Överens om tillträdesförbud

Publicerad: 2018.07.10  •  Senast uppdaterad: 2018.07.10

Regeringen och oppositionen överens om tillträdesförbud

Under torsdagen anordnade Svensk Handel säkerhetsseminariet ”Hur skyddar vi svenska butiker från återfallsförbrytare och internationella stöldligor?” i Almedalen. Medverkade under seminariet gjorde justitieminister Morgan Johansson (S) och Tomas Tobé rättspolitisk talesperson för moderaterna. Båda vara eniga om att ett tillträdesförbud måste införas.

Under Svensk Handels seminarium berättade ICA-handlaren Mikael Ovrell om hur han och hans medarbetare på ICA Nära i Kortedala, strax utanför Göteborg, utsatts för både hot och våld. Butiken har varit i familjens ägo under 60 år.

Mikael berättade om hur en 21-årig kassörska blivit hotad om att bli våldtagen av tre män, samtidigt som deras medbrottslingar fyllde varukorgar med varor och bar ut dem helt öppet.

Mikaels historia berörde både justitieminister Morgan Johansson (S) och moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé. Båda gav uttryck för en samsyn i frågan kring tillträdesförbud där båda lovade att det ska se till att frågan blir till verklighet.

Förutom en samsyn kring tillträdesförbudet enades de två politikerna om följande:
• Ett beivrande av småstölder.
• Kortade processtider för enklare brott.
• Avvecklande av straffrabatter.
• Fler synliga poliser.
• Det ska bli lättare att lämna en kriminell karriär.
• Påföljderna ska bli mer anpassade efter person.

Senaste inlägg