Frågor till oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans utgör vi inom handeln i Norrköping den största privata arbetsgivare med över 8000 arbetstillfällen i kommunen. Att det finns en konkret organisation som arbetar för att ta tillvara handelns intressen är direkt nödvändigt. Allra helst nu då Norrköping står inför en enormt spännande och expansiv framtid. Vi är idag den organisation som Norrköpings kommun vänder sig till och lyssnar på när det gäller frågor kring Norrköpings handel och dess utveckling.

Norrköpings Handel har idag ett unikt samarbete och transpararants mellan olika handelsplatser och fastighetsägare inom Norrköping. På vår agenda lyfts frågor som berör och påverkar enskilda handlare eller områden, staddelscentrum, landsbyggden  och våra handelsplatser.  Oavsett om du är stor eller liten eller bransch oviktig. Som ensam är man oftast för liten, i många frågor.

Några konkreta exempel på vad Norrköpings Handel jobbar med eller vill jobba med i framtiden och som ett medlemskap innebär att du tar del av, oavsett om du är engagerar eller bara vill hålla dig uppdaterad om vad som händer.

  • Handelsgruppsmöten med kommun och tjänstemän, dialog om allt från skyltning till trafikplanering
  • Handelsutveckling och kommunens Handelspolicy , vara delaktig i och påverka
  • Norrköpings anpassning till Ostlänken och de nya stadsdelarna som växer fram
  • Dialog i enskilda frågor mot kommunen som påverkar och berör handeln
  • Skapa arbetstillfällen
  • Utveckla samarbetet med Universitetet
  • Utveckla samarbetet med gymnasiet
  • Utbyta erfarenhet

 

Har du frågor så  maila vår ordförande  emil.colldin@norrkopinghandel.se