2021-11-19

Fortsätt ta ansvar för att hålla ner smittspridningen – fem tips på åtgärder

Sedan mitten av hösten har handeln inte omfattats av några restriktioner. Trots detta har många av handelns företag fortsatt att arbeta på ett ansvarsfullt sätt ute i verksamheterna. Svensk Handel uppmanar nu alla medlemmar att fortsätta med detta ansvarsfulla arbete inför Black Friday och julhandeln. Vi ger er våra fem bästa tips på åtgärder du som handlare kan vidta.  

Nu står vi inför branschens viktigaste handelsperioder med Black Friday och julhandeln. För att säkerställa att handelsperioden blir så bra som vi alla hoppas på krävs det att vi tillsammans fortsätter att ta ansvar och att vi vidtar åtgärder. På så sätt kan vi fortsätta göra det vi är bäst på: bedriva handel.

Det finns idag inga restriktioner riktade mot handeln och i dagsläget planeras det heller inte för att införa några specifika krav mot handeln. I den dialog Svensk Handel har med Folkhälsomyndigheten framgår dock att handeln har tagit ansvar under pandemin och att vi spridit budskap till allmänheten som påverkat smittspridningen i positiv riktning.

Svensk Handel vill därför uppmana dig som handlare att fortsätta vidta åtgärder för att bidra till att stävja ytterligare smittspridning.

Fem tips du som handlare kan vidta redan idag:

  1. Erbjud besökare och kunder handsprit.
  2. Markera ut avstånd i kassalinje och på platser i verksamheten där trängsel kan uppstå.
  3. Fräscha upp och byt ut dina befintliga avståndsmarkeringar.
  4. Informera kunder och besökare att stanna hemma om de är sjuka.
  5. Påminn besökare och kunder om att hålla avstånd.

Notera att åtgärderna inte är bindande för verksamheterna, utan att Svensk Handels tips ska fungera som inspiration och information. Det står varje enskild butik och verksamhet fritt att tillämpa andra åtgärder samt att anpassa åtgärderna utifrån den egna situationen.

Svensk Handel stödjer även regeringens vaccinationsplan och uppmuntrar såväl anställda som besökare och kunder att vaccinera sig så att handeln även fortsättningsvis kan bedrivas så säkert som möjligt.

Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig. Vi kommer fortsätta att informera medlemmar löpande vid behov.

Fler artiklar