Debattartikel om en levande handel i framtiden

Publicerad: 2019.03.04   •   Senast uppdaterad: 2019.03.04

Butikerna måste få rätt villkor för att skapa en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för butiker och handelsplatser. Förändringarna går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken.

Men trots e-handelns framväxt kommer den fysiska handeln att vara en betydande försäljningskanal om den ges rätt förutsättningar. Kunderna måste tycka att det är värt att ta sig till butikerna.

När Svensk Handel frågar konsumenterna svarar mer än hälften att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna. Vid valet av handelsplats lyfter två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker.

Att behålla en levande handel ställer även krav på fastighetsägare och allra mest på kommunerna. Handeln kan välja – eller tvingas – att inte finnas i staden, men staden vill inte vara utan handel som står för en stor del av dess attraktionskraft.

För att skapa en levande handel behöver butikerna få rätt villkor. Svensk Handel ger följande rekommendationer:

Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheterna står i fokus.

Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt etableringar och lönsamma handelsföretag.

Dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling.

Tillgänglighet är centralt för en livskraftig handel.

I Vimmerby saknas dessa förutsättningar. Kommunens kunskap och intresse för handeln brister. Vimmerby behöver en strategi för handelns utveckling. Idag fattas många beslut utan förståelse för hur handeln påverkas.

På Ceos ska både industri och handel samlas. Fiskaregatan, med bland annat Jem & Fix och Ö&B, har blivit ett centralt kommersiellt område. Men vad händer med områdena däromkring? Kommunen planerar för kommersiella lokaler i Krönsmo som ligger ett par kilometer utanför centrum, samtidigt som man i dagarna även föreslår detaljhandel vid Näsrondellen.

Var finns strategin för att utveckla Vimmerby som handelsstad om kommunen inte tar ett samlat grepp för dess framtid? Någon dialog med handelns aktörer i planprocesser förekommer inte.

Tillgängligheten är fortfarande ett problem som inte lösts. Kommunen tog bort många p-platser i centrum för några år sedan, samtidigt som Fiskaregatans storbutiker fick flera hundra p-platser. Byggandet av bostäder är bra, men det tar bort p-platser, samtidigt som de nya parkeringsplatserna i centrala Vimmerby som utlovats fortfarande inte syns till. Dessutom är onödiga enkelriktningar som försämrar tillgängligheten till staden vanligt förekommande.

Handeln är Vimmerbys tredje största arbetsgivare som sysselsätter elva procent av den arbetsföra befolkningen.

Det är hög tid att planera för en framtid där Vimmerby fortfarande är en handelsplats.

Elisabeth Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel
Mikael Sandström, köpman Vimmerby, ordförande Svensk Handel Stil

Källa: Vimmerby Tidning – 2019.03.02
Senaste inlägg