Nyheter

Nya Lagar för handeln att hålla reda på

Publicerad: 2019.01.04   •   Senast uppdaterad: 2019.01.04

Nya lagar att hålla koll på

Det är viktigt att du som handlare är uppdaterad på vilka regelförändringar som genomförs. Därför har vi samlat de viktigaste här.

Svensk Handel har samlat kort information om de regelförändringar som trätt i kraft i januari 2019 eller tidigare under hösten 2018. Alla nya lagar och förordningar kan du läsa mer om i Sveriges författningssamling.

Nedan kan du läsa om fem av lagarna, hela listan med alla 15 nya lagar kan du ta del av här om du är medlem i Svensk Handel.

Varumärkesreglerna anpassas efter EU-rätten

Riksdagen har beslutat om moderna regler för varumärken och anpassat dessa efter de nya EU-reglerna. På så sätt skapas bättre förutsättningar för företag som bedriver handel inom unionen, samtidigt ökar det också företagens möjlighet till export. Regelverket blir mer teknikneutralt vilket öppnar upp för nya typer av varumärkesregistreringar. Exempelvis kommer animerade varumärken kunna registreras. Huvudsyftet är att stärka varumärkesskyddet och bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar. Regelverket ger därför tullen ökade befogenheter att exempelvis stoppa så kallade transitvaror, varor som inte ska säljas på den svenska marknaden men som passerar Sverige.

Modernare lag om företagsnamn

Den 40 år gamla firmalagen ersätts av lag om företagsnamn. Lagen ska bli lättare att överskåda och tillämpa, men liknar i mångt och mycket den tidigare lagen. Moderniseringen förväntas få effekter på kostnaderna för företag som använt sitt företagsnamn som kännetecken istället för varumärken.

Apoteksombuden behöver inte ta emot läkemedelsavfall

I Förordningen (2009:1021) om producentansvar för läkemedel undantas nu apoteksombuden, det vill säga utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror, från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.

Vissa ändringar genomförs även i lag (2009:366) om handel med läkemedel innebär att från och med 1 januari kan öppenvårdsapotek bedrivas av apoteksombud. Ändringarna innebär också ökade krav på apotekens rådgivningsmiljöer, att såväl receptarier och apotekare ska kunna bli läkemedelsansvariga på apotek samt att E-hälsomyndigheten åläggs ge Läkemedelsverket fler uppgifter för tillsynsarbetet.

Beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel skyddas i ny lagstiftning

En ny lag för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel trädde i kraft 1 januari 2019. Den nya lagen samlar alla bestämmelser om sanktioner och skadestånd. Syftet med lagen är att skydda de beteckningar som är skyddade i EU från intrång. Mål och andra ärenden kommer avgöras av Patent- och marknadsdomstolen.

Fortsatt bevakning av Kemikalieinspektionen

Bevakningen syftar till att se till att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter efterlevs. Det sker en förändring i Miljötillsynsförordningen (2011:13) som innebär att Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsområde utökas till att omfatta även frågor om förbud att släppa ut kemikaliska produkter på marknaden.

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari

Dystrare framtidstro med julhandeln i backspegeln

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari. Framförallt är det tron på framtida försäljning och lönsamhet som sjunker. Bland e-handlarna är tongångarna positivare och framtidstron stiger något.

I både dagligvaru- och sällanköpshandeln avtar framtidstron i månadens Handelsbarometer. Det gör att Framtidsindikatorn minskar med 6,6 enheter, till 90,5. Januari brukar vara en svag månad för handeln men siffrorna ligger lägre än motsvarande period både 2018 och 2017.

– Många konsumenter håller igen på konsumtionen efter jul, vilket gör januari till en av årets svagaste månader för handeln. Med julhandeln i backspegeln är det inte överraskande att framtidstron sjunker, däremot är det något oroande att nivåerna är lägre än tidigare år, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Med julhandeln bakom oss minskar även e-handlarnas förväntningar på den framtida försäljningen. Det vägs däremot upp av att tron på såväl lönsamhet som antalet anställda hamnar på plus. Sammantaget stiger Framtidsindikatorn för e-handeln med 1,5 enheter och landar på 109,2.

– Fortfarande finns flera delbranscher inom handeln som har stor potential att växa ytterligare på nätet. Tillväxten i handeln sker främst digitalt och många svenska e-handlare har anledning att se ljust på framtiden, säger Karin Johansson.

