Event

Norrköping Handel bjuder in till event för att utveckla handeln i vår kommun genom dialog, information och öppenhet. Genom att vara en mötesplats där handelns alla aktörer kan mötas, utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap och bygga starka nätverk.

Handelsgalan och Morgonsoffan är två återkommande event.

Handelsgalan

Norrköpings Handelsgala är ett årligen återkommande evenemang. Syftet med Handelsgalan är att lyfta fram framgångsrika företag, personer och satsningar i handeln i Norrköping.

Kvällens höjdpunkt är prisutdelningen där åtta aktörer inom Norrköpings handel prisas för sina insatser under året. Vinnarna i de åtta kategorierna utses av en jury med representanter från Norrköpings Handel.

Morgonsoffan

För att förbättra Handelns möjlighet att anpassa sig krävs kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan med de aktörer som påverkar handeln. Aktörer som kollegor, politiska beslutsfattare, kommunala tjänstemän, fastighetsägare och lokala medier.

Norrköping Handels Morgonsoffa ska på ett inbjudande sätt underlätta och utveckla handeln i vår kommun genom dialog, information och öppenhet. Vi vill skapa en innovativ mötesplats där handelns alla aktörer kan mötas, utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap. Detta tror och hoppas vi leder till att fler aktörer arbetar mer målinriktat med att förbättra förutsättningarna att bedriva handel i Norrköping.

Norrköping Handels Morgonsoffa genomförs en gång i kvartalet. Med en mötesplats och ett nätverk för handeln så kan vi fånga upp aktuella frågor och samordnat skapa bästa möjliga förutsättningar för handel i Norrköping. Vi hoppas att alla som deltar skall få ny kunskap och inspiration och ett starkt nätverk.

Godmorgon Norrköping

Mer info kommer snart. In och kika på Norrköping Handels Youtbekanal.