2021-11-19

Rea på rätt sätt – fem tips inför Black Friday

Reahögtiden Black Friday är en av årets viktigaste försäljningsperioder för stora delar av handeln. Innan du som handlare rear ut dina varor ska du se till att reglerna i marknadsföringslagen följs. Här kommer några grundläggande sista-minuten tips från Svensk Handel.

1. Varan ska ingå i ordinarie sortiment

Kontrollera att försäljningen avser produkter som ingår i det ordinarie sortimentet. Du kan inte kan ta in tillfälliga partier av en vara och sedan sälja den till ett nedsatt pris.

2. Ordinarie pris ska ha gällt minst fyra veckor

Kontrollera att du använder rätt ordinarie pris, det vill säga det pris företaget normalt säljer produkten för. Priset bör ha tillämpats under en sammanhängande period på minst fyra veckor för att en jämförelse ska kunna göras med rea-priset.

3. Jämförelsepris ska stämma med verkligheten

För att uttrycken cirkapris och rekommenderat pris ska kunna användas som marknadsföring krävs det att priset har rekommenderats i ett tidigare säljled och att priset också har tillämpats i en viss utsträckning på marknaden. Det är mot bakgrund av detta viktigt att ha kännedom om prissättningen på marknaden så att jämförelsepriset faktiskt stämmer överens med verkligheten.

4. Gör som konsumenterna – använd jämförelsesajterna

Använd prisjämförelseverktygen som finns på nätet för att kontrollera prishistoriken, precis som konsumenterna ofta gör inför ett köp. Om du marknadsför varan som ett ”superfynd” så ska det även framkomma när konsumenten tittar på prishistoriken.

5. Likvärdig vara kan erbjudas

Tänk på att det inte är tillåtet att medvetet ha färre varor med nedsatt pris än vad som efterfrågas. Huvudregeln är att rea-aktiviteterna får pågå så länge det finns tillgängliga varor som har ett nedsatt pris. Om en viss vara tar slut har du rätt att erbjuda en likvärdig vara till samma pris.

Fler artiklar