För intervju eller mer information, vänligen kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

10 mest lästa nyheterna 2018

Publicerad: 2019.01.03  •  Senast uppdaterad: 2019.01.03

10 mest lästa nyheterna 2018

De här nyheterna blev mest lästa 2018 på svenskhandel.se.

1. Fem av åtta partier för tillträdesförbud

Inför valet frågade Svensk Handel vad de olika riksdagspartierna tycker om tillträdesförbud, ska det finnas eller inte? Läs nyheten

2. Digital omställning av handeln går fortare än väntat

Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018” visar att upp till var tredje krona kan spenderas på nätet redan år 2025. Läs nyheten

3. Se upp för Bolagsupplysningens nya bluff

Under 2018 skickade företaget Bolagsupplysningen ut en bluffblankett. Den vilseledande blanketten var utformad för att misstas som myndighetspost och kunde kosta företagen tusentals kronor per år.
Läs nyheten

4. Nio nya lagar att hålla koll på

Under sommaren 2018 tillkom flera nya lagar och ändringar på befintliga lagar genomfördes. Svensk Handel samlade all information om regelförändringarna för att udnerlätta för dig som handlare.
Läs nyheten

5. Svensk Handel välkomnar stopp på momsfusket från Kina

Svensk Handel har under en längre tid drivit frågan om hur kinesiska e-handelsföretag subventioneras och anser att flera åtgärder behöver genomföras. När Tullverket krävde en handlingsplan från Postnord för att komma åt momsfusket från Kina välkomnade Svensk Handel förslaget. Läs nyheten

6. Geoblockeringsförordningen – det här behöver du veta

Geoblockeringsförordningen trädde i kraft i början av december 2018. Svensk Handel har tagit fram en FAQ som besvarar de vanligaste frågorna för att underlätta arbetet för företag. Läs nyheten

7. Här anmäls flest butiksbrott i Sverige

Svensk Handel tog under våren 2018 fram en lista över vilka kommuner som det är mest riskfyllt att driva butik i. Läs nyheten

8. Norrmännen handlar som aldrig förr i svenska butiker

Norska gränshandeln fortsätter att slå nya rekord, totalt spenderade norska besökare 25,6 miljarder i den svenska detaljhandeln under 2017. Läs nyheten

9. Standard för elektroniska kvitton framtagen

IT och Telekomföretagen har tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler, elektroniska kvitton tagit fram en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt. Läs nyheten

10. Black Friday allt viktigare för handeln

Svensk Handels Black Friday-rapport visade att nästan 4 av tio handlare räknade med en ökad försäljning och att 47 procent av konsumeterna planerade att handla under Black Friday. Totalt beräknades dagen omsätta mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor.  Läs nyheten

Black Friday ger minskad julhandel

Publicerad: 2018.12.21  •  Senast uppdaterad: 2018.12.21

Black Friday ger minskad julförsäljning

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning gällande hur försäljningen hos traditionella butiksaktörer inom kläder och skor, både fysiska butiker och e-handel, har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 19 december 2018).

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 5,5 procent och att försäljningen av skor har minskat med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande priser.

Butiker och e-handel   Utveckling

1-19 december 2018

Prognos

december 2018

Prognos
helåret 2018*
  Kläder -5,5% -5,5% -3,0%
  Skor -4,2% -4,2% -3,8%

*Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2018.

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Fram till och med den 19 december hade klädhandeln minskat med 5,5 procent jämfört med förra året medan skoförsäljningen hade backat med 4,2 procent. Månaden fick en dålig start, vilket delvis beror på efterdyningar av Black Fridays försäljning där konsumenterna flyttar en del av sina inköp till november istället för december. Dessutom tappade vi en fredag i början av december, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Resten av december väntas inte heller ge något lyft till försäljningen. Den 23 december, som vanligtvis är en viktig försäljningsdag, ligger i år på en söndag som generellt har ett lägre konsumentintresse och dessutom kortare öppettider som ger en mindre försäljning den dagen.

Min bedömning är inte heller att mellandagsrean, med konkurrens från allt fler priskampanjer, kommer att ge någon extra skjuts till utvecklingen, vilket gör att prognosen för hela månaden ligger i närheten av utfallet för perioden till och med den 19 december.

