Norrköping Handels person- och integritetspolicy

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på epost innehållande inspiration och erbjudanden
Om du väljer att prenumerera på Nyhetsbrev från Norrköping Handel så samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka epost till dig.

Hur vi använder uppgifterna
Om du har valt att ta emot epost innehållande nyhetsbrev från oss använder vi dina personuppgifter för att skicka epost till dig.

Hur länge vi lagrar uppgifterna
Norrköping Handel följer god sed. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Om du prenumererar på epost så sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot sådan epost.

Vem som har tillgång till personuppgifterna
Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all hantering.

Vi använder oss av externa leverantörer på vår webbplats och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter
Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

info@norrkopinghandel.se

Personuppgiftsansvar
Norrköping Handel är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats