Event & Nätverk

Norrköping Handel bjuder in till event för att utveckla handeln i vår kommun genom dialog, information och öppenhet.  Handelsgalan och Morgonsoffan är två återkommande event.

Handelsgalan

Norrköpings Handelsgala är ett årligen återkommande evenemang. Syftet med Handelsgalan är att lyfta fram framgångsrika företag, personer och satsningar i handeln i Norrköping.

Kvällens höjdpunkt är prisutdelningen där åtta aktörer inom Norrköpings handel prisas för sina insatser under året. Vinnarna i de åtta kategorierna utses av en jury med representanter från Norrköpings Handel.

Läs mer

Årets medlemslunch

Varmt välkomna till Norrköping Handels medlemslunch, tisdagen den 6 september på The Lamp Hotel. Lunchen är ett bra tillfälle att träffa nya och gamla bekantskaper inom medlemskretsen, för att utbyta erfarenheter eller helt enkelt bara umgås.

Tid: Tisdagen den 6 september klockan 11.30-13.00
Plats: The Lamp Hotel på Hospitalsgatan

Anmäl dig på info@norrkopinghandel.se senast den 1 september. Lunchen är endast för Norrköping Handels medlemmar.

Morgonsoffan

För att förbättra Handelns möjlighet att anpassa sig krävs kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan med de aktörer som påverkar handeln. Aktörer som kollegor, politiska beslutsfattare, kommunala tjänstemän, fastighetsägare och lokala medier.

Norrköping Handels Morgonsoffa ska på ett inbjudande sätt underlätta och utveckla handeln i vår kommun genom dialog, information och öppenhet. Vi vill skapa en innovativ mötesplats där handelns alla aktörer kan mötas, utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap. Detta tror och hoppas vi leder till att fler aktörer arbetar mer målinriktat med att förbättra förutsättningarna att bedriva handel i Norrköping.

Norrköping Handels Morgonsoffa genomförs en gång i kvartalet. Med en mötesplats och ett nätverk för handeln så kan vi fånga upp aktuella frågor och samordnat skapa bästa möjliga förutsättningar för handel i Norrköping. Vi hoppas att alla som deltar skall få ny kunskap och inspiration och ett starkt nätverk.

Besök oss på YouTube