2021-11-30

Nytt besked från FHM

– här är åtgärderna som butiker förväntas vidta.

För att stävja ökad smittspridning inför Folkhälsomyndigheten nya krav på butiker, gallerior och handelsplatser. Med start 1 december förväntas handeln vidta en rad åtgärder för att undvika att trängsel uppstår i julhandeln. Svensk Handel sammanfattar vad som gäller och har tagit fram ett specialanpassat skyltmaterial.

I veckan har vi tagit del av nyheter om hur smittspridningen återigen tar fart i Europa och under senare tid även i Sverige, om än från låga nivåer.

Mot bakgrund av detta har Folkhälsomyndigheten meddelat att de inför krav för vissa branscher, däribland handeln. Följande fem åtgärder förväntas handeln vidta från den 1 december.  Länsstyrelsen kan komma att återuppta tillsynen för att säkerställa att kraven efterlevs.

Åtgärder som handeln ska vidta för att undvika trängsel

 1. Anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
 2. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 3. Anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken.
 4. Anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.
 5. Informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

Observera att reglerna gäller såväl inomhus- som utomhusmiljöer.

Rekommendationer från Svensk Handel – så efterlever du reglerna

Vissa av kraven kan framstå som långtgående och svåra att implementera. Här förtydligas ytterligare hur du som handlare kan tänka för att efterleva reglerna. Svensk Handel har tagit fram flera anpassade skyltar som du kan använda i din butik.  

 • Särskilt angiven in- och utgång.
  För att uppfylla kraven att anvisa till en särskilt angiven in- eller utgång kan du som handlare sätta upp riktningspilar i marken och använda skyltning. Notera att det inte förväntas att du bygger separata in- och utpassager. Har du möjlighet att möblera så att besöksflöden kan separeras är det också att rekommendera.
 • Alternativa lösningar till fysiska köer.
  För att uppfylla kraven att ta fram alternativa lösningar till fysiska köer kan du som handlare till exempel öppna fler kassor, använda nummersystem, använda dig av digital utcheckning eller ha kösystem utomhus.
 • Anvisa avstånd.
  För att uppfylla kravet om att anvisa avstånd som kunder och besökare ska hålla till varandra kan du markera ut detta i golvet och påminna med skyltar och utrop i butiken.
 • Anvisa riktningen.
  För att uppfylla kravet om att anvisa riktningen som kunder och besökare bör förflytta sig kan du sätta upp skyltar och/eller riktningspilar i butiken.
 • Informera om tider med mindre trängsel.
  För att uppfylla kravet att informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel räcker det att du som handlare informerar om detta i anslutning till butiken och fördelaktigt även på webbplats och i företagets sociala medier-kanaler.

Observera att det inte är handlarens ansvar att kontrollera att besökarna följer avståndsmarkeringar och riktningspilar. Du som handlare förväntas informera om detta och anvisa kunderna och besökaren så de sedan själva kan se till att göra rätt.

Vilka delar av handeln omfattas av de nya reglerna?

Av förslaget framgår att köpcentrum, gallerior, butiker och serviceinrättningar omfattas av regelverket. Detta innebär att du som handlare omfattas av de regler som nu återinförs.

Vad händer med tillsynen?

Länsstyrelsen kan komma att återuppta tillsynen för att säkerställa att kraven efterlevs. Det är Länsstyrelsen i Dalarna som har det övergripande tillsynsuppdraget. Själva tillsynen styrs baserat på handelsplatsens geografiska läge. Länsstyrelserna kommer utgå ifrån Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning.  

Uppdaterat skyltmaterial för dig som handlare

Svensk Handel har tagit fram skyltmaterial samt avståndsmarkeringar som du som medlem enkelt kan använda i din verksamhet. Skyltmaterialet har uppdaterats och det finns anpassade skyltar specifikt för den kommande julhandeln.

Fler artiklar