Bli medlem

Nätverk

Utbyt erfarenheter genom nätverksträffar & digitala forum.

Påverkan

Påverka Norrköpings handelsutveckling.

Utveckling

Utveckla samarbeten.

Tillsammans utvecklar vi framtidens handelsstad

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping växer på flera sätt och vi tar bl.a. ett stort utvecklingssteg med anledning av byggandet av ostlänken. Vi vill samverka för en gemensam och tydlig röst och vi ser fram emot att göra den resan tillsammans med dig. Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad.

Så här jobbar vi i Norrköping Handel

Handeln i Norrköping är den största privata arbetsgivaren med över 8 000 arbetstillfällen i kommunen. Att det finns en konkret organisation som arbetar för att ta tillvara handelns intressen är direkt nödvändigt.

Norrköping Handel har idag ett unikt samarbete mellan olika handelsplatser och fastighetsägare inom Norrköping. På vår agenda lyfts frågor som berör och påverkar enskilda handlare, handelsplatser, stadsdelscentrum och landsbygden.

Medlemsformulär

Vi fakturerar årsavgiften 500kr efter anmälan.

Har du några frågor maila vår kassör Niklas Andersson, niklas.andersson@norrkopinghandel.se

Vi hälsar dig varmt välkommen till Norrköping Handel!

Med vänliga hälsningar,
Annelie Svensson
Ordförande