Föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndigheten publicerade på onsdagen nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige. Av råden framgår att ”butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt”.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Allas ansvar att förhindra vidare smitta av covid-19

Nya riktlinjer har kommit från Folkhälsomyndigheten gällande allas ansvar att förhindra vidare smitta av covid-19. Den föreskrift som presenterades den 1 april 2020 tar stöd i smittskyddsförordningen. Enligt Smittskyddslagen har var och en ansvar att medverka till att smittspridningen av smittsamma sjukdomar förhindras och att den enskilde vidtar de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Föreskriften träder i kraft 1 april 2020 och gäller fram till den 31 december 2020. Folkhälsomyndigheten har dock tagit höjd för att förändringar angående om hur länge föreskriften kommer gälla kan bli aktuella.

Inledningsvis konstateras att alla verksamheter i Sverige, oavsett om det är en offentlig verksamhet så som statlig myndighet eller kommunal verksamhet, regioner eller föreningar, så ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevas och respekteras. Dessa rekommendationer berör således också handeln.

Särskilda åtgärder som berör handeln

Folkhälsomyndigheten presenterar vissa åtgärder som bör vidtas för att minska smittspridningen. För att minska smittspridningen inom handel bör verksamheterna:

  1. Sätta upp information till besökare, personal och kunder.
  2. Markera avstånd på golvet vid köer.
  3. Möblera på ett sätt som undviker trängsel.
  4. Begränsa så att inte flera personer kan samlas i trånga utrymmen.

Andra åtgärder som kan vidtas är att erbjuda handsprit till kunder och personal. Om det finns ett behov för detta avgörs beroende på vilken typ av verksamhet det är.

I de allmänna råden, uppmanas personer över 70 år och personer från andra riskgrupper att undvika handla i butiker som apotek och livsmedelsbutiker, eller vistas på andra platser där människor samlas. Detta kommer givetvis få inverkan på handeln. Det kan med andra ord vara klokt att se över hur detta kan lösas genom exempelvis e-handel och hemleveranser.

Kunden har också ett ansvar

Vidare fastslås det att det i föreskriften att affärer, köpcentrum, varuhus, butiker och likande verksamheter ska begränsa antalet kunder som vistas i butiken och ta fram alternativa lösningar till kassaköer alternativt visa med hjälp av markeringar hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Reglerna medför inga sanktioner för den enskilde som bryter mot rekommendationen, däremot är det en skyldighet att ta ansvar för att smittan inte sprids. Detta ansvar gäller även för den enskilde kunden och besökaren som har ett eget ansvar att hålla avstånd till andra kunder i exempelvis butiker, köpcentrum och varuhus.

Svensk Handel har en löpande dialog med FHM och kommer uppdatera informationen löpande om mer detaljerad information presenteras.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler artiklar

Morgonsoffan 20 juni

Lyssna på när Helena Fridén, från Polisen, gästade Norrköping Handels morgonsoffa under ledning av Annelie Svensson.

»