Etableringsjobb ny överenskommelse

Svensk Handel har tecknat överenskommelse om etableringsjobb

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har som en del av en större förhandlingskonstellation tecknat en principöverenskommelse om etableringsjobb. Syftet med överenskommelsen är att ge nyanlända chansen till ett första arbete och att slussa in personer som varit arbetslösa en längre tid på arbetsmarknaden. Det som återstår är att nu fullfölja diskussioner med regeringen om de förändringar av regelverken som krävs för att överenskommelsen ska kunna bli verklighet.

”Handeln är en stor arbetsgivare som kan bidra till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ett arbete. Integrationen på arbetsmarknaden behöver öka och överenskommelsen ger företagen i handeln mer rimliga förutsättningar att anställa dessa grupper”, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

”En viktig utgångspunkt har varit att undvika onödigt regelkrångel och skapa en modell som är enkel och förutsägbar för företagen att tillämpa”, säger Tomas Undin.

Principöverenskommelsen omfattar i huvudsak följande förutsättningar:

  • Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  • Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren
  • De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.
  • Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kr per månad.
  • Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.
  • Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

Handeln står för 11 procent av jobben i Sverige och är den enskilt största arbetsgivaren bland unga, var femte ungdom som har ett jobb att gå till arbetar i handeln.

Hans Tjernström

Presschef, Stockholm
076-781 86 96
Senaste inlägg