2020-09-29

Massiv kritik mot kläd- och skoskatt

Massiv kritik mot regeringens kläd- och skoskatt

Handelns kritik mot den planerade sko- och klädskatten är omfattande. På fredag löper remisstiden ut för de som vill komma med synpunkter på utredningen ”Skatt på modet”. Svensk Handel, som har fått många inspel från upprörda medlemsföretag, driver ett gediget påverkansarbete i frågan.

Som en del i överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna ska en extra svensk skatt på kläder och skor införas. Syftet med skatten, att minska andelen skadliga kemikalier i produkterna, är lovvärt, men skattens trubbiga konstruktion och svaga precision kommer att skapa stora problem för svenska handlare. Dessutom är skattens miljöeffekter mycket diffusa.

Mitt i brinnande coronakris, i början av april, kom regeringens utredningsförslag, som Svensk Handel omgående kritiserade. Svensk Handel träffar nu samtliga riksdagspartier för att föra fram handelns kritik mot skatten. Nästan alla politiker Svensk Handel träffar har stor förståelse branschens kritik.

Det är anmärkningsvärt hur pass svårt det är att hitta politiska företrädare som står upp och försvarar skatten.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel

Vi är på väg att införa en omfattande skatt på företag och jobb, som ingen egentligen verkar vilja ha, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Införandet av skatten har senarelagts till 2022. Svensk Handel arbetar fortsatt för att stoppa skatten helt. Kom gärna till oss på Svensk Handel med dina synpunkter i frågan.

Magnus Nikkarinen