Nyheter

Välkomnar möjlighet att porta brottslingar

Publicerad: 2018.02.05  •  Senast uppdaterad: 2018.02.05

Svensk Handel välkomnar möjlighet att porta brottslingar

Justitieminister Morgan Johansson (s) öppnar för att de som notoriskt stjäl eller förstör ska kunna portas från butiker. Svensk Handel som länge har efterlyst ett så kallat tillträdesförbud välkomnar initiativet. ”Viktig pusselbit för att skapa tryggare butiker”, säger Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel.

Många handlare vittnar om problem med personer som vid upprepade tillfällen stjäl eller på andra sätt missköter sig i butiken. I dag saknar handlaren helt möjligheten att med laglig grund stoppa personer från att besöka butiken. Detta är något som både Svensk Handel och handelsfacket Handels har vänt sig mot.

”Det är orimligt att handlaren i dag helt saknar möjlighet att avsluta kundrelationen. Att införa ett tillträdesförbud är en markering och en viktig pusselbit för att skapa tryggare butiker”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska se över hur förslaget kan utformas samt även titta på nya brott som tar sikte på systematiska stölder och hälerier. Utredningen ska vara klar i januari nästa år.

Metoo-kampanjen

Arbetsgivares skyldigheter avseende sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en sammanfattning med anledning av #Metoo-kampanjen

Med anledning av #Metoo-kampanjen aktualiseras bland annat frågan om vilka skyldigheter som åvilar en arbetsgivare som får kännedom om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Svensk Handel har tagit fram en sammanfattning som alla arbetsgivare bör ta del av.

Åtgärder vid misstänkta trakasserier

Om en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare anser sig blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, av någon annan på arbetsplatsen, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de påstådda trakasserierna. Det kan till exempel vara fråga om händelser vid en kick-off eller en tjänsteresa.

Arbetsgivarens utredning ska genomföras skyndsamt. Den bör ske genom att tala med den som anser sig vara utsatt för trakasserier och den som utpekas som förövare. Arbetsgivaren bör ta reda på om det finns vittnen och annan bevisning samt skriftligen dokumentera utredningen.

Om det framkommer att någon blivit trakasserad har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder för att få trakasserierna att upphöra. Det kan till exempel röra sig om tillsägelse, erinran, omplacering eller ytterst ett skiljande från tjänsten genom uppsägning eller avsked. Det är omständigheterna i varje enskilt fall som avgör om det finns laglig grund att skilja någon från tjänsten. En underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avsked får i normalfallet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Även om det gäller omständigheter som arbetsgivaren inte har känt till så är det svårt att vinna framgång med en uppsägning som grundar sig på händelser som ligger mer än ett eller maximalt två år tillbaka i tiden.

Frågan om en uppsägning eller ett avsked var korrekt kan prövas av domstol. Med tanke på att en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avsked kan leda till att företaget döms att betala mycket höga skadestånd rekommenderar vi medlemsföretag att alltid kontakta Svensk Handel innan en person sägs upp eller avskedas.

Om uppgifterna om trakasserier tyder på att brott kan ha begåtts bör arbetsgivaren anmäla detta till polisen. Svårare fall av trakasserier, mobbning och kränkningar ska dessutom anmälas omgående till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren är även skyldig att vidta de åtgärder som kan behövas för att i framtiden förhindra trakasserier. Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier gäller också i förhållande till en person som fullgör praktik eller utför arbete såsom uthyrd eller inlånad arbetskraft.

Vad räknas som sexuella trakasserier?

Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har sexuell natur. En ömsesidig flört på en arbetsplats är därför inte att bedöma som sexuella trakasserier och är därmed inte förbjuden.

Alla former av ovälkommen fysisk kontakt omfattas, allt från straffbara handlingar såsom våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande till mer flyktig beröring såsom att stryka sig mot en annan persons kropp, nypningar, kramar eller liknande. Sexuella trakasserier kan även avse oanständiga kommentarer, anspelningar eller förslag av sexuell natur samt uppsättning av pornografiska bilder på arbetsplatsen.

I begreppet trakasserier ligger också att den person som blir utsatt för ett beteende uppfattar detta som ovälkommet och kränkande. Det är alltså inte den som trakasserar som avgör om beteendet ligger inom ramen för vad som kan anses vara till exempel jargong på arbetsplatsen eller välkommen fysisk beröring. Det är också viktigt att den som blir utsatt säger ifrån eller på annat sätt visar att beteendet inte är acceptabelt. Uppenbart trakasserande handlingar anses vara självklara övertramp. Den utsatta behöver i sådana fall inte säga ifrån att beteendet är oacceptabelt.

