Handeln går mot en rekordhjul

Handeln går mot en rekordjul

Årets julhandel kommer, tack vare köpstarka och optimistiska hushåll samt ett växande köpkraftsunderlag, att slå rekord. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 78,5 miljarder kronor.

Under julhandeln förväntas sällanköpsvaruhandelns försäljning stiga med 3,5 procent i löpande priser, medan dagligvaruhandeln bedöms stiga 2,5 procent. Möbelhandeln är den bransch som förväntas gå starkast med en tillväxt på 5,0 procent under julhandeln. Försäljningen har eldats på tack vare bland annat låga räntor och möjligheten att använda bostaden som investeringsobjekt.

– Vi har ett konjunkturläge som driver konsumtion och ger handeln en stark försäljningsökning, vilket gynnar årets julhandel, säger Jonas Arnberg, Vd HUI Research.

Arnberg betonar att även fast omsättningen inom handeln ökar innebär det inte att det är goda tider för alla handlare i de fysiska butikerna.

– Under 2017 har en stor del av försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln gått till e-handeln och julhandeln kommer att se likadan ut, det vill säga att julhandelns tillväxt sker på nätet.

Senaste inlägg