2021-11-19

Svenska handelsföretag exporterar för drygt 1 000 miljarder kronor

Handelns totala exportvärde uppgår till 1 016 miljarder kronor och skapar 73 600 jobb i Sverige. Det visar Handelsrådets nya rapport ”Handel på export”.

Försäljningen i Ikea och H&M:s butiker runt om i världen, partihandeln som katalysator för mindre företags export till utlandet och svenska e-handlare som säljer direkt till utländska konsumenter. Handelns betydelse för exporten är omfattande.

Det finns ett 50-tal svenska butikskedjor etablerade utanför Sveriges gränser som tillsammans omsätter 572 miljarder kronor. Därtill kommer butikskedjornas e-handelsförsäljning i utlandet som uppgår till 81 miljarder och renodlade svenska e-handlare som säljer för 16 miljarder till utländska kunder. En siffra som väntas öka.   

– E-handeln skapar enorma exportmöjligheter för svenska handelsföretag och barriären att testa en ny marknad är förhållandevis låg. Det finns en stor potential för fler svenska e-handlare att sikta utanför Sveriges gränser, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel och ordförande i Handelsrådet.

Rapporten ”Handel på export” visar att många handlare upplever att deras största exporthinder är kopplade till höga fraktkostnader, tullar och snåriga produktregler.

– Det behövs ett minskat regelkrångel och en harmoniering av regelverken för att underlätta för handelsföretagen att exportera sina affärsidéer, säger Karin Johansson.

Partihandeln en viktig exportfrämjare

Partihandeln som fungerar som mellanhand mellan säljare och köpare är en betydelsefull exportfrämjare som hjälper många mindre företag att nå ut till nya marknader. Exportomsättningen uppgår till 300 miljarder och skapar närmare 39 000 arbetstillfällen.

Fler artiklar