Medlemmar kan kontakta Svensk Handels arbetsrättsliga jour för information och rådgivning.

Piratkopior byts in mot äkta varor

Piratkopior byts in mot äkta varor

Se upp med vad du som butik tar emot. Mellandagarna är bytesdagar och många julklappar lämnas tillbaka till butiken.

Svensk Handel vill varna för en typ av bedrägeri som kan vara aktuellt i mellandagarna. Bedragaren utnyttjar öppet köp och returnerar en piratkopia av den äkta varan. För att försvåra för butiken används ofta den äkta förpackningen. Butiken riskerar att drabbas ekonomiskt och förtroendemässigt.

Billiga kopior av europeiska kvalitetsprodukter är nu tillgängliga för en bråkdel av priset. Det rör sig om både plagiering men även piratkopior med ”äkta” logotype.

Den svenska knivföretaget Fällkniven känner till problemet väl. Vid ett par tillfällen har kunder returnerat kopior till en mycket stor återförsäljarkedja. Personalen kunde inte skilja kopian från den äkta kniven. Fällkniven fick senare förfalskningarna skickade till sig och utförde grundliga tester på knivarna. Testerna visade bland annat att stålet i de falska knivarna var av usel kvalitet.

60 % av alla piratkopior görs i Kina och säljs via billiga e-handelssajter. Dessa kopior kan vara mycket svåra att skilja från den äkta produkten.

– Om till och med vi som experter har svårt att se skillnad på äkta varor och piratkopior från billiga e-handelssajter så kan man tänka sig att det är en näst intill omöjlig uppgift för den gemene konsumenten, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Kontantköp minskar

Dramatisk minskning av kontantköp i handeln

Andelen kontanta betalningar vid köp för under 100 kronor har minskat med 12 procentenheter från föregående år. Kontanter har tappat i popularitet som betalningsmetod till förmån för betalappar. Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenska folkets betalvanor.

Analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence, har i samarbete med Svensk Handel, Länsförsäkringar bank, SEB och Payex, genomfört en undersökning om svenskars betalvanor.

Undersökningen visar att kortbetalningar stärker sin ställning som den populäraste betalningsmetoden. Kontanter är den föredragna betalningsmetoden för 27 procent av respondenterna vid köp under 100 kronor. Det är en minskning med 12 procentenheter från föregående års nivå.

– Att kontanta betalningar under 100 kronor minskar dramatiskt ger ytterligare bekräftelse på det vi tidigare har sett. Kontanter blir alltmer marginellt som betalmedel och andra betalningsmetoder tar över, säger Bengt Nilervall, betalexpert på Svensk Handel.

Betalappar blir allt viktigare i framtiden

Betalappar har under de senaste åren ökat i betydelse och används numera lika ofta som kontanter vid betalningar som görs veckovis eller oftare. Undersökningen visar dock att betalappar används oftare än kontanter när det kommer till betalningar som görs ett par gånger per månad.

– Vi kan se att betalbeteenden har förändrats markant under de senaste fyra åren. I framtiden kommer betalappar att bli än mer relevanta och ett naturligt nästa steg är att de kommer in på den etablerade fysiska handeln, så som exempelvis mat och klädbutiken, fortsätter Bengt Nilervall.

Årets modejulklapp

Publicerad: 2017.12.01  •  Senast uppdaterad: 2017.12.01

Fuskpälsen är årets modejulklapp

En modern och värmande storsäljare som går att hitta i de flesta modebutiker. Årets modejulklapp är fuskpälsen.

När årets modejulklapp utses för tionde året i rad är det fuskpälsen som tar hem priset. Fuskpälsen har slagit försäljningsrekord under 2017 och det finns många skäl för det.

– Fuskpälsen är en storsäljare som har lockat många kunder till modebutikerna i år. Fuskpälsen värmer gott, samtidigt som den är prisvärd, hållbar och designmässigt både kan vara klassiskt stilig och mer modebetonad, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

Swedish Fashion Councils vd Elin Frendberg ingår i den grupp som står för spaningen när årets modejulklapp ska utses. Så här motiverar hon valet:

– Fake fur har på kort tid blivit en viktig del i vintergarderoben och den kommer att fortsätta dominera modebilden de kommande åren. Med lekfulla variationer i färg och form ger den stort utrymme för ett expressivt uttryck och en personlig stil som är så tongivande för modebilden just nu, säger Elin Frendberg.

