2024-06-17

Modehandeln ökade under en av årets viktigaste försäljningsperioder

Med den högsta temperaturen i maj sedan 2018, kom äntligen sko- och klädförsäljningen igång. Svensk Handels Stilindex för maj månad visar på en ökning för både skohandeln och klädhandeln.

Siffrorna visar att försäljningen av skor ökade med 7,8 procent och försäljningen av kläder med 4,6 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Trots fortsatt utmanande ekonomiska tider för konsumenterna har sannolikt det fina vädret, i kombination med förberedelser inför studentfirande och stundande semester, bidragit till att maj blev en lyckad handelsperiod. Detta understryker att branschen rör sig mot något bättre tider, vilket är ett lugnande besked för hela mode- och skohandeln som nu hoppas på en fortsatt framgångsrik sommar.

Kommentarer från Svensk Handel

– Månadens siffror är goda nyheter för många modehandlare ute i landet. Vi hoppas nu att denna positiva trend håller i sig under kommande månader, då många handlare utöver de vanliga kunderna också välkomnar turister, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

– Maj är en av de absolut viktigaste månaderna för modehandeln. Därför är månadens siffror mycket glädjande. Vi ska komma ihåg att branschen gått igenom prövande år, säger Sofia Larsen.

– Trots att det ekonomiska läget för många hushåll fortfarande är tufft, så har många ändå valt att fylla på sina garderober inför sommaren. I våra samtal med handelsföretagen märks också att den fysiska butiken fortsatt spelar en viktig roll. Det visar på att mixen mellan fysisk handel och e-handel behövs, säger Sofia Larsen.