2022-07-04

Välkommen till informationsträff markupplåtelser den 23 februari 2023.

Samhällsbyggnadskontoret bjuder tillsammans med näringslivsavdelningen in till en informationsträff gällande nyttjandet av allmän plats. Syftet med mötet är att skapa en bra dialog och samförstånd om vilka regler som gäller enligt ordningslagen samt kommunens politiskt antagna riktlinje för just markupplåtelser. Även polismyndigheten kommer att vara representerad.

Plats: Sessionsalen, Rosen, Trädgårdsgatan 21
Tid: 23 februari 2023, klockan 8:00-9:30
Anmälan: britt.forsberg@norrkoping.se

Väl mött!