Info om penningtvätt

Publicerad: 2018.08.23  •  Senast uppdaterad: 2018.08.23

Anmälan till registret mot penningtvätt

Länsstyrelsen har skickat brev till verksamhetsutövare gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Har du eller din verksamhet fått brevet? Här hittar du information.

I syfte att få de verksamhetsutövare som omfattas av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt har Länsstyrelsen skickat brev till verksamhetsutövare som kan tänkas omfattas av lagstiftningen.

Har du eller din verksamhet fått brevet?

Mot bakgrund av förändringar gällande kontanthandel i penningtvättslagstiftningen, dvs sänkt tröskelvärde vad gäller kontanthandel, från 15 000 euro till 5 000 euro förväntas fler varuhandlare som bedriver yrkesmässig handel med varor omfattas av penningtvättslagen och där med omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

Ska du eller din verksamhet registreras i Bolagsverkets register mot penningtvätt?

Penningtvättslagen gäller för verksamhetsutövare (juridiska- och fysiska personer) som:

  • driver yrkesmässig handel med varor, och
  • betalar ut eller tar emot betalning kontant (fysiska sedlar och mynt) på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer, eller
  • avser att betala ut eller ta emot betalning kontant (fysiska sedlar och mynt) på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.

Penningtvättslagen gäller både för de verksamhetsutövare som säljer eller köper varor och betalar ut eller tar emot kontanter som uppgår till 5 000 euro eller mer vid ett tillfälle (enstakatransaktion), samt för de verksamhetsutövare som säljer eller köper varor och betalar ut eller tar emot kontanter som uppgår till 5 000 euro eller mer vid flera tillfällen (sambandstransaktioner).

De verksamhetsutövare som driver verksamhet enligt ovan beskrivning ska registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

För att registerna verksamheten i Bolagsverkets register mot penningtvätt används Bolagsverkets blankett 705, Anmälan till registret mot penningtvätt. Blanketten finner du här.

De verksamhetsutövare som fått detta brev men inte driver verksamhet enligt ovan beskrivning behöver inte registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Om en du har ytterligare frågor kring detta brev är du välkomna att kontakta Länsstyrelsen Info.Penningtvatt.Stockholm@Lansstyrelsen.se.

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544
Senaste inlägg