Nyheter

Modehandeln upp i februari

Publicerad: 2019.03.12   •   Senast uppdaterad: 2019.03.12   •   Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Modehandeln ökade i februari

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Skoförsäljningen ökade under månaden med 4,7 procent.

Butiker och e-handel   Februari 2019 Ackumulerat 2019
  Kläder 2,5 % 0,6 %
  Skor 4,7 % 7,8 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Det tidiga vårvädret gav extra fart åt modehandeln. Visserligen var svaga jämförelsesiffror en bidragande orsak till uppgången i februari, men vi gläder oss åt en något starkare försäljning, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Månadsavslutningen var extra bra, mycket tack vare det tidiga vårbesöket, men lönen utbetalades efter veckoslutet, vilket normalt borde dra ner försäljningen.

– Även mars i år bör visa en positiv utveckling, bland annat för att också den har svaga jämförelsesiffror. En orsak är att påsken inföll under månaden förra året och det brukar vara negativt för sällanköpshandeln, säger Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker

Publicerad: 2019.02.20   •   Senast uppdaterad: 2019.02.20   •   1

Rikspolischefen bjöd in handeln – Svensk Handel föreslog ny tjänst

Rikspolischef Anders Thornberg bjöd in Svensk Handel och aktörerna inom dagligvaruhandeln för att diskutera hur ökad samverkan kan bekämpa brottsligheten i utsatta områden. ”Butiker har en avgörande roll för att skapa trygga samhällen. Vi ser med oro på hur otryggheten i handeln växer”, sade Anders Thornberg.

Rikspolischefen hade tagit intryck av Svensk Handels Trygghetsbarometer som följer handlarnas brottsutsatthet. Han klargjorde samtidigt att Polisen inte kommer att klara av uppdraget på egen hand. Tillväxten av nya kriminella måste stoppas.

”När en person skjuts ihjäl på gatan står femton andra redo att kliva in. Det är det riktigt stora problemet”, sade Thornberg.

Uppslutningen från handelns sida var god, Axfoods vd Klas Balkow var en av de som fanns på plats.

”Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker. Ytterst är det en arbetsmiljöfråga får våra medarbetare”, sade han.

Svensk Handel välkomnar initativet

Svensk Handels vd Karin Johansson välkomnade Rikspolischefens initiativ som ett steg i rätt riktning.

”Dialogen med Polisen är bättre än på mycket länge. Det är tydligt att även Polisen själva är frustrerade och vill göra mer. De har dock mycket att vinna på att fokusera mer på handlarnas situation”, säger Karin Johansson.

Svensk Handel föreslår att en heltidstjänst hos Polisen ska finnas stationerad hos Svensk Handel med syftet att aktivt samverka med handeln. Södermalmspolisens arbete med Trygg i butik är ett exempel på hur ett nära samarbete mellan handel och polis gett mycket goda resultat.

Per Geijer

Säkerhetschef , Stockholm
010-47 18 647

Klimatinitiativ inom modebranschen

Publicerad: 2019.02.13   •   Senast uppdaterad: 2019.02.13   •   Kategorier: Hållbar handel, Svensk Handel Stil

Svensk Handel stödjer klimatinitiativ inom modebranschen

Svensk Handel stödjer initiativet Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) som ska samverka för att bygga kunskap och bland annat hitta gemensamma verktyg för att mäta klimatpåverkan.

STICA grundar sig i FN-initiativet Climate Action for Fashion som har som mål att minska modeindustrins klimatpåverkan med 30 procent till år 2030.

Bakom det svenska initiativet står Sustainable Fashion Academy tillsammans med Svensk Handels medlemsföretag H&M, KappAhl och Peak Performance, med Elco (Elin Larsson, tidigare Filippa K) som rådgivare. Sedan starten har totalt 26 företag anslutit sig. STICA kommer att utveckla en färd- och handlingsplan för hur den svenska modebranschen kan arbeta för att minska sin klimatpåverkan till år 2030 och därmed nå klimatmålen.

Svensk Handel stödjer initiativet i sin roll som branschorganisation och med branschkansliet Svensk Handel Stil, som samlar den svenska modehandeln. Rent praktiskt innebär det att organisationen kommer att underlätta STICA:s arbete genom att sprida information till medlemsföretagen om initiativet, samt uppmuntra fler företag att ansluta sig.

