2022-07-07

9 av 10 svenska handlare tar fortsatt emot kontanter som betalmedel

Svenska handlare tar fortsatt i stor utsträckning emot kontanter och det finns inte heller inom en överskådlig framtid några planer på att sluta med kontanter som betalmedel. Det visar en ny undersökning från Svensk Handel.

Nya smidiga och tekniska betallösningar för konsumenten gör att allt färre väljer kontanter som betalmedel. Trots det fortsätter stora delar av handeln att erbjuda möjligheten att betala med sedlar och mynt. Något som fortfarande är viktigt för många grupper i samhället.

Totalt 88% av handlarna svarar att de fortsatt accepterar kontanter; 93% av dessa är verksamma inom dagligvaruhandeln och 83% inom sällanköpshandeln.

– Årets undersökning visar att möjligheten till att betala kontant fortsätt är viktigt för stora konsumentgrupper. Handeln ska finnas tillgänglig för alla, och tar därför ansvar för att hantera kontanter när kontanthanteringen på andra håll monteras ned, säger Bengt Nilervall, näringspolitisk expert inom betalfrågor på Svensk Handel.

De flesta handlare tror inte butiken kommer sluta ta emot kontanter

Nästan ingen handlare som tillfrågats i undersökningen kommer att sluta ta emot kontanter i år eller nästa år. Tvärtom, kommer en majoritet fortsatt förespråka en mix av betallösningar där kontanter ingår. Endast 8% av handlarna tror att de kommer sluta med kontanter 2024/2025 och 16% under 2026 eller senare. Drygt 7 av 10 tror inte att butiken kommer att sluta ta emot kontanter.

– Kontantbetalningar kommer att fortsätta accepteras i butiker under många år framöver. Därför är det viktigt att nu se över vilka som egentligen ska bära huvudansvaret för själva hanteringen. Här måste staten kliva in och ta ett större ansvar för en fungerande kontanthantering, avslutar Bengt Nilervall.