2022-06-22

Äldre minskar sitt e-handlande, kvinnor driver e-handeln mer än män

Svensk Handels E-handelsindikator för maj månad visar att e-handelns omsättning minskar med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. Omsättningen fortsätter därmed som tidigare under året att backa men inte lika kraftigt som februari, mars och april då den föll med i genomsnitt 16 procent per månad.

Från januari till och med maj har omsättningen minskat med 13 procent. Detta gäller både svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer samt om e-handeln från utländska aktörer inkluderas. Omsättningen i e-handeln i maj är, i likhet med i april, lägre än motsvarande månad 2020 då pandemin just brutit ut. Det är en indikation på att e-handeln även fortsatt under året kan få svårt att nå upp till de omsättningsnivåer som förelåg under pandemin 2021 såväl som 2020.

– E-handelns omsättning fortsätter att falla tillbaka från höga nivåer men ligger fortfarande markant högre än före pandemin. Sjunkande tillväxttal jämfört med 2021 är det mest sannolika för resten av året och utvecklingen i april och maj indikerar att det även kan bli tufft att nå 2020 års försäljningsnivåer, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Andelen av konsumenterna som e-handlat minskade till 68 procent från förra månadens 70 procent. Det är även 2 procentenheter lägre än maj 2021. Det var framförallt i de äldre åldersgrupperna som andelen som e-handlat minskade i maj.

– Förutom att de äldsta konsumenterna nu minskar sitt e-handlande är det intressant att kvinnor fortsätter att driva e-handeln mer än män. I maj var det 71 procent av kvinnorna som e-handlat, medan motsvarande andel för männen var 65 procent. Sedan 2021 är andelen kvinnor som e-handlat under månaden i genomsnitt 8 procentenheter högre än motsvarande andel för männen, säger Johan Davidson.