Vi växer tillsammans

Norrköping handel arbetar med att underlätta och utveckla handeln i Norrköping kommun. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Bli en del av framtidens handelsstad

Som medlem får du möjlighet att vara med och påverka innehållet i våra diskussioner, du får information från Norrköping Handels möten samt från de samverkansträffar där vi finns representerade.

Du behövs, oavsett om du är engagerad eller bara intresserad!

Senaste

Så kan handeln möta Generation Z

2023-05-12|

I Svensk Handels rapport Läget i handeln 2023 ägnas ett kapitel åt Generation Z, framtidens konsumenter som är födda mellan 1997 och 2012. På global nivå kommer de år 2030 att utgöra 40 procent av [...]

PÅSK-ÄGG, PÅSK-PUSS OCH PÅSK-KLAPP

2023-04-06|

Har du hört Johan Glans underbara monolog där han utvecklar tankar om hur påskfirandet idag handlar mer om ägg, godis och påskhare än om dess verkliga betydelse? Han ifrågasätter varför påskharen lägger ägg och sen [...]

Välkommen till årsmöte med Norrköping Handel

2023-03-24|

Datum: tisdag 25 april OBS Nytt datum! Tid: 17:00 Plats: Event Center Mirum Galleria Anmäl deltagande till: annelie.svensson@norrkopinghandel.se Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. [...]

Boka in våra inspirationsluncher 2023!

2023-03-02|

Norrköping Handel arbetar för att underlätta och utveckla handeln i Norrköpings kommun. Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag och frågor som påverkar vår framtid. Som medlem får du möjlighet att vara med [...]

Våra medlemmar

Norrköping Handel består av ett nätverk av handelsföretag och fastighetsägare med intressen i handeln i Norrköping. Vår målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter.

Vi engagerar oss i frågor som berör vår vardag idag oavsett om du är stor eller liten, men även frågor som påverkar vår framtid.

Norrköping handel möter

Kalendarium

Nyhetsbrev & inbjudningar

Ja tack! Jag vill gärna ha nyhetsbrev och inbjudningar från Norrköping Handel.

* indicates required