2022-06-21

Livsmedelsförsäljningen ökar med 1 miljard kronor inför midsommar

Efter två års midsommarfiranden på sparlåga finns ett uppdämt behov av att återigen få umgås i goda vänners lag och fira midsommar. Handeln förbereder sig därefter och laddar upp med populära varor som sill, insektsmedel och gräddfil och åtta av tio dagligvaruhandlare uppger att midsommar är viktig för försäljningen. Det visar årets upplaga av Svensk Handels rapport om sommarhandeln.

Midsommar är en av de mest uppskattade högtiderna i Sverige vilket också märks av inom handeln, då det är den fjärde viktigaste högtiden under året enligt svenska handlare. Under midsommarveckan väntas en merförsäljning på runt 1 miljard kronor, vilket är ett uppsving från föregående år, då siffran var 900 miljoner kronor. En del av denna ökning beror på att priserna nu är högre, men en viktig del är också att midsommarfirandet i år väntas ske i större utsträckning än förra året. Totalt omsätts runt 8 miljarder kronor inom dagligvaruhandeln under midsommarveckan.

Även om midsommar av naturliga skäl främst är en högtid för dagligvaruhandeln så har dess betydelse även ökat inom sällanköps- och e-handeln efter en minskning föregående år.

– Vi ser i våra prognoser att det finns ett ökat intresse för att fira midsommar i år. Trots att det traditionellt är en populär högtid att uppmärksamma så har vi, av förklarliga skäl, inte kunnat fira i den utsträckning vi kanske har velat under pandemin. Det är huvudförklaringen till att vi ser ett uppsving för handeln i stort, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

16 000 sommarjobb inom handeln i sommar

Som i många andra branscher finns ett större behov av personal inom handeln i år, efter två år av pandemi. Totalt väntas detaljhandeln generera 16 000 arbetstillfällen under sommarmånaderna, vilket är en ökning jämfört med både 2020 och 2021, då 11 000, respektive 11 500 arbetstillfällen genererades.

– Det är givetvis glädjande att handeln kan anställa fler i år jämfört med de två senaste pandemiåren. För många är handeln den första kontakten som tas med arbetslivet, men jämfört med 2019 är det fortfarande 3000 sommarjobb färre, säger Johan Davidson.

Avvecklade restriktioner till trots – övervägande del väljer ”svemester” jämfört med utlandsresor

Jämfört med sommaren 2020 samt 2021 är det betydligt enklare att resa utomlands i år, då många av kraven på provtagning etc. är ett minne blott. Nästan fyra av tio uppger att de planerar för någon form av utlandssemester i år och 34 procent uppger att de kommer spendera mer tid utomlands i sommar jämfört med förra året. Trots detta verkar de senaste årens semestrande i Sverige gett mersmak, då en övervägande del av svenskarna planerar att spendera sin semester inom rikets gränser.

– Att fler väljer att spendera sin semester i Sverige är något som gynnar handeln. Och vi hyser förhoppningar om att åtminstone delar av den utländska turismen ska återvända, något som hade varit ett välkommet inslag inte minst för handlare i större städer, avslutar Johan Davidson.