Ny forskning

Publicerad: 2019.01.28   •   Senast uppdaterad: 2019.01.28

Nytt forskningsprojekt om ohövlighet i handeln

Nu har forskningsprojektet ”oHövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering” dragit igång. Projektet genomförs av forskare vid Karolinska institutet och Chalmers i samverkan med Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund.

I projektet, som handlar om att säkerställa god arbetsmiljö för anställda inom detaljhandeln, kartläggs olika aspekter av hälsa, psykosocial arbetsmiljö samt eventuell förekomst av hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende. Ett viktigt fokus i projektet är att identifiera goda exempel på hantering som kan spridas till andra organisationer och branscher. Tanken är att föreliggande projekt ska mynna ut i en interventionsstudie med verktyg för att säkerställa och öka förekomsten av hövlighet, respektfullt beteende och god arbetsmiljö inom handeln.

– Det här är ett viktigt projekt för handeln och vi skulle vara glada om så många företag som möjligt kunde hjälpa till och bidra till bevarande och utveckling av den goda arbetsmiljön i vår bransch, säger Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

Insatsen för medarbetare i deltagande organisationer är att besvara en webbaserad enkät. Resultaten återkopplas på gruppnivå för respektive organisation, och forskarna sammanställer en slutrapport som skickas till samtliga deltagande organisationer vid projektets avslut. Mer information om projektet finns i det bifogade informationsbladet.

Senaste inlägg