Modekonsumtionen kompenseras till viss del av en ökad e-handelsförsäljning, framför allt från utlandet. Totalt når branschen dock inte upp till samma utvecklingstal som sällanköpsvaruhandeln i stort, avslutar Mikael Sandström.

Till år 2025 skall svensken använda 40 plastbärkassar per år

Publicerad: 2018.12.17  •  Senast uppdaterad: 2018.12.17

Plastpåsarna fortsätter att minska i handeln

Allt färre svenskar använder plastbärkassar när de konsumerar. Drygt fyra av tio svenskar använder alltid eller oftast en medhavd kasse när de handlar. Samtidigt uppger 12 procent att de aldrig använder plastbärkassar. Det visar Novus tredje konsumentundersökning om svenskarnas inställning till plastbärkassar.

Sen första mätningen i juni 2017 har det skett en stor minskning av andelen plastbärkassar inom handeln. Störst har förändringen varit inom kläd- och skobranschen med en minskning på 19 procent. Samtidigt visar undersökningen att nära hälften (48 procent) oftast använder en medhavd väska när de handlar.

– Handeln vill och tar ett stort ansvar för miljön. För att klara de utmaningar som världen står inför så måste handeln tillsammans konsumenterna bidra. Därför är det glädjande att se att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel.

Butikerna har vidtagit olika åtgärder för att minska antalet plastbärkassar. Inom sällanköpshandeln är det vanligast att fråga om kunden verkligen behöver en påse. I dagligvaruhandeln har de flesta valt att sätta upp en informationsskylt vid kassalinjen.

Handeln har även tagit flera goda initiativ, ett av dem är One Bag Habit, där alla medlemmar tar betalt för påsar i butik och donerar överskottet till ändamål som driver hållbar utveckling. Initiativet har lett till en markant minskning av bärkassesanvändningen och mottagits väl av både butiksanställda och kunder. One Bag Habit har även utnämnts till ”Sustainable Venture of the Year” för sin normbildande insats. Satsningen kommer att fortsätta och fler företag är välkomna att hoppa på hållbarhetståget och ansluta sig.

– Handelsföretagen har visat på en stor handlingskraft för att minska konsumtionen av plastbärkassar. Det är däremot en lång bit kvar till målet och vi får inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta visa framfötterna och fråga kunderna, avslutar Magnus Nikkarinen.

Den 1 juni 2017 infördes informationsskyldighet kring plastbärkassar miljöpåverkan. Till år 2025 ska den genomsnittliga svensken använda 40 plastbärkassar per år.

Hållbarhet är viktigt när julmaten skall dukas upp.

Publicerad: 2018.12.10  •  Senast uppdaterad: 2018.12.10

Julhandeln får hjulen i ekonomin att snurra

Julen är årets viktigaste försäljningsperiod för handeln. Enligt Svensk Handels julprognos väntas vi i Sverige köpa julklappar för 23 miljarder i år. Det innebär att svensken i genomsnitt lägger 3 300 kronor på julklappsinköp. Störst uppsving får butiker som säljer leksaker, smycken och böcker.

Svensk Handels julrapport visar att den ökade handeln i jul även ger ett viktigt tillskott av både skatteintäkter och arbetstillfällen. Julhandeln väntas totalt generera 29 miljarder till statskassan och för att möta det ökade kundtrycket planerar dessutom 3 av 10 handlare att ta in extrapersonal. Det gör att julhandeln genererar upp till 20 000 extrajobb.

”När det är bra fart i handeln blir det bra fart i den svenska ekonomin. Julhandeln utklassar många arbetsmarknadspolitiska åtgärder när det kommer till att skapa vägar in på arbetsmarknaden. Under jul- och nyårshelgen ger handeln många unga möjligheten att få in foten på arbetsmarknaden”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

I jul planerar ungefär hälften av konsumenterna (48 %) att köpa merparten av julklapparna på orten där de bor. Var tredje konsument anger att de kommer att köpa de flesta julklapparna på nätet.

Hållbarhet viktigt

Hållbarhet är viktigt när julbordet ska dukas fram. Drygt varannan konsument (54 %) svarar att miljö- och hållbarhetsaspekterna är viktiga när de handlar sin julmat.

