Hamnstrejk??

Publicerad: 2019.01.14  •  Senast uppdaterad: 2019.01.14

Hamnstrejk hotar handeln

Hamnarbetarförbundet har återigen lagt ett strejkvarsel för flera svenska hamnar. Det är arbete i hamnarna i Stockholm, Umeå, Karlshamn, Sundsvall, Gävle och Helsingborg som denna gång riskerar att stoppas.

För handeln är den här sortens strejker svåra att parera. Handeln är beroende av effektiva varuflöden för att kunna fungera. Men att bedriva företag under konstanta strejkhot är mycket svårt.

Varslet har lagts trots att Sveriges Hamnar har ett gällande kollektivavtal för verksamheten med Transportarbetareförbundet.

– Varslet från Hamnarbetarförbundet illustrerar än en gång behovet av nya konfliktregler. Vi behöver ett regelverk som skyddar de företag som har tecknat kollektivavtal. De måste kunna lita på att ett ingånget kollektivavtal med en seriös part på arbetsmarknaden också innebär arbetsfred och möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Just nu är utredningen angående fredsplikt på företag med gällande kollektivavtal ute på remiss. Utredningsförslaget är baserat på en överenskommelse mellan LO, TCO och Saco samt förbunden inom Svenskt Näringsliv, bland annat Svensk Handel.

– Hamnarbetarförbundets utspel idag visar hur viktigt det är att regeringen behandlar detta lagförslag skyndsamt, avslutar Tomas Undin, Svensk Handel.

Senaste inlägg