– Svenska modeföretag har flera gånger visat att de är bra på att samverka för att skapa förändring. Att olika märken, producenter och även organisationer arbetar tillsammans i det här initiativet är något vi tror på och gärna stödjer, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

Genom att bygga kunskap och ta fram gemensamma arbetsmetoder kommer STICA att hjälpa företagen att agera både lokalt och i leverantörsländer där produktionen äger rum. Intentionen är att minska klimatpåverkan med 30 procent till år 2030. Det är däremot inget som företagen behöver förbinda sig till för att gå med i initiativet, men längre fram hoppas initiativet att alla deltagande företag ska kunna sätta det som mål.

Läs mer om initiativet.

Skoförsäljningen upp 10,5% i januari

Publicerad: 2019.02.12   •   Senast uppdaterad: 2019.02.12

Revansch för skohandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,0 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen ökade under månaden med 10,5 procent.

Butiker och e-handel Januari 2019 Ackumulerat 2019
Kläder -1,0% -1,0%
Skor 10,5% 10,5%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Efter att ha tappat 10 procent i januari förra året tog skohandeln igen nedgången och ökade med 10,5 procent. Snön i januari är den främsta anledningen till den starka uppgången, menar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Skohandeln är en av de mest väderberoende branscherna, fortsätter Sandström, som önskar att snön hade kommit tidigare under säsongen.

– Klädhandeln hade det tuffare med en nedgång på en procent. Januari är dock en reamånad med små marginaler. Det är först i mars, som är den första månaden för vårmodet, som försäljningen blir riktigt intressant. Februari är ju årets minsta försäljningsmånad, fortfarande kvar i vinterns grepp och i väntan på vårens intåg, avslutar Sandström.

WO från rättsväsendet

Publicerad: 2019.02.11   •   Senast uppdaterad: 2019.02.11   •   Kategori: Säkerhet

Rättsväsendet har lämnat WO – trots tydlig bevisning hamnar anmälningar i papperskorgen

”Vi gör allt som står i vår makt för att stoppa kriminaliteten men vi klarar inte detta på egen hand. Vi behöver politikens hjälp”. Det var ICA-handlaren Conny Holmlunds budskap när Svensk Handels vd Karin Johansson tillsammans med KD:s partiledare Ebba Busch Thor besökte ICA Kvantum i Märsta.

Stölder, hot och våld har blivit vardagsmat för många handlare. Trots att ICA Kvantum i Märsta lägger en cirka miljon varje år på olika säkerhetsåtgärder står de maktlösa när välkända kriminella ansikten dyker upp i butiken.

Historierna är många. De har blivit mordhotade för att se samma person dyka upp i butiken nästa dag. På övervakningskamerorna fångas stölderna upp. Motvärnsrån som urartar i våldsscener när butikens personal ingriper. Bildbevisen tycks solklara, men ändå läggs ärendena alltid ned.

– Det finns ett fåtal som använder butiken som ett skafferi. De tar vad de vill ha och går ut. Vi vet vilka de är, men ändå tillåts de fortsätta. Rättsväsendet agerar inte, det är oerhört frustrerande, säger Conny Holmlund, som driver butiken tillsammans med sin fru Anette.

Han anser att ett viktigt första steg är att införa ett tillträdesförbud.

– De som kliver in i butiken för att stjäla eller trakassera medarbetare måste kunna stängas ute. Vi gör allt som står i vår makt för att stoppa kriminaliteten men vi klarar inte detta på egen hand. Vi behöver politikens hjälp, säger Conny Holmlund.

Ny forskning

Publicerad: 2019.01.28   •   Senast uppdaterad: 2019.01.28

Nytt forskningsprojekt om ohövlighet i handeln

Nu har forskningsprojektet ”oHövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering” dragit igång. Projektet genomförs av forskare vid Karolinska institutet och Chalmers i samverkan med Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund.

I projektet, som handlar om att säkerställa god arbetsmiljö för anställda inom detaljhandeln, kartläggs olika aspekter av hälsa, psykosocial arbetsmiljö samt eventuell förekomst av hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende. Ett viktigt fokus i projektet är att identifiera goda exempel på hantering som kan spridas till andra organisationer och branscher. Tanken är att föreliggande projekt ska mynna ut i en interventionsstudie med verktyg för att säkerställa och öka förekomsten av hövlighet, respektfullt beteende och god arbetsmiljö inom handeln.

– Det här är ett viktigt projekt för handeln och vi skulle vara glada om så många företag som möjligt kunde hjälpa till och bidra till bevarande och utveckling av den goda arbetsmiljön i vår bransch, säger Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

Insatsen för medarbetare i deltagande organisationer är att besvara en webbaserad enkät. Resultaten återkopplas på gruppnivå för respektive organisation, och forskarna sammanställer en slutrapport som skickas till samtliga deltagande organisationer vid projektets avslut. Mer information om projektet finns i det bifogade informationsbladet.