”För butikerna blir det allt viktigare att ligga i framkant och erbjuda kunderna fler hållbara alternativ i jul. Hållbarhetsarbetet ligger högt upp på agendan hos många svenska handlare och vi ser hur fler butiker också inspirerar sina kunder att göra mer hållbara köp”, säger Karin Johansson.

En del av konsumenterna säger sig planera att dra ned på sin julkonsumtion. 3 av 10 tänker handla färre julklappar än förra julen. Men julhandeln som helhet väntas växa med 3 procent.

Julhandelns tillväxt är dock något svagare än tillväxten i den svenska ekonomin. En viktig förklaring är att fler väljer att göra sina julklappsinköp under Black Friday, vilket flyttar konsumtion från december till november.

RETAIL AWARDS

Publicerad: 2018.11.29  •  Senast uppdaterad: 2018.11.29

Vem är handelns Zlatan?

Nu är vi på jakt efter handelns stjärnor igen! Vi letar efter de företag och medarbetare som lyckats sticka ut lite extra i den snabba handelsvärld som vi alla lever i.

I handeln pågår ständigt matchen om kunderna. Det är faktiskt ett VM varje dag. E-handel och digitalisering har gjort handeln internationell. Svenska företag konkurrerar idag direkt med tyska, amerikanska och kinesiska handlare.

Spelplanen blir större, matchen tuffare, men priset till vinnaren högre. Svensk Handel brinner för att svenska handelsföretag ska fortsätta vara framgångsrika internationellt. Vi vill se fler e-handelssuccéer och fler svenska butiker på paradgatorna runt om i världen. Det är inte minst viktigt med tanke på handelns viktiga roll som jobbskapare och generator av skatteintäkter.

Retail Awards sätter strålkastarljuset på de företag, entreprenörer och medarbetare som sticker ut. Matchvinnarna. De som varje dag arbetar målmedvetet och engagerat för företaget ska bli lite bättre än vad det var igår. Utöver att uppmärksamma de personer som nått framgång vill vi också skapa förebilder som de övriga i branschen kan sporras av.

Precis som Ingemar Stenmarks otroliga framgångar i skidbacken sporrade Pernilla Wiberg och Anja Pärsson. Så vem är egentligen handelns Zlatan? Vägvisaren, målskytten och den som alla borde mäta sig med? Hjälp oss att nominera din favorit!

En sak är säker. I tider där omställningshastigheten går fortare än någonsin krävs det att handelns företag har förändringsvilja. Det gäller att ständigt våga experimentera och testa nytt. Vi hoppas att vi hittar handelns Zlatan och att det kan få fler företag kan sikta ännu högre imorgon.

Karin Johansson, vd Svensk Handel  

Årets julklapp!!

Publicerad: 2018.11.20  •  Senast uppdaterad: 2018.11.20

Årets julklapp har hållbarhet i fokus

Det återvunna plagget är årets julklapp 2018. Ökat engagemang för klimatet har fått många handlare att satsa på nya affärsmodeller som skapar en mer hållbar konsumtion. Vi lever i en tid där kunderna vill handla mer hållbart och detaljhandeln möter det behovet, skriver HUI Research i sin motivering.

Plagg helt eller delvis tillverkade av återvunna material eller second hand är årets julklapp. HUI Research menar att det återvunna plagget krokar i tre av dagens starkaste megatrender – cirkulär ekonomi, reflekterandet över klimatförändringarna samt den snabba teknologiska innovationstakten.

− Att kunna erbjuda en hållbar kollektion är snart ett måste för alla modehandlare. Klimatoro och ny tillverkningsteknologi gör det återvunna plagget till en klockren tidsmarkör. Bra design i kombination med hållbarhet skapar efterfrågan, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Svensk Handel ser ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor hos såväl handlare som konsument. Den årliga hållbarhetsundersökning som Svensk Handel presenterar visar att tre av fyra handelsföretag arbetar aktivt med hållbarhet och att hela nio av tio av dessa anser att det stärker företagets lönsamhet. Bland modeföretagen pågår ett aktivt hållbarhetsarbete som väntas fortsätta att växa.

− Detta är ett tecken i tiden. Många företag satsar på att blanda in återvunna fibrer i sina kläder, andra handlare satsar på att sälja redan använda plagg. Att samma plagg har flera ägare är inget konstigt idag. Det kommer att hända mycket inom området den närmsta tiden. För företagen gäller det att lyckas göra detta till en del av affärsmodellen, säger Maria Sandow, näringspolitisk expert och kanslichef på Svensk Handel Stil.

