2024-03-19

Handelns hyror har ökat med över 20 procent på tre år på grund av indexering

Butikerna i sällanköpsvaruhandeln kan komma att betala 4 miljarder kronor i hyresökningar enbart på grund av KPI-indexeringen från 2022 till 2024. Trots att inflationstakten sjunker blir dessa höjningar beständiga. Detta visar nya siffror från Svensk Handel.

Svensk Handels Hyresdatabas visar återigen att hyrorna skiljer sig mycket åt mellan våra städer och ligger på väldigt höga nivåer. Den sämsta utvecklingen, med minskad omsättning och ökad bashyra, har de små butikerna haft oavsett var i landet de ligger. Värst drabbad av handelns delbranscher är beklädnadshandeln som under många år haft den högsta genomsnittliga OCR-nivån (relationen mellan hyra och omsättning). För butiker i denna bransch i Stockholm, Göteborg och Malmö går hela en femtedel av omsättningen till hyra i genomsnitt.

Under de senaste tre åren har hyrorna, för majoriteten av hyresgästerna inom handeln, ökat med över 20 procent på grund av KPI-indexering. Med utgångspunkt i vår egen Hyresdatabas, kan vi idag visa att denna ökning leder till ökade kostnader om 4 miljarder kronor – enbart i sällanköpsvaruhandeln.

– Att inflationen driver hyresökningar motsvarande 4 miljarder bekräftar återigen det vi länge påtalat: Dagens KPI-indexering av hyrorna sätter principen om marknadshyra ur spel. Det vi har nu är inflationshyra – inte marknadshyra. Vi riskerar att få se betydligt fler tomma butikslokaler framöver, säger Martin Kits, chef för Näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel.

Svensk Handels uppfattning är att det nu behövs ny statlig utredning för att brett utvärdera dagens modell för hyresindexering.

– Den samlade bild som framträder i Hyresdatabasen är dyster för butikerna. Att relationen mellan hyra och omsättning fortsätter att försämras och att hyran äter upp en allt större del av marginalen är naturligtvis ohållbart, säger Martin Kits och fortsätter:

Situationen ska inte underskattas. Företag och jobb står på spel och vi ser nu hur konkurserna ökar, bland annat till följd av en dysfunktionell lokalhyresmarknad.

Ett urval av fakta från Svensk Handels Hyresdatabas

  • 2022 års genomsnittliga hyreskostnad i Sverige uppgick till 11 procent av omsättningen.
  • Butiker i beklädnadshandeln betalar i snitt 16 procent av sin omsättning i hyra. Motsvarande siffra i hem- och fritidshandeln är 10 procent och hemelektronik 7 procent.
  • 20 procent av omsättningen går till hyran för butiker i våra stadskärnor i storstäderna och storstadsnära kommuner.

Mer detaljerad data och nyckeltal från Svensk Handels Hyresdatabas är tillgängligt för deltagande företag. Analysen bygger på insamlad hyresdata för 2022. Jämfört med förra året har underlaget växt och omfattar nu 18 procent av Sveriges samtliga kedjeanslutna sällanköpsvarubutiker.