens attraktionskraft. Många gånger är shopping huvudorsaken med själva resan. I tider där digitalisering och internationalisering förändrar spelplanen för handeln blir kundgruppen besökare allt viktigare, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

För mer information eller intervju, kontakta:
Mattias Holmqvist, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 623

Senaste inlägg