2023-03-02

Handslag för ett förbättrat företagsklimat i Norrköping.

Norrköpings kommun har visat att företagsklimatet är en prioriterad fråga för alla kontaktytor mellan kommun och näringsliv. Det är ett viktigt handslag – för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, en kulturfråga som genom styrning och ledarskap får ett tydligt fokus.

Norrköpings kommuns näringslivsråd är ett professionellt bollplank till kommunen för att skapa tillväxt och i rådet har handslagets grund diskuterats och värderats. Nu finns en tydlig enighet kring inriktningen. Fokus på framtiden och med konkreta punkter för att nå målet. Handeln är näringslivets största arbetsgivare och genererar 14 procent av alla skatteintäkter. Handelns betydelse för samhällsekonomin är central och genom vår medverkan i Näringslivsrådet får vi en tydlig röst.

Tre symboliska handslag mellan kommun och näringsliv ska ge mer serviceinriktad myndighetsutövning, bättre dialog med företagen och öka Norrköpings attraktionskraft. Hela kommunen ska med på tåget.

Vi går mot lågkonjunktur, alarmerande klimatförändringar. Framtiden blir ljusast för den som ser möjligheter att utvecklas i denna nya kontext. Om Norrköping skall sticka ut måste vi utveckla möten mellan eldsjälarna och det offentliga. Förändring tar tid och ställer stora krav på en öppen och framåtriktad dialog. Tittar vi historiskt så har de största företagen växt fram ur kristider. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag.

Norrköping Handel har en målbild är att arbeta för att underlätta och utveckla handeln i vår kommun. Vi gör det genom samverkan med kommunen och andra relevanta parter och fokusfrågorna är tydliga, trygghet, säkerhet och Norrköpings attraktionskraft.

Läs hela pressmeddelandet från Norrköpings kommun här…