Handelns lönsamhet sjunker

Publicerad: 2019.05.29   •   Senast uppdaterad: 2019.05.29

Orosmoln över handeln trots god konjunktur

Trots flera år med god konjunktur sjunker handelns lönsamhet. Handeln har blivit en internationell marknad och konkurrensen för svenska handlare blir allt hårdare. E-handeln skapar en intensiv prispress som pressar marginalerna. Tuffast är läget för medelstora företag inom sällanköpsvaruhandeln. Det visar Svensk Handels lönsamhetsrapport.

– Det hänger ett orosmoln över sällanköpsvaruhandelns förutsättningar att klara lönsamheten i den strukturomvandling som nu pågår. Många brottas med svag lönsamhet trots att konjunkturen är god, ett svagare konjunkturläge risker att bli en tuff utmaning många butiker, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ett uttryck för detaljhandelns snabba strukturomvandling är att andelen e-handelsföretag inom sällanköpsvaruhandeln ökat från 6 till 24 procent mellan år 2007 och 2017. Svensk Handels lönsamhetsrapport visar dock att majoriteten av e-handelsföretagen uppvisar svag lönsamhet.

E-handelsmognad medför pressad lönsamhet

E-handelsmogna branscher i handeln har generellt mer pressad lönsamhet. Det tydligaste exemplet är elektronikbranschen, där e-handeln står för cirka 30 procent av försäljningen. Elektronikbranschens har haft en årlig omsättningstillväxt nära noll mellan år 2013 till 2017. Det har medfört att 12 procent av de heltidsanställda har sagts upp de senaste fem åren.

Ett annat exempel är klädhandeln där försäljningen på nätet växer snabbt och utgör nära en femtedel av den totala försäljningen. Det har bidragit till att klädhandeln, för första gången på 20 år, uppvisar en lägre rörelsemarginal än sällanköpsvaruhandeln som helhet.

– Omsättning som tidigare tillfallit butiker hamnar i allt större utsträckning hos svenska, men också hos utländska e-handlare. När kunder kan handla från hela världen blir också konkurrensen stenhård, är priserna för höga handlar kunden helt enkelt från utlandet istället, säger Johan Davidson.

En delbransch i handeln som visar starkare siffror än sällanköpsvaruhandeln som helhet är järn- och bygghandeln som fått draghjälp av den starka bostadsmarknaden.

Svagare än ekonomin i stort

Rapporten visar också att tillväxten i detaljhandeln historiskt följt ökningstakten i ekonomin ganska väl. Men år 2017 sker ett trendbrott där detaljhandelns tillväxtsiffror är betydligt svagare än ekonomin i stort. Istället lägger hushållen sina pengar på bostäder, restaurang- och hotellbesök.

Detaljhandeln har lägre rörelseresultat än näringslivet som helhet. Partihandeln går starkare än detaljhandeln men ligger fortfarande under snittet för hela näringslivet i stort.

Senaste inlägg