Ökade krav med GDPR

Publicerad: 2018.04.16  •  Senast uppdaterad: 2018.04.16

Förtroende viktigt när data samlas in

Kunderna blir allt mer medvetna om att företag samlar in persondata. Samtidigt växer osäkerheten och oron kring vilken typ av information som samlas in och inte minst hur den används. Svensk Handels expert råder handlare att, genom tydlighet och transparens, vinna kundernas förtroende. En ny unik tolkningsguide för GDPR visar vägen.

För att undersöka svenska folkets syn på digital integritet har Svensk Handel varit med och tagit fram rapporten Delade meningar. Den visar bland annat att 4 av 10 är oroliga över hur deras insamlade användardata används – en siffra som har fördubblats senaste tre åren. Dessutom anger drygt 7 av 10 att de inte vet hur personlig information samlas in av företagen.

–Personaliserade erbjudanden har stor potential att ge kunderna en bättre köpupplevelse, men det är avgörande att handlarna är tydliga, transparenta och upprätthåller kundernas förtroende, säger Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Ökade krav med GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla den 25 maj ställer ökade krav. Företag är skyldiga att, på ett tydligt och målgruppsanpassat, sätt informera hur kundernas persondata används.

För att underlätta för medlemmarna har Svensk Handel, i nära samarbete med medlemsföretag och en särskild expertgrupp, tagit fram en tolkningsguide där handlare får hjälp med hur och när information om insamling och behandling av kunders persondata kan lämnas.

Grundläggande är att företagen gör det så lätt och tydligt som möjligt för kunden att få veta vilken data företaget har, varför man har den och inte minst vad man gör med den.

– Tolkningsguiden är en unik produkt som ger Svensk Handels medlemmar ett viktigt verktyg i omställningen till GDPR, säger Anna-Karin Strömqvist.

Senaste inlägg