Handeln lägger en halv polisbudget

Publicerad: 2017.11.10  •  Senast uppdaterad: 2017.11.10

Handeln lägger en halv polisbudget på säkerhetsåtgärder

Drygt fyra av tio handlare har ökat sina investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. Totalt lägger svenska handlare varje år 11 miljarder på väktare och andra säkerhetshöjande åtgärder. Det motsvarar nästan hälften av polisens budget.

Enligt Svensk Handels rapport ”Stölder och annat svinn i svenska butiker 2017” har stölderna från svenska butiker ökat med drygt 30 procent sedan år 2013.

Utvecklingen har tvingat många handlare att växla upp sitt säkerhetsförebyggande arbete. Rapporten visar att hela 44 procent av handlarna ökade sina investeringar i säkerhetshöjande åtgärder under 2016.

– När rättsapparaten inte förmår ta hand om brotten som drabbar handeln skickas en allt större del av notan över på företagen. Istället för att investera i att utveckla sina butikskoncept tvingas handlare finansiera åtgärder som det ordinarie rättsväsendet borde klara av, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Säkerhetshöjande åtgärder kostade den genomsnittliga dagligvaruhandlaren 528 000 kronor under 2016. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln var 103 000 kronor. Totalt innebär det en prislapp på över 11 miljarder om året. Det motsvarar nästan halva Polisens budget för 2017, 24 miljarder kronor, eller cirka 30 000 heltidsanställningar inom handeln.

Senaste inlägg