Årets modejulklapp utses av Svensk Handel Stil i samarbete med Swedish Fashion Council.

Tidigare klappar har varit:

2008 – Pyjamasen
2009 – Halsduken
2010 – Skjortan
2011 – Tröjan
2012 – Galoschen
2013 – Lättviktsjackan
2014 – Hatten
2015 – Ponchon
2016 – Bomberjackan
2017 – Fuskpälsen

Årets julklapp

HUI Research
Publicerad: 2017.11.21  •  Senast uppdaterad: 2017.11.21

Årets julklapp – en klimatkompis med fart i

I motiveringen skriver HUI Research att årets julklapp uppfyller alla tre kriterier och är en detaljhandelsprodukt som har gått från en exklusiv vara till en mer lättillgänglig vara som nu når en bredare målgrupp.

Årets julklapp 2017: Elcykeln

Nu har Svensk Handels dotterbolag HUI Research utsett årets julklapp för trettionde året i rad. Årets julklapp bygger på en analys av rådande samhällstrender och svenskarnas köpbeteenden. För att vara aktuell i kampen om titeln måste ett eller flera av dessa tre kriterier uppfyllas.

− Elcykeln når en allt större publik. Den avlastar bil- och kollektivtrafik och kanske kan växla upp utvecklingen mot smartare städer, säger Jonas Arnberg, Vd på HUI Research

• Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året
• Produkten skall representera den tid vi lever i
• Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter

I motiveringen skriver HUI Research att årets julklapp uppfyller alla tre kriterier och är en detaljhandelsprodukt som har gått från en exklusiv till en mer lättillgänglig vara som nu når en bredare målgrupp.

HUI Researchs motivering:

Elcykeln har fått ett nyväckt intresse
De senaste åren har elcykelns teknik mognat och gjort den allt mer lättillgänglig. I takt med att specialiserade elcykeltillverkare fått sällskap av elmodeller från de klassiska cykeltillverkarna har efterfrågan accelererat kraftigt. Det senaste året har mer än var tionde såld cykel på den svenska marknaden haft eldrift*. I och med regeringens nyligen föreslagna premie om 25 procent av inköpspriset upp till 10 000 kronor sporrades intresset ännu ett snäpp.

Elcykeln representerar den tid vi lever i
Vi lever i en tid av medvetna val och bortval. Allt fler väljer att bo i eller i närheten av städer samtidigt som många väljer bort bilen. Elcykeln är en möjlighet att transportera sig klimatmedvetet och fossilfritt samtidigt som man väljer en mer aktiv livsstil. På så sätt krokar elcykeln i tre starka megatrender – urbaniseringen, reflekterandet över klimatförändringarna samt träning och hälsa.

Elcykeln svarar för ett högt försäljningsvärde och säljs i ett stort antal exemplar
Efterfrågan på elcyklar ökar kraftigt. Under perioden september 2016 till augusti 2017 såldes 67 500 elcyklar*, vilket motsvarar en uppgång med 50 procent jämfört med året innan. Elcykeln är ett växande samhällsfenomen som tilltalar en bred målgrupp och med allra största sannolikhet kommer att öka än mer i popularitet i och med den planerade statliga premien.

Läs hela utnämnandet här

Handeln lägger en halv polisbudget

Publicerad: 2017.11.10  •  Senast uppdaterad: 2017.11.10

Handeln lägger en halv polisbudget på säkerhetsåtgärder

Drygt fyra av tio handlare har ökat sina investeringar i säkerhetshöjande åtgärder. Totalt lägger svenska handlare varje år 11 miljarder på väktare och andra säkerhetshöjande åtgärder. Det motsvarar nästan hälften av polisens budget.

Enligt Svensk Handels rapport ”Stölder och annat svinn i svenska butiker 2017” har stölderna från svenska butiker ökat med drygt 30 procent sedan år 2013.

Utvecklingen har tvingat många handlare att växla upp sitt säkerhetsförebyggande arbete. Rapporten visar att hela 44 procent av handlarna ökade sina investeringar i säkerhetshöjande åtgärder under 2016.

– När rättsapparaten inte förmår ta hand om brotten som drabbar handeln skickas en allt större del av notan över på företagen. Istället för att investera i att utveckla sina butikskoncept tvingas handlare finansiera åtgärder som det ordinarie rättsväsendet borde klara av, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Säkerhetshöjande åtgärder kostade den genomsnittliga dagligvaruhandlaren 528 000 kronor under 2016. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln var 103 000 kronor. Totalt innebär det en prislapp på över 11 miljarder om året. Det motsvarar nästan halva Polisens budget för 2017, 24 miljarder kronor, eller cirka 30 000 heltidsanställningar inom handeln.