Nya Lagar för handeln att hålla reda på

Publicerad: 2019.01.04   •   Senast uppdaterad: 2019.01.04

Nya lagar att hålla koll på

Det är viktigt att du som handlare är uppdaterad på vilka regelförändringar som genomförs. Därför har vi samlat de viktigaste här.

Svensk Handel har samlat kort information om de regelförändringar som trätt i kraft i januari 2019 eller tidigare under hösten 2018. Alla nya lagar och förordningar kan du läsa mer om i Sveriges författningssamling.

Nedan kan du läsa om fem av lagarna, hela listan med alla 15 nya lagar kan du ta del av här om du är medlem i Svensk Handel.

Varumärkesreglerna anpassas efter EU-rätten

Riksdagen har beslutat om moderna regler för varumärken och anpassat dessa efter de nya EU-reglerna. På så sätt skapas bättre förutsättningar för företag som bedriver handel inom unionen, samtidigt ökar det också företagens möjlighet till export. Regelverket blir mer teknikneutralt vilket öppnar upp för nya typer av varumärkesregistreringar. Exempelvis kommer animerade varumärken kunna registreras. Huvudsyftet är att stärka varumärkesskyddet och bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar. Regelverket ger därför tullen ökade befogenheter att exempelvis stoppa så kallade transitvaror, varor som inte ska säljas på den svenska marknaden men som passerar Sverige.

Modernare lag om företagsnamn

Den 40 år gamla firmalagen ersätts av lag om företagsnamn. Lagen ska bli lättare att överskåda och tillämpa, men liknar i mångt och mycket den tidigare lagen. Moderniseringen förväntas få effekter på kostnaderna för företag som använt sitt företagsnamn som kännetecken istället för varumärken.

Apoteksombuden behöver inte ta emot läkemedelsavfall

I Förordningen (2009:1021) om producentansvar för läkemedel undantas nu apoteksombuden, det vill säga utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror, från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.

Vissa ändringar genomförs även i lag (2009:366) om handel med läkemedel innebär att från och med 1 januari kan öppenvårdsapotek bedrivas av apoteksombud. Ändringarna innebär också ökade krav på apotekens rådgivningsmiljöer, att såväl receptarier och apotekare ska kunna bli läkemedelsansvariga på apotek samt att E-hälsomyndigheten åläggs ge Läkemedelsverket fler uppgifter för tillsynsarbetet.

Beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel skyddas i ny lagstiftning

En ny lag för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel trädde i kraft 1 januari 2019. Den nya lagen samlar alla bestämmelser om sanktioner och skadestånd. Syftet med lagen är att skydda de beteckningar som är skyddade i EU från intrång. Mål och andra ärenden kommer avgöras av Patent- och marknadsdomstolen.

Fortsatt bevakning av Kemikalieinspektionen

Bevakningen syftar till att se till att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter efterlevs. Det sker en förändring i Miljötillsynsförordningen (2011:13) som innebär att Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsområde utökas till att omfatta även frågor om förbud att släppa ut kemikaliska produkter på marknaden.

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari

Dystrare framtidstro med julhandeln i backspegeln

Butikernas framtidsförväntningar minskar i januari. Framförallt är det tron på framtida försäljning och lönsamhet som sjunker. Bland e-handlarna är tongångarna positivare och framtidstron stiger något.

I både dagligvaru- och sällanköpshandeln avtar framtidstron i månadens Handelsbarometer. Det gör att Framtidsindikatorn minskar med 6,6 enheter, till 90,5. Januari brukar vara en svag månad för handeln men siffrorna ligger lägre än motsvarande period både 2018 och 2017.

– Många konsumenter håller igen på konsumtionen efter jul, vilket gör januari till en av årets svagaste månader för handeln. Med julhandeln i backspegeln är det inte överraskande att framtidstron sjunker, däremot är det något oroande att nivåerna är lägre än tidigare år, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Med julhandeln bakom oss minskar även e-handlarnas förväntningar på den framtida försäljningen. Det vägs däremot upp av att tron på såväl lönsamhet som antalet anställda hamnar på plus. Sammantaget stiger Framtidsindikatorn för e-handeln med 1,5 enheter och landar på 109,2.

– Fortfarande finns flera delbranscher inom handeln som har stor potential att växa ytterligare på nätet. Tillväxten i handeln sker främst digitalt och många svenska e-handlare har anledning att se ljust på framtiden, säger Karin Johansson.

