Minska användningen av plastbärkassar

Ny våg för att minska användningen av plastbärkassar

Den svenska lagstiftningen kring användningen av plastbärkassar har nu varit i kraft i snart två år. Under denna period har användningen stadigt minskat, inte minst genom handelns olika initiativ som innefattat bland annat informationskampanjer och direkt kommunikation. Svensk Handel har tagit fram nya informationsskyltar som kan användas i butik.

Just dialogen med konsumenten vid köptillfället har varit ett väldigt effektivt sätt att kommunicera behovet av att vi alla reflekterar över användningen av plastbärkassar. Andra initiativ som varit framgångsrika är exempelvis One Bag Habit, vilket består av flera medlemsföretag i detaljhandeln, som gått samman för att minska användningen genom att informera och ta ut ett pris på kassarna och samtidigt skänka överskottet från försäljningen till frivilligorganisationer.

Antalet plastbärkassar som används av svenska konsumenter är dock fortfarande över de mål som EU-lagstiftningen satt. Därför kommer fler riktade insatser behöva göras och Svensk Handel bidrar till detta genom att nu lansera uppdaterade skyltar som med fördel kan användas av Svensk Handels medlemmar i anslutning till köptillfället.

Konkreta tips till dig som handlare

  • Uppmuntra kunder till att återanvända sina plastbärkassar. (I Storbritannien har handlare till exempel infört att man får bonus varje gång man tar med sin egen kasse.)
  • Informera dina kunder om miljökonsekvenser av plastbärkassar. Ladda ner våra informationsskyltar, du hittar dem till höger.
  • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
  • Ta betalt för plastbärkassarna.
  • Anslut dig till initiativ som One Bag Habit.
Senaste inlägg