Stämmer statistiken ???

Publicerad: 2018.03.23  •  Senast uppdaterad: 2018.03.23

Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet minskade stölderna i butik under 2017. På 10 år har antalet polisanmälda butiksstölder minskat med nära 30 procent. Svensk Handels egna undersökningar talar dock ett annat språk.

När vi frågar våra medlemmar om deras utsatthet för brott kan vi konstatera att stölderna tvärtom ökat med cirka 30 procent de senaste tre åren. Det är ett resultat av att många handlare givit upp och slutat att anmäla brotten.

När polis och åklagare meddelar brottsoffren ”stölder under 60 kronor utreder vi inte”, ”ger inte brottet fängelse lägger vi ner utredningen” eller ”personen kommer troligen att dömas för andra brott, så vi släpper det” sänder det signalen att rättsväsendet inte tar brott som drabbar handeln på allvar.

Det i kombination med en polismyndighet i fritt fall, som inte ens mäktar med att utreda allvarliga övergrepp, har resulterat i att förtroendet för polis och åklagare är oroväckande lågt. Andelen sexualbrott och personrån har mer än fördubblats de senaste åren. Även antalet fall av misshandel, hot och trakasserier ökar också kraftigt (NTU 2016).

Ett grundfundament i den moderna demokratin är att ordning och trygghet upprätthålls. När medborgarna börjar tvivla på myndigheters och folkvaldas förmåga att skapa ordning riskerar ett frö av tvivel sås kring hela samhällskontraktet. Om de inte ens kan skydda oss mot vanliga gråtjuvar, kan vi då räkna med hjälp vid grövre brottslighet? Och frågan ställs, varför ska medborgaren hedra sin del av kontraktet, genom att betala in skatter och följa lagar och regler, om staten inte hedrar sin?

Svensk Handels undersökningar visar att två av tre stöldbrott begås av vaneförbrytare. Samtidigt verkar rättssystemet vara mer inriktat på dem som begår något enstaka brott. Risken att förlora jobbet eller få en prick i registret avskräcker knappast den som begått brott i hela sitt liv. Om man begår flera brott måste konsekvenserna bli kännbara och därför vara anpassade efter individens förutsättningar. Att 8 av 10 låter bli att betala sina böter visar på hur tandlöst dagens regelverk är.

Svensk Handel vill se fler synliga poliser på gator och torg och en kraftsamling mot vardagsbrott med fokus på vanekriminella. Påföljderna måste skärpas genom att straffrabatterna tas bort för dem som regelbundet begår brott. Politiker och myndighetsföreträdare måste börja visa att de förtjänar det förtroende som de fått och att det finns anledning för skattebetalarna att även fortsättningsvis hedra samhällskontraktet.

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Senaste inlägg