Höstens Webbinarier

Publicerad: 2018.08.29  •  Senast uppdaterad: 2018.08.29

Höstens webbinarier ute nu

Under hösten 2018 arrangerar Svensk Handel ett flertal webbinarium. Ett webbinarie är ett seminarium som hålls på webben. Dessa är kostnadsfria för Svensk Handels medlemmar och kräver inga förkunskaper.

Du kan delta i webbinarierna från den plats som passar dig. Allt du behöver är en fast internetuppkoppling och en dator som kan spela upp ljud.

Du hittar alla webbinarierna samlade här. Där kan du också kan anmäla dig. I anmälningsbekräftelsen kommer du få information om hur du ansluter dig.

Dataskyddsförordningen (GDPR) – i ett arbetsrättsligt perspektiv

19 september 2018 kl 10:00-11:00

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) för hantering och behandling av personuppgifter. Den nya förordningen ställer högre krav på företag och organisationer att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor. Detta får bland annat stor påverkan när det gäller hantering av personuppgifter som erhålls vid rekryteringsförfarande, om personalen i företaget och uppgifter om tidigare anställda. Har du den kunskap som behövs?

Svensk Handels arbetsrättsexperter kommer under webbinariet att belysa och tydliggöra hur man som företag ska arbeta med hanteringen och behandlingen av personuppgifter i enlighet med förordningen utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.

Anmäl dig här!

Nytt Lager och E-handelsavtal

27 november 2018 kl 14:00-15:00

Vid årsskiftet upphör Partihandelsavtalet att gälla och det är dags att börja tillämpa Lager och E-handelsavtalet, är du redo?

Svensk Handels arbetsrättsexperter kommer under webbinariet att gå igenom och fokusera på de delar i avtalet som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet och belysa vad företag måste göra innan det nya avtalet träder i kraft. Fokus kommer att ligga på de nya arbetstid, schemaläggning, förhandlingsregler, samt de nya reglerna gällande tidsbegränsade anställningar.

Anmäl dig här!

 

Diskriminering – Vad innebär arbetsgivarens skyldighet att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder?

16 oktober 2018 kl 10:00-11:00

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Det innebär ett löpande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Svensk Handels arbetsrättsexperter kommer under tillfället att guida dig igenom regelverket och tydliggöra de krav som lagstiftningen ställer på företagen, bland annat i form av krav på rutiner, riktlinjer samt årliga lönekartläggningar. Du kommer även att få med dig praktiska tips om hur du på bästa sätt arbetar med dessa frågor.

Anmäl dig här!

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete – När och hur ska riskbedömningar göras?

15 november kl 10:00-11:00

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete har varje arbetsgivare ett ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Vid detta webbinarie går Svensk Handels arbetsmiljöexperter igenom reglerna på ett lättförståeligt sätt och du får svar på grundläggande frågor såsom hur och när riskbedömningen ska göras. Vi kommer också gå igenom de särskilda regler som gäller avseende ergonomiska riskbedömningar. Som vanligt får du möjligt att ställa frågor under webbinariets gång.

Anmäl dig här!

 

Misskötsamhet i anställningen – Hur bör man som arbetsgivare agera?

6 december 2018 kl 10:00-11:00

Hur ska man som arbetsgivare hantera medarbetare som inte följer de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen? När bör skriftlig erinran utdelas och när är det möjligt för arbetsgivaren att avsluta anställningen? Under webbinariet kommer Svensk Handels arbetsrättsexperter att belysa dessa frågor utifrån ett praktiskt perspektiv med exempel från Arbetsdomstolens tidigare domar.

Anmäl dig här!

 

Senaste inlägg