För intervju eller mer information, vänligen kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

10 mest lästa nyheterna 2018

Publicerad: 2019.01.03  •  Senast uppdaterad: 2019.01.03

10 mest lästa nyheterna 2018

De här nyheterna blev mest lästa 2018 på svenskhandel.se.

1. Fem av åtta partier för tillträdesförbud

Inför valet frågade Svensk Handel vad de olika riksdagspartierna tycker om tillträdesförbud, ska det finnas eller inte? Läs nyheten

2. Digital omställning av handeln går fortare än väntat

Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018” visar att upp till var tredje krona kan spenderas på nätet redan år 2025. Läs nyheten

3. Se upp för Bolagsupplysningens nya bluff

Under 2018 skickade företaget Bolagsupplysningen ut en bluffblankett. Den vilseledande blanketten var utformad för att misstas som myndighetspost och kunde kosta företagen tusentals kronor per år.
Läs nyheten

4. Nio nya lagar att hålla koll på

Under sommaren 2018 tillkom flera nya lagar och ändringar på befintliga lagar genomfördes. Svensk Handel samlade all information om regelförändringarna för att udnerlätta för dig som handlare.
Läs nyheten

5. Svensk Handel välkomnar stopp på momsfusket från Kina

Svensk Handel har under en längre tid drivit frågan om hur kinesiska e-handelsföretag subventioneras och anser att flera åtgärder behöver genomföras. När Tullverket krävde en handlingsplan från Postnord för att komma åt momsfusket från Kina välkomnade Svensk Handel förslaget. Läs nyheten

6. Geoblockeringsförordningen – det här behöver du veta

Geoblockeringsförordningen trädde i kraft i början av december 2018. Svensk Handel har tagit fram en FAQ som besvarar de vanligaste frågorna för att underlätta arbetet för företag. Läs nyheten

7. Här anmäls flest butiksbrott i Sverige

Svensk Handel tog under våren 2018 fram en lista över vilka kommuner som det är mest riskfyllt att driva butik i. Läs nyheten

8. Norrmännen handlar som aldrig förr i svenska butiker

Norska gränshandeln fortsätter att slå nya rekord, totalt spenderade norska besökare 25,6 miljarder i den svenska detaljhandeln under 2017. Läs nyheten

9. Standard för elektroniska kvitton framtagen

IT och Telekomföretagen har tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler, elektroniska kvitton tagit fram en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt. Läs nyheten

10. Black Friday allt viktigare för handeln

Svensk Handels Black Friday-rapport visade att nästan 4 av tio handlare räknade med en ökad försäljning och att 47 procent av konsumeterna planerade att handla under Black Friday. Totalt beräknades dagen omsätta mellan 6,3 och 6,6 miljarder kronor.  Läs nyheten

Black Friday ger minskad julhandel

Publicerad: 2018.12.21  •  Senast uppdaterad: 2018.12.21

Black Friday ger minskad julförsäljning

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning gällande hur försäljningen hos traditionella butiksaktörer inom kläder och skor, både fysiska butiker och e-handel, har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 19 december 2018).

Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 5,5 procent och att försäljningen av skor har minskat med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande priser.

Butiker och e-handel   Utveckling

1-19 december 2018

Prognos

december 2018

Prognos
helåret 2018*
  Kläder -5,5% -5,5% -3,0%
  Skor -4,2% -4,2% -3,8%

*Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2018.

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Fram till och med den 19 december hade klädhandeln minskat med 5,5 procent jämfört med förra året medan skoförsäljningen hade backat med 4,2 procent. Månaden fick en dålig start, vilket delvis beror på efterdyningar av Black Fridays försäljning där konsumenterna flyttar en del av sina inköp till november istället för december. Dessutom tappade vi en fredag i början av december, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Resten av december väntas inte heller ge något lyft till försäljningen. Den 23 december, som vanligtvis är en viktig försäljningsdag, ligger i år på en söndag som generellt har ett lägre konsumentintresse och dessutom kortare öppettider som ger en mindre försäljning den dagen.

Min bedömning är inte heller att mellandagsrean, med konkurrens från allt fler priskampanjer, kommer att ge någon extra skjuts till utvecklingen, vilket gör att prognosen för hela månaden ligger i närheten av utfallet för perioden till och med den 19 december.

Modekonsumtionen kompenseras till viss del av en ökad e-handelsförsäljning, framför allt från utlandet. Totalt når branschen dock inte upp till samma utvecklingstal som sällanköpsvaruhandeln i stort, avslutar Mikael Sandström.