2022-11-08

Singles Day – studentidén som blev världens största event för online shopping.

1993 myntades begreppet Singles Day i Kina av fyra studenter vid Nanjing University. De ville skapa en motvikt till Alla Hjärtans Dag och förändra de negativa associationerna med att vara singel till något mer positivt.

Singles Day, även kallad Double 11, infaller varje år den 11 november (11/11) där ettorna i datumet refererar till singelmänniskor. Det har verkligen blivit en stor handelsdag. 2021 pågick kampanjen hos den kinesiska e-handelsjätten Alibaba i två veckor och genererade en försäljningsvolym på närmare 85 miljarder dollar.

Var femte handlare i Sverige planerar en kampanj på Singles day 2022 

Singles Day etablerades första gången i Sverige år 2017. Som en relativt ny uppstickare på den svenska marknaden bedöms Singles Day än så länge vara den högtid på året som är av minst betydelse för företagets försäljning. Det till trots, ökar andelen handlare som 2022 planerar att genomföra en försäljningskampanj i samband med Singles Day; runt en tredjedel av dagligvaruhandlarna – en ökning med fyra procentenheter från föregående år – och 17 procent av sällanköpshandlarna, vilket också är en ökning jämfört med 16 procent året innan. Sett till samtliga delbranscher uppger totalt 20 procent av handlarna att de planerar att genomföra en försäljningskampanj i samband med Singles Day 2022.

Ung målgrupp driver försäljningen i Sverige

Nio procent uppger att de planerar att köpa något under 2022 års kampanj, vilket är en markant lägre andel i år än 2021. Värt att nämna i sammanhanget är att de tuffa tider vi alla befinner oss i, gör att kunderna generellt prioriterar inköpen hårdare. 17 procent känner inte till Singles Day, varav de flesta är i åldersgruppen 66 – 80 år. Den högsta andelen som planerar att köpa något finns inom åldersintervallet 26–35 år. Här planerar en femtedel i åldersgruppen att köpa något i samband med Singles Day 2022.

Fler artiklar