Handelns stora valfråga!

Publicerad: 2018.03.05  •  Senast uppdaterad: 2018.03.02

Alarmerande brottsläge handelns stora valfråga

Frågor som rör lag och ordning har blivit en av de viktigaste frågorna inför valet. För många handlare är det rent av den viktigaste valfrågan, skriver Karin Johansson.

Säkerhetsläget i handeln är på många håll alarmerande. Brotten blir fler och grövre till sin natur. I vissa utsatta områden har det gått så långt att butiker stängt för att manifestera mot den växande kriminaliteten. Den ökade otryggheten i samhället har medfört att frågor som rör lag och ordning seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. För många av handelns företag är det rent av den viktigaste valfrågan.

När vi nu går in i ett valår kommer Svensk Handel därför att kräva att politiken prioriterar brotten som drabbar handeln. Vem kan tro på politikers tal om vikten av fler företag när samhället inte ens förmår att skydda många av de företagare som vi redan har?

Svensk Handels undersökningar visar att det årligen sker cirka två miljoner stölder från landets butiker. Majoriteten av stölderna utförs av vaneförbrytare som systematiskt stjäl. Bilden av den snattade skolungdomen måste suddas ut, stölderna som drabbar handeln är inga pojkstreck, utan allt mer organiserad.

Utöver att brotten mot handeln ökar ser vi också att tonen blivit råare och respektlöshet bland de kriminella större. Det är oroväckande med tanke på att handeln är arbetsplats för en halv miljon människor.

Svensk Handels stöldrapport visar att handlarna investerar stora summor i säkerhetshöjande åtgärder. Sammantaget lägger handelns företag nästan halva polisens budget, cirka 11 miljarder, på väktare och andra säkerhetsåtgärder. Även om handlarna arbetar hårt för att försöka bromsa utvecklingen är brottsligheten ett samhällsproblem som måste lösas av polis och rättsväsendet.

Svensk Handel har länge drivit frågan att 10 000 fler synliga poliser behövs på våra gator och torg. Det är ett positivt steg att flera partier lagt fram liknande förslag. Svensk Handel vill också göra det möjligt att porta de som notoriskt stjäl från våra butiker. I grunden måste det till en attitydförändring mot brotten som drabbar handeln. Rättsväsendet måste snabbt och resolut visa att de står på handlarnas sida.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Senaste inlägg