Handeln går mot en rekordhjul

Handeln går mot en rekordjul

Årets julhandel kommer, tack vare köpstarka och optimistiska hushåll samt ett växande köpkraftsunderlag, att slå rekord. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 78,5 miljarder kronor.

Under julhandeln förväntas sällanköpsvaruhandelns försäljning stiga med 3,5 procent i löpande priser, medan dagligvaruhandeln bedöms stiga 2,5 procent. Möbelhandeln är den bransch som förväntas gå starkast med en tillväxt på 5,0 procent under julhandeln. Försäljningen har eldats på tack vare bland annat låga räntor och möjligheten att använda bostaden som investeringsobjekt.

– Vi har ett konjunkturläge som driver konsumtion och ger handeln en stark försäljningsökning, vilket gynnar årets julhandel, säger Jonas Arnberg, Vd HUI Research.

Arnberg betonar att även fast omsättningen inom handeln ökar innebär det inte att det är goda tider för alla handlare i de fysiska butikerna.

– Under 2017 har en stor del av försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln gått till e-handeln och julhandeln kommer att se likadan ut, det vill säga att julhandelns tillväxt sker på nätet.

Vill du vara med och påverka?

Vill du vara med och påverka?

Svensk Handel arbetar med att ta fram en uppförandekod för handelsföretags behandling av kunduppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Medlemmar i Svensk Handel är välkomna att delta.

Arbetet syftar till att tydliggöra hur, när och på vilket sätt kunders uppgifter får behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Inom ramen för arbetet finns en arbetsgrupp bestående av representanter från handelsföretag. Medlemmar i Svensk Handel är välkomna att delta i arbetsgruppen så passa på att vara med och påverka och träffa branschkollegor som sitter med samma dataskyddsutmaningar som du! Anmäl ditt intresse så snart som möjligt till Anna-Karin Strömqvist på Svensk Handel, anna-karin.stromqvist@svenskhandel.se.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Det är en uppdatering och förstärkning av nuvarande personuppgiftslag. En av de stora nyheterna är att det utgår administrativa sanktionsavgifter, upp till 4 procent av global omsättning, om man bryter mot förordningens bestämmelser. Företag ska uppfylla förordningens krav senast den 25 maj 2018.

Anna-Karin Strömqvist

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 643

Försäljningen i fysiska modehandeln minskar

Fysiska modehandeln genomgår stålbad

Försäljningen av kläder och skor i den fysiska modehandeln minskar. Den gånga sommaren utgjorde inget undantag och försäljningen föll med 2,0 procent i klädbutikerna och med 3,0 procent i skobutikerna. På nätet växer modehandeln men där är konkurrensen global.

Försäljningen har hittills i år minskat med 2,3 procent för klädbutikerna och med 3,0 procent för skobutikerna. Det visar Stilanalys från Svensk Handel Stil. Den långsiktiga trenden är tydlig. De fysiska klädbutikerna har tappat försäljning i tre år i rad samtidigt som försäljningen på nätet växer snabbt.

– Digitaliseringen sköljer snabbt in över handeln och förändrar kundernas köpbeteende. Allt fler väljer att handla sina modeprylar på nätet. Samtidigt som många modebutiker har det tufft kan vi konstatera att svenskarnas intresse för mode är fortsatt stort, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

En direkt konsekvens av den växande e-handeln är att modeaktörer tvingas se över sina butikskoncept och butiksytor med mindre och mer nischade butiker som följd.

Global konkurrens
På nätet är konkurrensen i modehandeln global. Uppskattningar från HUI Research visar att så mycket som en femtedel av den totala modekonsumtionen online går till utlandet.

– Digitaliseringen förändrar inte bara spelplanen för handelns företag. Digitaliseringen förändrar även vilka som deltar i kampen om kunden. Den lilla modebutiken i glesbygden konkurrerar idag direkt med stora e-handelsföretag som Zalando, säger Karin Johansson.

Den hårda konkurrensen gör också att handeln har svårt att möta höjda importpriser med höjda priser mot konsument. Hittills i år har importpriserna stigit med 2,4 procent medan konsumentpriserna endast ökat med 0,2 procent. Detta sker i ett läge där de fysiska handlarna, mer än någonsin, behöver göra stora investeringar för att möta den digitala konkurrensen.

För mer information ring gärna:
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 076-781 86 96