2023-08-18

Information med anledning av det försämrade säkerhetsläget

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget har Säpo (Säkerhetspolisen) idag valt att höja terrorhotnivån från 3 till 4. Beslutet omfattar inte ett enskilt hot, men Säpo framhäver att Sverige har gått från att vara ett legitimt mål till ett prioriterat mål för terroraktioner. Svensk Handel bevakar händelsen och kommer att uppdatera medlemsföretag om så krävs.

Terrorhotnivån kan vara en viktig signal – men riktar sig inte primärt till allmänheten. Bedömningen är främst ett instrument som styr insatser och prioriteringar för Säpo, Must och FRA – såväl som vilka säkerhetsåtgärder samhällsviktiga verksamheter behöver vidta. Allmänheten uppmanas att fortsätta leva livet som vanligt men vara uppmärksam på vad myndigheterna lämnar för information, ta del av den och vara källkritisk.

Svensk Handel följer utvecklingen noga och samverkar med relevanta aktörer i frågan. NCSC (Nordic Commercial Spaces & Communities) har tillsammans med SAFE Asset Group tagit fram en övergripande guide för att implementera PDV-rutiner (pågående dödligt våld) i köpcentrum och andra kommersiella platser.

Delar av guiden, som rör dig som hyresgäst i ett köpcentrum eller annan kommersiell plats bifogas i detta utskick.

Tveka inte att höra av er till Norrköping Handel eller Svensk Handel om frågor skulle uppstå.

Nina Jelver, säkerhetschef Svensk Handel
genom Annelie Svensson, ordförande Norrköping Handel