Årets julklapp ska representera den tid vi lever i, ha ett nyväckt intresse och förväntas säljas i stort antal exemplar. Detta var det trettioförsta året i rad som Svensk Handels dotterbolag HUI Research korade årets julklapp.

Årets julklapp tidigare år:

1988 Bakmaskin 2003 Mössan
1989 Videokameran 2004 Den platta tv:n
1990 Woken 2005 Ett pokerset
1991 CD-spelaren 2006 Ljudboken
1992 TV-spelet 2007 GPS-mottagaren
1993 En doft (parfym) 2008 En upplevelse
1994 Mobiltelefonen 2009 Spikmattan
1995 CD-skivan 2010 Surfplattan
1996 Internetpaketet 2011 Den färdigpackade matkassen
1997 Det elektroniska husdjuret 2012 Hörlurarna
1998 Dataspelet 2013 Råsaftcentrifugen
1999 Boken 2014 Aktivitetsarmbandet
2000 DVD-spelaren 2015 Robotdammsugaren
2001 Verktyget 2016 VR-glasögonen
2002 Kokboken 2017 Elcykeln

Högsta optimismen inför julhandeln på ett år

Publicerad: 2018.11.15  •  Senast uppdaterad: 2018.11.15

Optimismen i handeln ökar med julen runt hörnet

Framtidstron i handeln stiger. Bland butikerna ökar framtidsförväntningarna till den högsta nivån på över ett år. Mest ökar optimismen i sällanköpshandeln. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för november månad.

Bland butikerna ökar framtidstron med 7,9 enheter och Framtidsindikatorn landar på 100,8 i november. Det är 3,3 enheter högre än motsvarande månad förra året och den högsta nivån på över ett år. Både förväntningarna på framtida försäljning och antalet anställda i butikerna stiger. Och mest ökar framtidsförväntningarna inom sällanköpshandeln.

– Med Black Friday och julhandel runt hörnet ökar optimismen bland handlarna. Förväntningarna på antalet anställda stiger, det är glädjande eftersom vi vet att det innebär att fler unga kan få chansen på arbetsmarknaden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

E-handlarnas tro på lönsamhet stärks

Även inom e-handeln ökar Framtidsindikatorn. Den växer med 3,3 enheter och ligger på index 120,8. E-handlarnas tro på framtida försäljning är fortsatt på höga nivåer men i november är det framförallt tron på den framtida lönsamheten som ökar.

– Handeln står inför årets viktigaste försäljningsperiod som kulminerar i julhandeln. Med tanke på den tuffa konkurrenssituation som råder i handeln är en god julhandel avgörande för många handlares lönsamhet, säger Karin Johansson.

Nedgång för modehandeln i oktober

Publicerad: 2018.11.08  •  Senast uppdaterad: 2018.11.08

Oväntad nedgång för modehandeln även i oktober

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,7 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen minskade under månaden med 6,6 procent. Utfallet hittills i år landar på -2,6 procent för både kläder och skor.

Butiker och e-handel   Oktober 2018 Ackumulerat 2018
  Kläder -3,7% -2,6%
  Skor -6,6% -2,6%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

Det blev trots allt minussiffror i oktober, vilket överraskade mig, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Utvecklingen i september var svag och jämförelsemånaden oktober förra året visade en minskning på 5,6 procent för klädförsäljningen och hela 9,6 procent för skor, vilket borde ha gett en bättre utveckling.

– Extrema vädersituationer ger dock extrema svängningar i försäljningen. Normalt kommer hösten i september eller oktober. I år har den uteblivit helt med sommartemperaturer under månaden, vilket förklarar en del av den svaga försäljningen. Ökad e-handel med hårdare internationell konkurrens är en annan förklaring. Möjligen spelar också Black Friday med dess förväntningar på lägre priser in, fortsätter Mikael.

– Om vi bara mätt försäljningen i fysiska butiker så hade utvecklingen varit ännu sämre i oktober med ytterligare tapp på runt 1 till 2 procent för kläder och skor.

– Det här är något också fastighetsbranschen måste börja förhålla sig till. Modebranschen klarar inte den generella hyresnivån som råder idag, menar Mikael Sandström.