2024-01-25

Handelns framtidsförväntningar stiger

Att inflationen sjunker, samtidigt som alltmer pekar på att räntetoppen är nådd, medför att den svenska handeln inleder 2024 aningen mer hoppfullt. Ökningar noteras inom såväl butikshandel och e-handel som partihandel. Detta visar Svensk Handels Handelsbarometer för januari 2024.

Trots mer positiva tongångar befinner sig fortsatt samtliga delsegment under det neutrala värdet hundra. Detta innebär att framtidsförväntningarna bland svenska handlare fortsatt är pessimistiska kring kommande tre månader utifrån antalet anställda, lönsamhet samt försäljning. Men månadens siffror är efterlängtade för en bransch som inte saknat utmaningar.

– Vi är otroligt glada över att kunna presentera förhållandevis kraftiga ökningar av svenska handlares framtidsförväntningar. Branschen har varit extremt hårt ansatt, och lär så förbli ett tag framöver. Men månadens siffror visar på att det finns ett ljus i slutet av tunneln, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Sällanköpsvaruhandelns framtidsförväntningar lyfter butikshandeln

Butikshandeln har länge vittnat om ett något mindre kundflöde kombinerat med att kunderna konsumerar något mindre. I månadens Handelsbarometer står dock delsegmentet för ett rejält uppsving. En ökning med 5,3 enheter medför att månadens indikatorvärde landar på 80,8. Framför allt är det sällanköpsvaruhandeln, alltså handel med varor som inte ingår i dagligvaruhandeln, som står för den största delen av ökningen.

– Butikshandelns utmaningar kan inte enbart härledas till vikande konsumtion. Ytterligare faktorer, så som hyreshöjningar på över 18 procent på två år, har för många inneburit ett akut läge. När vi nu ser hur inflationen sjunker, samtidigt som allt fler ser räntesänkningar som nära förestående, stiger också framtidsförväntningarna. Det är väldigt efterlängtat, säger Sofia Larsen.

E-handeln inleder året starkt

Slutet av 2023 var för många e-handlare dystert. Julhandeln till trots så blev det påtagligt att omsättningen minskat rejält jämfört med bara ett år sedan. Ett tydligt tecken på att det ansträngda läget medför mindre konsumtion. Men likt inom butikshandeln är förväntningarna på sjunkande inflation och räntesänkningar en drivande faktor i att delsegmentet ökar med 6,2 enheter, vilket innebär ett indikatorvärde på 88,3.

– Givet att avslutningen på 2023 inte blev fullt lika lyckad som stora delar av e-handeln hade hoppats på, är det ett styrkebesked att så pass många ändå tror på något bättre tider framöver. Det är dock viktigt att poängtera att det kommer ta tid för eventuella räntesänkningar att få effekt på hushållens ekonomi, vilket innebär att de tuffa tiderna fortsatt kommer hålla i sig, säger Sofia Larsen.