2020-09-25

Kommer skapa fler jobb

Svensk Handel välkomnar sänkt arbetsgivaravgift för unga – kommer skapa fler jobb i handeln

Arbetsgivaravgiften för unga, mellan 19 och 23 år, sänks tillfälligt fram till år 2023. Svensk Handel välkomnar satsningen som kommer att göra att handeln – som är den största arbetsgivaren för unga – kommer att kunna erbjuda ännu fler unga chansen till ett jobb.

Svensk Handel anser att sysselsättningseffekterna av den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga har underskattats. Ny forskning från Handelns Forskningsinstitut visade till exempel att reformen skapade 18 100 jobb.

– Handeln är en viktig dörröppnare in på arbetsmarknaden för landets unga. När kostnaderna att anställa sänks kommer handeln att ha möjlighet att ge fler unga chansen till ett jobb, vilket inte minst är viktigt när vi ska återstarta efter coronakrisen, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Höga svenska arbetskraftskostnader

Var fjärde person som idag har ett jobb att gå till fick sitt första jobb i handeln. Utöver att underlätta för unga att få jobb, anser Svensk Handel att sänkta arbetsgivaravgifter är viktigt för att ge svenska handlare förutsättningar att klara den internationella konkurrensen.

Arbetskraftskostnaderna i den svenska handeln ligger 23 procent högre än i Tyskland och 37 procent högre än i Euro-länderna. Samtidigt är den svenska handeln internationellt konkurrensutsatt och prispressen är stenhård.

– Arbetskraftskostnaderna i den svenska handeln behöver sänkas rent generellt. Det höga kostnadsläget riskerar att bli en ryggsäck som blir för tung att bära. Detta hotar företagandet och riskerar att driva jobb ur landet, säger Mats Hedenström.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften är på 37 procent, vilket motsvarar den allmänna löneavgiften. Totalt beräknas kostnaden för staten bli nio miljarder kronor. Reformen gäller för unga 19–23 år och är tillfällig fram till år 2023.

Presskontakt