2024-02-29

Framtidsförväntningarna inom handeln fortsätter att stiga

Det nya året har medfört positivare tongångar inom handeln. För andra månaden i rad stiger framtidsförväntningarna inom butikshandeln, e-handeln och partihandeln. Men ökningarna sker från låga nivåer, och än står branschen inför stora utmaningar. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för februari.

Månadens ökning till trots så är det fortsatt över lag pessimistiska vindar som blåser inom branschen. Samtliga delsegment befinner sig fortsatt under det neutrala värdet 100, vilket innebär att handlarna fortfarande är pessimistiska kring kommande tre månader utifrån antalet anställda, lönsamhet och försäljning. Men fortsatt finns indikatorer som talar för att än mer positiva tongångar är att vänta under året.

– Resultaten vi presenterar visar på att förra månadens mer positiva siffror inte var en tillfällighet. Nu ser vi svart på vitt hur allt fler handlare tror på bättre tider. Detta hänger dock på att inflationen fortsätter sjunka och att räntesänkningar så småningom är att vänta, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.


Medvind för e-handeln efter ett tufft 2023
E-handelsåret 2024 har börjat starkt. Branschen hade den starkaste månadsutvecklingen på nästan tre år i januari, vilket till stor del kan förklara att optimismen ökar även denna månad. En ökning med 1,2 enheter medför att indikatorvärdet i februari landar på 89,6.

– Även fast vi befinner oss i februari så börjar e-handeln nu ladda inför den stundande våren. Detta innebär alltid ett ökat tryck på produkter inom exempelvis modehandeln. Vi hoppas och tror därför att framtidsförväntningarna fortsätter att stiga under kommande månader, säger Sofia Larsen.


Positiva signaler från dagligvaruhandeln lyfter butikshandeln
Förra månaden var det sällanköpsvaruhandeln som stod för den största delen av ökningen, i månadens Handelsbarometer är det tvärtom, då det är dagligvaruhandelns optimism som medför att butikshandeln ökar med 1,3 enheter, vilket innebär att framtidsindikatorn ligger på 82,2. Detta är den högsta nivån för butikshandeln sedan hösten 2022.

– Det är oerhört viktigt att butikshandelns framtidsförväntningar fortsätter att öka. För det är butikerna som ger liv åt städerna och dess invånare. Handeln är näringslivets största arbetsgivare. Fortsätter optimismen att öka, samtidigt som de ekonomiska framtidsutsikterna blir bättre, kan ännu fler erbjudas jobb inom vår bransch, säger Sofia Larsen.

 

Fotocred: Crelle