Cecilia S Aldén
Ordförande
Norrköping Handel
Castellum
Bo Axelsson
Landsbygdshandel
ICA Östra Husby
Niklas Andersson
Ingelsta
ICA Maxi
Mikael Holmberg
Näthandel
Packoplock
Magnus Caldemar
Stadsdelshandel
ICA Vilbergen
Peter Löfquist
Mirum Galleria
Andreas Glaad
Fackhandel City
ICA Spiralen
Alexander Gil
City
Lundbergs Fastigheter
Christian Hagman
Kassör
ICA-Nära Strömmen
Annelie Thyrén
City
Noor of Sweden
Fredrik Lindström
Sekreterare
Norrköping Handel
Rickard Johnson
Vice ordförande
Stadsdelshandel
ICA Smedby
Kenneth Malmberg
Ingelsta
Ingelsta Shopping